Duidelijkheid NOW-regeling: een overzicht

0

Het kabinet kondigde de NOW-regeling aan die een groot deel van de loonkosten van bedrijven dekt. Bedrijven die werknemers weinig tot niet aan het werk kunnen zetten, krijgen zo hulp om die banen te behouden. Maar wanneer kom je hiervoor precies in aanmerking, wat krijg je en per wanneer?

De regeling is er voor bedrijven die 3 maanden minimaal 20% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Dit geldt vanaf 1 maart, dus is er sprake van terugwerkende kracht. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen. Een bedrijf dat 100% van de omzet verliest, wegens sluiting bijvoorbeeld, krijgt een compensatie van 90%. Wel zit er een maximum aan het loon per werknemer van 9538 euro per maand. Wie een hoger salaris heeft dan 9538 euro krijgt maximaal tot aan dat bedrag gecompenseerd. Dat zal voor weinig mensen gelden, verwacht het kabinet: ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dat maximum.

Berekening omzetverlies

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te berekenen moeten werkgevers hun totale omzet uit 2019 door vier te delen, zodat ze uitkomen op een gemiddelde van drie maanden. Die drie maanden omzet wordt naast de omzet van maart, april en mei 2020 gelegd. De bedrijven die deze inschatting nog niet konden maken, kunnen hier later op terugkomen.

Berekening loon

Om de loonkosten te berekenen neemt UWV de gegevens van de loonaangifte die bij de Belastingdienst bekend over. De basis bestaat uit het socialeverzekeringsloon. Daar komt een opslag van 30% bij voor werkgeverslasten als vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

De voorwaarden

Bedrijven moeten aantonen wat voor economische gevolgen de coronacrisis veroorzaakt. Het omzetverlies moet minstens 20% zijn in deze periode. Dit geldt voor alle bedrijven, dus ook buitenlandse bedrijven die in Nederland medewerkers hebben die hier sociale premiers afdragen.

Nog een belangrijke voorwaarde is dat werknemers hun standaard loon blijven ontvangen. Ook mogen bedrijven tijdens het ontvangen van subsidie geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als er toch iemand wordt ontslagen wordt de loonsom waarover subsidie wordt verstrekt verlaagt met 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemer.

Punten op een rij

Tegemoetkoming

 • Bedrijven die gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen.
 • In deze NOW-regeling zijn de omzet en de loonsom van belang. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.
 • Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.
 • Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV over. UWV gaat hierbij uit van het socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, als het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Flexwerkers

 • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Voorwaarden

 • In aanmerking komen voor de NOW-regeling? Dan moeten werkgevers reguliere salaris blijven doorbetalen en tijdens het ontvangen van de subsidie geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Aanvraag bij UWV

 • UWV probeert vanaf 6 april het NOW-aanvraagloket te openen.
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
 • Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Bij een positief oordeel keert UWV een voorschot van 80% uit in 3 termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na de indiening van de aanvraag. Volgens minister Koolmees is de verwachting dat dit voor de meeste bedrijven sneller gebeurt.
 • In XpertHR staan diverse praktijkvragen en -voorbeelden, checklists en kennisdocumenten over het coronavirus. Bekijk de volledige pagina!

 

Bron: Rijksoverheid

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.