Live updates coronavirus: Koolmees verruimt NOW-regeling

0

Hoe gaan organisaties om met het coronavirus dat zich als een olievlek door ons land verspreidt? Op deze pagina vind je alle updates rondom het coronavirus en wat andere bedrijven doen: 6 tot 24 april.

 

WW-premie hoeft niet te worden herzien bij overwerk
23 april 2020

 

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Dit zorgt nu voor onbedoelde effecten in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen.

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden
22 april 2020

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

In de brief aan de Tweede Kamer waarin de minister deze wijziging toelicht, komt hij ook terug op andere signalen en toezeggingen aan de kamer. Zo wordt er onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen de wal en het schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

(bron: Rijksoverheid)

Maatregelen corona verlengd tot 20 mei
21 april 2020

Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden. De bestaande coronamaatregelen worden verlengd tot 20 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Meer informatie over de verlening van de maatregelen op Rijksoverheid.nl >

Winkelketens gaan langzamerhand open
20 april 2020

De drukte in winkelstraten blijft toenemen, ondanks overheidsbeperkingen om het coronavirus onder controle te krijgen. In totaal was het vorige week 1,7 procent drukker dan de week ervoor, becijferde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers via speciale sensoren. Vergeleken met een jaar geleden zijn de winkelstraten wel nog altijd beduidend rustiger. Ook gaan steeds meer winkels weer open met de nodige veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo ook een grote winkel als Ikea, die op 28 april weer wil openen. Wel is winkelen maar met maximaal twee personen tegelijk toegestaan en mag er maar een beperkt aantal bezoekers binnen zijn.

Ook TOZO voor ondernemers met bedrijf in het buitenland
16 april 2020

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meer duidelijkheid gegeven over de werking van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Zo volgt er een uitbreiding van de regeling. Ondernemers die in Nederland wonen maar die hun onderneming net over de grens hebben en andersom, komen straks namelijk ook in aanmerking voor de TOZO. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat
zelfstandig ondernemers die in Nederland woonachtig zijn, óf hun bedrijf in Nederland hebben
gevestigd, op goede wijze ondersteund kunnen worden, wat bijdraagt aan de doelstelling van de TOZO.

Vaste reiskostenvergoedingen kunnen onbelast doorlopen
16 april 2020

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven uitbetalen, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woonwerktraject. Voor veel werknemers is het reispatroon verander sinds de maatregelen rondom de coronacrisis. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen.
De staatssecretaris van financiën: ‘Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van
dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer.’

UWV keert 1,3 miljard euro uit in één week
14 april 2020

UWV heeft binnen een week tijd 1,3 miljard euro overgemaakt aan ruim 66.000 bedrijven. Zo kunnen zij de lonen voor 1,3 miljoen mensen toch door blijven betalen. Dat vertelt minister Koolmees van Sociale Zaken in een debat met de Tweede Kamer. Op dit moment is het totale noodpakket ruim 15,5 miljard euro. Kamerleden geven aan om het noodpakket van ruim 15,5 miljard zodanig uit te breiden dat bedrijven en werkenden die tussen wal en schip vallen alsnog worden geholpen. Het gaat hierbij met name om seizoensbedrijven en concerns met veel vestigingen die niet met de loonkostencompensatie uit de voeten kunnen. Koolmees waarschuwt wel: ‘We halen alles uit de kast, maar er zijn praktische grenzen aan wat de overheid vermag.’

Veel HR-processen stilgelegd om corona
12 april 2020

Uit onderzoek van Berenschot, AFAS Software en Performa onder 150 HR-professionals blijkt dat 61% van de Nederlandse organisaties heeft drastisch in moeten grijpen in zijn HR-processen na het uitbreken van het coronavirus. De organisaties hebben HR-processen opgeschort of zelfs stopgezet. Dit is ook bij GGD Regio Utrecht het geval, waarbij HR werkzaamheden voor corona voorrang geeft. Volgens het onderzoek heeft 35% een vacaturestop ingesteld en 18% verwacht dat een stop. Bijna een derde geeft aan dat stages en traineeprogramma’s bij hun bedrijf zijn opgeschort. 30% van de organisaties is inmiddels genoodzaakt om de inzet van hun flexibele schil terug te brengen en 14% van de organisaties besloten de duur van overeengekomen arbeidscontracten aan te passen.

Miljoen mensen loopt gevaar op coronabesmetting tijdens werk
11 april 2020

Een miljoen mensen in werkend Nederland loopt kans op coronabesmetting op hun werk. Niet iedereen kan in deze crisis thuiswerken. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ‘Anderhalve meter afstand houden is cruciaal voor onze gezondheid. Dat gaat op veel werkplekken nog niet goed, soms zelfs ronduit slecht, blijkt uit een rondgang langs sectoren. Een onacceptabele situatie.’

Bedrijfseconomische belangen krijgen soms toch voorrang boven de gezondheid van werknemers. Vooral werknemers met flexcontracten en onzeker werk hebben hiermee te maken, omdat zij hun baan kunnen verliezen als zij het daar niet mee eens zijn. Ook op Schiphol gaat het niet altijd even goed. Joost van Doesburg, FNV-bestuurder Luchtvaart: ‘De ruim 1400 beveiligers op Schiphol die nu nog aan het werk zijn, moeten mensen bijvoorbeeld fouilleren. Of denk aan repatriëringsvluchten uit besmette gebieden die vaak enorm vol zijn. Afstand bewaren is onmogelijk voor cabinepersoneel.’ Ook in de zorg, bouw, het openbaar vervoer, distributiecentra, pakket en transport en de uitvaartzorg loopt men meer risico dan gemiddeld.

Eerste voorschotten loonkosten zijn betaald
9 april 2020

De eerste voorschotten aan bedrijven die een tegemoetkoming voor de loonkosten willen, zijn betaald, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Sinds maandagochtend hebben 70.000 bedrijven zich aangemeld bij het UWV voor de zogenoemde NOW-regeling. Met deze regeling betaalt de overheid een deel van de loonkosten van bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Het kabinet wil zo voorkomen dat deze bedrijven hun werknemers ontslaan.

Rutte: ‘Denk na over het nieuwe normaal in de 1,5 meter samenleving’
7 april 2020

Het is belangrijk dat bedrijven, scholen en andere sectoren alvast nadenken over ‘het nieuwe normaal in de 1,5 meter samenleving’. Dat zei minister president Mark Rutte zojuist in een persconferentie. Het kabinet denkt op dit moment na hoe er straks moet worden omgegaan met de versoepeling van de anti-coronamaatregelen. Volgens Rutte doen bedrijven er goed aan om hier ook over na te denken: ‘Zodat we klaarstaan als het moment daar is om de eerste stappen te zetten.’ Ongewijzigd blijft dat het kabinet pas in de week voor 28 april gaat besluiten over eventueel versoepelen van de maatregelen.

Rekenhulp voor omzetverlies NOW-regeling
7 april 2020

UWV en het ministerie van SZW hebben een rekenhulp waarmee je het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet je opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW. Ga naar de rekenhulp >

NOW-loket is officieel geopend!
6 april 2020

Het NOW-loket bij UWV is vandaag officieel geopend. Er is ’s ochtends vroeg al een digitale wachtrij gemeten van 10 minuten. Arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen is – wellicht als anderen – benieuwd of UWV alle aanvragen daadwerkelijk kan afhandelen. De Raad van Bestuur roept uit dat er opstart- en uitvoeringsproblemen kunnen ontstaan en hopen op begrip. Dit komt door het snelle handelen en de grote hoeveelheid aanvragen die binnenkomen.

Eerdere corona liveblogs:

 

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.