Thuiswerkburn-out in tijden van corona

0

Thuiswerken klinkt voor velen relaxed. We hebben geen reistijd, geen file en we worden niet onnodig gestoord. Maar hoe komt het dat het merendeel van de werknemers de afgelopen periode als stressvol heeft ervaren? Er is een aantal redenen te bedenken waardoor thuiswerken minder relaxed is dan het lijkt.

Factoren die het stressniveau verhogen

Thuiswerken is topsport. Er zijn tal van factoren te noemen die leiden tot een verhoogd stressniveau:

  • Gebruikelijke structuren vallen weg
  • Ernstige vervaging tussen werk en privé
  • Te veel afleidingen
  • Continu aan staan
  • Geen aparte werkplek of slechte werkplekvoorziening
  • Sociale contacten die wegvallen

 

Veel werknemers ervaren het als lastig dat er geen of minder structuur is. Het wennen aan een nieuwe structuur kost tijd en energie. De ene persoon vindt het fijn om wat minder structuur te hebben, maar het gros van de mensen heeft juist baat bij die structuur. Werk en privé lopen door elkaar heen. Thuis zijn er veel afleiders, die je eenvoudig af kunnen houden van je werk. Of het nu thuisspelende of studerende kinderen zijn of de vaatwasser die piept, je focus wordt thuis regelmatig verstoord. Vooral als je deepwork probeert te doen, heeft deze afleiding ernstige invloed op de productiviteit. Dit leidt tot schuldgevoelens bij medewerkers waardoor zij vaak langer doorgaan. In de avond wordt de laptop nog even opengeklapt in de hoop dat de ‘schade’ ingehaald kan worden. Hiermee kom ik dan ook op het punt dat mensen de hele dag aanstaan. Er komt niet echt een moment van ontspanning. Het werk voelt nooit echt af. Er is geen duidelijke afsluiting van de dag.

Sneller kans op een burn-out

Zoals ik als arbeidspsycholoog altijd benadruk; stress wordt nooit bepaald door één factor. De factor thuiswerken kan dus stress veroorzaken, maar hiervoor zijn meerdere ingrediënten nodig. Stress, of zelfs een burn-out, wordt veroorzaakt door een combinatie van werkstressoren, stressoren in het privéleven en de persoonlijkheid. Welke medewerkers dien je extra goed in de gaten te houden? Juist. De werknemers die een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben, perfectionistische trekjes hebben en moeite hebben met het aangeven van hun grenzen. Als zij naast deze kenmerken ook nog eens stress ervaren op het thuisfront en werk hebben waarin zij druk ervaren, dan is de kans groot dat zij langzaam opbranden.

Positieve kant van thuiswerken

Sommige medewerkers vinden het heerlijk om thuis te werken en zeggen juist productiever te zijn. Werknemers hebben door thuis te werken de ruimte en vrijheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dat leidt tot meer tevredenheid bij de werknemers en het werk wordt door hen als zinvoller, leuker en uitdagender ervaren. Het voordeel voor de leidinggevende is dat een gelukkige werknemer minder sturing nodig heeft. Daarbij zijn werknemers die thuis kunnen werken flexibeler om hun werk af te stemmen op externe factoren zoals files en hun zorgtaken. Daardoor kunnen zij minder behoefte hebben aan zorgverlof en kan het ziekteverzuim dalen.

Thuiswerken kan dus zeker positieve kanten hebben. Het is puur afhankelijk van het soort werk, de thuissituatie en het type persoon of thuiswerken al dan geen stress oplevert.

Voorkom thuiswerkburn-out

Juist nu medewerkers thuiswerken is het contact anders. Wellicht is het minder, maar misschien juist meer. Vraag je als organisatie of leidinggevende goed af, hoe je inzicht in de vraag “Hoe gaat het echt met je?” krijgt. Het is belangrijk dat je inzicht hebt in de combinatie. Dus ken het type medewerker, zijn of haar workload en weet enigszins wat er in de thuissituatie speelt. Deze inzichten vertellen je waar er risico’s ontstaan op een thuiswerkburn-out. Communiceer proactief wat jullie de komende periode verwachten van mensen. Dit kan collectief, maar in bepaalde situaties helpt het om dit op individueel niveau te doen.

Een aantal dwingende adviezen kan een medewerker met bijvoorbeeld een te hoog verantwoordelijkheidsgevoel helpen om het werk makkelijker los te laten. Dwingende adviezen zoals: “Neem minimaal 3 keer pauze op een dag, je laptop blijft gesloten na tijdstip X, zorg dat je op tijd naar bed gaat, schakel hulp in op het moment dat het teveel wordt,” kunnen een medewerker helpen om gezond door deze situatie heen te komen. Zo voorkom je onnodig verzuim, leed en kosten.

  • Whitepaper veelgestelde vragen coronaHR-professionals keken massaal mee tijdens onze webinars over de coronacrisis. Wij hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Hier te downloaden.

Lees meer over:

Over Auteur

Agathe Hania is psycholoog en stresscoach bij Hania | Coaching | Training | Advies. Zij begeleidt werknemers die burn-out zijn geraakt en ondersteunt MKB-organisaties om verzuim te voorkomen.