12,5 miljoen subsidie voor duurzame inzetbaarheid

0

Vanaf september kan er subsidie worden aangevraagd voor projecten rondom duurzame inzetbaarheid. Er is in totaal €12,5 miljoen beschikbaar.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met de subsidie kunnen organisaties plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid  van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

12,5 miljoen euro beschikbaar

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017, 09.00 uur, tot en met 13 oktober 2017, 17.00 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak  12,5 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Aanvraagcriteria

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Werkgevers-, werknemersorganisaties en gemeenten kunnen subsidie aanvragen, mits zij met elkaar samenwerken. Ook zijn er een aantal criteria opgesteld waaraan projecten moeten voldoen:

  1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  2. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability;
  3. het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Voorbeelden

Als voorbeelden van activiteiten noemt het ministerie bijvoorbeeld een analyse van de stand van zaken binnen de sector of arbeidsmarktregio of een beleidsplan met concrete en haalbare doelstellingen. Ook een communicatie- of voorlichtingsplan behoort tot de mogelijkheden.

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017, 09.00 uur, tot en met 13 oktober 2017, 17.00 uur. Meer informatie en aanvraagcriteria zijn te vinden bij het Agentschap SZW >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.