Live updates coronacrisis: Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting eind juni

0

Op deze pagina vind je de belangrijkste updates die voor HR relevant zijn omtrent de coronacrisis.

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting eind juni
11 juni 2020

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De komende week werkt UWV aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn inmiddels gepubliceerd. Zo kom je in aanmerking voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei:

  • Terugval in inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling
  • Tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud
  • In februari meer dan 400 euro aan bruto-inkomsten hadden
  • In april meer dan in de helft daarvan is verloren,
  • In deze periode geen uitkering hebben ontvangen

 

Niet terug naar de werkvloer zonder vaccinatie
10 juni 2020

53% van de Nederlanders die thuiswerkt keert liever niet terug naar de werkvloer totdat ze een vaccin hebben gehad tegen het coronavirus. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.012 Nederlanders die thuiswerken. De respondenten vertrouwen er niet op dat collega’s zich aan de RIVM-richtlijnen zullen houden. 81% van de zegt daarentegen dat hij zich zelf wel aan alle coronamaatregelen houdt. Een derde van de deelnemers aan het onderzoek zegt de hygiëne op het werk niet goed genoeg te vinden.

Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers
8 juni 2020

Het coronavirus zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers extra maatregelen moeten nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan.

Nieuwe regeling voor flexwerkers
4 juni 2020

Er komt een regeling voor flexwerkers: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Dat meldt UWV.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft UWV de opdracht gegeven om de TOFA uit te voeren. De verwachting is dat de precieze inhoud van deze regeling volgende week bekend wordt gemaakt. UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. Of het loket daadwerkelijk op 22 juni open kan, is pas met zekerheid te zeggen op 19 juni a.s..

NOW 2.0: de gewijzigde voorwaarden
3 juni 2020

De nieuwe voorwaarden van de NOW worden nog nader uitgewerkt. We streven naar het volgende:

  • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

 

Corona Update webinar na bekendmaking maatregelen NOW 2.0
2 juni 2020

Vanaf 6 juli kan de aanvraag voor NOW 2.0 worden ingediend. Wat zijn de voorwaarden, hoe zit het precies met die inspanningsverplichting tot het stimuleren van scholing en wat verandert er rondom bedrijfseconomisch ontslag? Zodra het kabinet het tweede steunpakket aan maatregelen officieel publiceert, organiseren wij met arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen een nieuw Corona Update webinar. Meld je aan en ontvang automatisch bericht als de tijd en datum van dit webinar bekend zijn.

Tijdelijke stop op salarissen en vacatures
2 juni 2020

Bedrijven in Nederland hebben de werving van nieuwe mensen geschrapt en willen besparen op lonen en bonussen terwijl ze worstelen om de economische tegenwind als gevolg van de wereldwijde pandemie het hoofd te bieden, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson, een wereldwijd adviesbureau.

In een onderzoek onder Nederlandse bedrijven over COVID-19 zei de helft (51%) dat ze voor de rest van 2020 geen nieuwe mensen aannemen. Een lager percentage van 10% had al personeel ontslagen, en nog eens 8% is van plan dit te doen. Wat salaris betreft, heeft 17% van de respondenten de lonen voor de rest van 2020 bevroren en in totaal 21% verlaagt of vertraagt loonsverhogingen. 12% heeft de lonen verlaagd of is van plan dit te doen, terwijl nog eens 17% dit overweegt. Bijna een op de vijf (17%) heeft de bonusopbouw verlaagd of is van plan deze te verminderen. 59% zei echter dat ze hun bonussen niet zullen wijzigen, wat suggereert dat werkgevers essentiële, goed presterende medewerkers willen blijven belonen en behouden.

Zakenreizen blijven ondanks versoepelingen beperkt
1 juni 2020

Vijftig grote Nederlandse bedrijven beperken, ook nu de vervoersmaatregelen vanwege het coronavirus zijn versoepeld, de reizen van hun medewerkers. De organisaties moedigen medewerkers aan buiten de spits te reizen of de fiets te gebruiken.

Congres- en vergadercentra’s openen hun deuren
1 juni 2020

Evenementencentra beginnen weer voorzichtig met evenementen, als vanaf maandag bijeenkomsten tot dertig personen weer zijn toegestaan. Hotelketen Postillion Hotels organiseert daags na die versoepeling van de regels een congres “het eerste 1,5 metercongres van Nederland”. Congrescentrum RAI Amsterdam verwacht deze zomer evenementen voor maximaal 100 personen te organiseren, maar rendabel is het allemaal nog niet.

 

Eerdere corona liveblogs:

 

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.