Live updates coronacrisis: noodpakket verlengd tot 1 oktober

0

Op deze pagina vind je de belangrijkste updates die voor HR relevant zijn omtrent de coronacrisis.

Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk
29 mei 2020

Arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Meldt Rijksoverheid. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al 8,5 miljoen euro voor beschikbaar gemaakt door staatssecretaris Van Ark (SZW). Zij maakt aanvullend nog eens 8,5 miljoen euro vrij voor deze doelgroep vanuit het Europees sociaal fonds (ESF).

Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis
28 mei 2020

Het kabinet stelt 90 miljoen euro extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening, aldus Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Tegelijkertijd lopen de loonkosten van ondersteunende werknemers door. Met de extra steun van het kabinet kunnen SW-bedrijven een deel van deze loonkosten opvangen zodat SW-medewerkers ondersteuning krijgen, ook nu ze tijdelijk thuiszitten.

Extra afspraken over noodpakket banen en economie
28 mei 2020

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken. Ook is afgesproken dat bij grote ontslagaanvragen vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetskomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro.

Actieweek voor cultuursector voor meer overheidssteun
26 mei 2020

De cultuursector in Nederland organiseert tussen 30 mei en 5 juni een actieweek om aandacht te vragen voor de coronacrisis. Veel artiesten en andere zzp’ers in de sector dreigen hun werk te verliezen doordat de theaters al maanden dicht zijn en er geen uitzicht is op financiële verbetering. Vanuit de overheid komt nauwelijks financiële steun, constateert de sector. In plaats van demonstreren op het Malieveld wordt via een livestream op de website cultuurinactie.nl 12 uur per dag geprotesteerd tegen het gebrek aan steun vanuit de overheid. Het doel is duidelijk te maken dat cultuur erg belangrijk is voor het land, en geen hobby.

Vergoeding van mondkapjes mag onbelast
25 mei 2020

Werkgevers mogen de mondkapjes die werknemers verplicht moeten dragen in het openbaar vervoer onbelast vergoeden of verstrekken. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website. De vergoedingen voor de mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer zijn gericht vrijgesteld. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling als de werkgever aan de voorwaarden voor deze vrijstelling voldoet. Zij horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen. Als de werkgever de werkelijke openbaarvervoerkosten onbelast wil vergoeden, moet deze aannemelijk kunnen maken dat de werknemer deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Deze gegevens moeten terug te vinden zijn in de administratie van de werkgever.

Meer dan driekwart gemeenten in problemen door corona
25 mei 2020

Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelt. Dat meldt actualiteitenprogramma EenVandaag naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het onderzoek werd uitgevoerd onder 162 van de 355 gemeenten. In totaal verwacht 87% van de ondervraagde gemeenten financiële problemen. Bijna de helft vreest dat die groot zullen zijn. Driekwart denkt flink te moeten snijden in voorzieningen. Ongeveer de helft verwacht de belasting te moeten verhogen.

Eerdere corona liveblogs:

 

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.