Live updates coronavirus: Meer duidelijkheid over NOW-regeling?

0
Hoe gaan organisaties om met het coronavirus dat zich als een olievlek door ons land verspreidt? Op deze pagina vind je alle updates rondom het coronavirus en wat andere bedrijven doen.

Noodloket voor ondernemers geopend
27 maart 2020

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen indienen kan hier >

Belastingdienst adviseert om op tijd loonheffingen aan te geven
27 maart 2020

Werkgevers moeten op tijd hun aangifte loonheffingen doen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Dit op advies van de Belastingdienst. Met de meest actuele gegevens kan UWV snel berekenen waar werkgevers recht op hebben. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling.

Autoriteit persoonsgegevens houdt veelgestelde vragen bij
26 maart 2020

 

Veel werkgevers hebben vragen als: mag ik werknemers vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle? Maar als werkgever mag je geen medische gegevens van personeel verwerken. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet. Zo is dat geregeld in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om dit soort vragen bij werkgevers weg te nemen beantwoordt Autoriteit persoonsgegevens de meest gestelde vragen op een overzichtspagina.

Meer duidelijkheid over NOW-regeling?
25 maart 2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is in de plaats gekomen van de werktijdverkortingregeling. De details van de NOW-regeling moeten elk moment bekend worden gemaakt. Minister Koolmees liet al wel in de Tweede Kamer weten dat de NOW-regeling ook mag geldt voor werknemers waarvan de werkgever niet verplicht het loon moet doorbetalen. Dit zijn bijvoorbeeld oproepkrachten, flexkrachten, uitzendkrachten en payrollers.

Zelfs als de uitzendovereenkomst met een uitzendbeding is geëindigd, mag het uitzendbureau gebruikmaken van de NOW en een nieuw tijdelijk contract verstrekken. Het kabinet drukt werkgevers op het hart om deze werknemers in dienst te houden.

Zzp’ers vragen in grote getale bijstand aan
25 maart 2020

Wegens de financiële nood waar veel zzp’ers zich plots in bevinden, hebben gemeenten speciale noodloketten geopend. Zzp’ers kunnen daar tegen soepelere voorwaarden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Nu wordt het inkomen van een partner meegerekend en wie vermogen heeft, komt niet in aanmerking voor een uitkering. Ook krijgen gemeenten de opdracht sneller bijstand uit te keren. Nu kan het namelijk dertien weken duren voordat een aanvraag wordt goedgekeurd.

Inmiddels zijn er al meer dan 25.500 aanvragen ingediend voor bijstand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de maatregel nog officieel bevestigen, maar zzp’ers kunnen dus al bij verschillende gemeenten terecht.

Cao-onderhandelingen overal gestaakt door de coronacrisis
24 maart 2020

Vanwege de coronacrisis zijn de cao-onderhandelingen overal stilgelegd. Werkgeversvereniging AWVN. Onder meer branches als bouw, kappers en beroepsgoederenvervoer kunnen niet meer rekenen op loonverhogingen en andere wijzigingen in de cao’s. Volgens de woordvoerder zijn er in mei een miljoen werknemers met een verlopen cao. Daarnaast meent hij dat werkgevers zich op dit moment niet willen verbinden aan financiële verplichtingen voor de lange termijn.

FNV Horeca heeft grote zorgen over tijdelijke en flexibele contracten
23 maart 2020

Het pakket aan maatregelen omtrent het coronavirus moeten ervoor zorgen dat ook werknemers met een tijdelijk of flexibel contract in dienst kunnen blijven. Toch constateert FNV Horeca dat veel horecabedrijven tijdelijke aflopende contracten niet verlengen en dat bij werknemers in de proeftijd het contract wordt ontbonden. Volgens de vakbond moeten er oplossingen komen. Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: ‘FNV Horeca wil de komende tijd voor medewerkers met veel onzekerheid ook goede afspraken maken met de overheid.’

Nieuwe maatregelen coronavirus: boetes voor bedrijven tot €4000,-
23 maart 2020

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Wij lichten een aantal maatregelen uit die ook van toepassing zijn in de werksituatie:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Er kunnen boetes worden uitgedeeld als bedrijven zich niet aan de maatregelen houden. De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 4000 euro.

 

Werktijdverkorting vervangen door noodfonds overbrugging werkgelegenheid
17 maart 2020

Omdat er zoveel aanvragen zijn voor de werktijdverkorting en omdat de situatie onhoudbaar wordt, komt het kabinet met een ‘Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’. Dit wordt een tegemoetkoming voor organisaties in loonkosten vanaf 1 maart 2020 en het bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dit vertelde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een persconferentie. Om gebruik te maken van dit noodfonds, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Geen personeel ontslaan
2. Lonen moeten worden doorbetaald

De regeling voor de werktijdverkorting stopt per direct. Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling. Werkgevers die voor dit moment een aanvraag hebben ingediend, hoeven dat dus niet opnieuw te doen. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners. Het is nog niet bekend wat de regeling precies inhoudt en waar je deze kunt aanvragen. ‘We zijn met man en macht bezig om de nieuwe regeling te maken en de uitvoering open te zetten’, zo zegt Koolmees tijdens de persconferentie. ‘Hier komt zo snel mogelijk nieuwe berichtgeving over.’ In aanvullende documentatie staat dat de nieuwe tegemoetkomingsregeling binnen 2 weken beschikbaar moet zijn.

