Tegemoetkoming NOW vervangt werktijdverkorting

0

De werktijdverkorting regeling is op 17 maart 2020 om 18.45 uur ingetrokken en kan niet meer worden gebruikt. In plaats van deze regeling wordt gewerkt aan een nieuwe tegemoetkomingsregeling: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De inhoud van die nieuwe regeling is nog niet precies bekend. Zodra de regeling wordt gepubliceerd, informeren wij je daarover direct.

Met de NOW als tegemoetkomingsregeling moeten werkgevers en werknemers sneller geholpen kunnen worden. De regeling houdt kort gezegd in dat aan werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies (let op, bij de werktijdverkorting ging het om minimaal 20% minder werk) en die de lonen van werknemers ‘ten volle’ (voor 100%) doorbetalen een tegemoetkoming kunnen krijgen. De tegemoetkoming is gelijk aan een deel van de loonsom, afhankelijk van het verwacht omzetverlies. Werkgevers kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

  • De regeling gaat ook gelden voor werknemers met een nulurencontract en voor oproepkrachten.
  • Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.
  • De regeling stelt wel voorwaarden:
    1. Werkgevers mogen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende de periode waarover zij de tegemoetkoming ontvangen.
    2. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers, zoals ook hiervoor is vermeld, volledig door.
  • De regeling kan worden aangevraagd bij het UWV voor een periode van drie maanden. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden worden gesteld.
  • Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij het UWV kunnen worden ingediend, wordt hieraan onmiddellijk breed bekendheid gegeven.
  • Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld, worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling (een nieuwe aanvraag is dan dus niet nodig) wel wordt aanvullende informatie opgevraagd bij de indieners.

Wat kun je nu doen?

Voor nu is het belangrijk om de omzetdaling goed en nauwgezet bij te houden en te administreren. Verder is het handig om bij te houden welke loonsom je aan jouw werknemers hebt uitbetaald. Als je dat straks als de nieuwe regeling inwerking treedt op een rijtje hebt, dan kan de aanvraag zo snel mogelijk de deur uit.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.