Website voor aanvraag werktijdverkorting buiten werking
17 maart 2020

De website van het ministerie voor aanvraag werktijdverkorting is op dit moment buiten werking. Er zijn op dit moment in totaal ruim 48.000 aanvragen gedaan voor een vergunning tot werktijdverkorting. Door deze drukte kan de afhandeling van aanvragen langer duren dan normaal. UWV en het ministerie proberen de problemen op te lossen en aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

Ruim 27.000 aanvragen voor werktijdverkorting
16 maart 2020

Er zijn op dit moment in totaal ruim 27.000 aanvragen gedaan voor een vergunning tot werktijdverkorting. Het gaat daarbij om bijna 390.000 werknemers. In verband met de drukte kan de afhandeling van aanvragen langer duren dan normaal. Ook kan de website waar ondernemers hun aanvraag kunnen doen door de grote toestroom soms overbelast zijn. Het ministerie en UWV geven op de website aan dat zij met man en macht werken om de problemen op te lossen en aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

Schoonmaakbranche vitale branche in relatie met het coronavirus
16 maart 2020

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) roept minister Bruins van VWS op om extra aandacht te geven aan de positie van de schoonmaakbranche als vitale branche in relatie tot het coronavirus. De sector heeft een zeer belangrijke verantwoordelijkheid voor juiste hygiëne, schoonmaak en voorlichting aan bedrijven en medewerkers. Die verantwoordelijkheid neemt de sector. Daarom is het op dit moment belangrijk om de inzet van schoonmaakmedewerkers te kunnen blijven garanderen. Uit eerste contacten blijkt dat het ministerie openstaat voor de oproep van de schoonmaakbranche.

Kabinet kijkt naar extra hulp voor zelfstandigen
15 maart 2020

Het kabinet overweegt zzp’ers extra ondersteuning te bieden. Ministers kijken naar mogelijkheden voor meer inkomensondersteuning voor zelfstandigen die door de uitbraak van het coronavirus opdrachten mislopen of op een andere manier in de problemen komen.

Scholen en kinderdagverblijven sluiten
15 maart 2020

Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

 

Nieuwe artikelen in XpertHR over het coronavirus
15 maart 2020

De redactie van XpertHR werkt hard aan nieuwe artikelen om alle relevante informatie rondom het coronavirus voor jou als HR-professional beschikbaar te stellen. Nieuw toegevoegd:

 

Kunnen medewerkers thuisblijven als de scholen gaan sluiten?
15 maart 2020

Op het ministerie van Volksgezondheid overlegt het kabinet de komende middag met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM. De verwachting is dat scholen vanaf maandag gaan sluiten. Welke verlofmogelijkheden zijn er dan?  Lees meer >>>

Informatie over corona beschikbaar in meerdere talen
15 maart 2020

 

Hygiënetips coronavirus

De voorlichtingsmaterialen die de overheid maakt over het coronavirus zijn nu ook beschikbaar in meerdere talen. Er zijn varianten in het Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. XpertHR heeft ook een poster met hygiënetips samengesteld. Die is hier te downloaden >

Apple biedt ruimere verlofmogelijkheden
14 maart 2020

 

 

Techbedrijf Apple sluit alle winkelvestigingen buiten China. In Nederland gaat het om de Apple Stores: in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. In een persbericht maakt topman Tim Cook bekend dat medewerkers gevraagd wordt om zo mogelijk thuis te werken. Medewerkers met flexcontracten die geen uren kunnen draaien omdat de winkels gesloten zijn, worden nog wel doorbetaald. Ook heeft het bedrijf verlofregelingen verder uitgebreid voor werknemers die vanwege omstandigheden door het coronavirus afwezig zijn. Denk dan aan de zorg voor een ziek familielid of het opvangen van kinderen omdat scholen sluiten.

KLM schrapt ruim 1500 fte
13 maart 2020

 

 

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat 1500-2000 tijdelijke contracten niet verlengen en stopt per direct met opleidingen. KLM overlegt met OR en vakbonden over een werktijdverkorting van 30% voor al het personeel vanaf het tweede kwartaal. Ook zal de uitkering van de winstdeling vermoedelijk worden uitgesteld tot oktober. In een video gericht aan het personeel sprak topman Pieter Elbers ook over het opschorten van bonussen en het promoten van onbetaald verlof door middel van incentives. Het bedrijf neemt deze ingrijpende maatregelen moet nemen om de uitzonderlijke situatie als gevolg van het coronavirus het hoofd te bieden, zo staat in het persbericht.

Een overzicht van de maatregelen die KLM wil nemen:

Ruim 5000 aanvragen voor werktijdverkorting
13 maart 2020

 

 

Tot nu toe hebben ruim 5000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gisteren waren het er nog 2500. In een gemiddeld jaar ligt het aantal aanvragen tussen de 100 en 200 bedrijven, meestal na bijvoorbeeld brand of blikseminslag.

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste 2 weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (ww). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun ww-rechten aan. Ze moeten daarom wel ww-rechten hebben opgebouwd. De regeling moet ervoor zorgen dat medewerkers voor een bedrijf behouden blijven tot de situatie is genormaliseerd.

‘Werk zoveel mogelijk thuis’
12 maart 2020

Nieuwe maatregelen moeten verdere verspreiding van het coronavirus vertragen. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Werkgevers wordt gevraagd om geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen te organiseren. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Zorgpersoneel wordt gevraagd om vanaf nu niet meer naar het buitenland te reizen.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

De maatregelen gelden in elk geval tot en met 31 maart.

Compensatie voor maaltijdbezorgers met corona
12 maart 2020

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo heeft een intern fonds opgericht voor bezorgers die niet kunnen werken omdat ze corona hebben of verplicht in quarantaine moeten. Dat zegt woordvoerder Elvira Bos tegen Tubantia. ‘Als je door corona niet kan werken, kun je daar een beroep op doen en zullen wij een marktconform bedrag uitkeren ter compensatie.’

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.