Aanpassingen in de NOW-regeling rondom bedrijfseconomisch ontslag

0

De NOW-regeling die geldt sinds 2 april wordt aangepast op een aantal punten. De veranderingen en aanvullingen hebben onder andere te maken met situaties waarin ook bedrijfseconomisch ontslag wordt ingediend.

Dat schrijft minister Wouter Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Deze wijzigingen worden direct doorgevoerd en zijn daarmee van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW. Aanstaande maandag om 9.00 uur opent het noodloket voor de NOW-regeling bij UWV. Welke aanpassingen maakt de minister?

1. Berekening NOW-subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag

In de periode waarin NOW-subsidie wordt ontvangen mag de organisatie geen ontslagaanvraag doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Gebeurt dit toch, dan leidt dat tot een lager subsidiebedrag. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Koolmees dat de doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag  technisch niet juist was geregeld. Daarom is er een aanpassing in de regeling gedaan. Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

  • XpertHR organiseert bij nieuwe ontwikkelingen een coronawebinar!

    Maandagochtend 6 april om 10.30 uur organiseert XpertHR een Corona Update webinar waarin arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen deze aanpassingen in de NOW zal toelichten. Deelname is gratis en aanmelden kan hier >

 

2. UWV gaat NOW meewegen bij bedrijfseconomisch ontslag

UWV gaat de NOW meewegen bij de ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die zijn ingediend op of na 2 april. Werkgevers die ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, moeten aannemelijk maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep te doen op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend voor 2 april 2020 zal UWV bij de toetsing van de ontslagaanvraag geen rekening houden met de regeling, aangezien pas vanaf die datum volledige duidelijkheid bestond over de invulling van de voorwaarden die aan de regeling zouden worden verbonden. Wel geldt dat ontslagaanvragen die zijn ingediend van 18 maart tot en met 1 april 2020 en niet of niet tijdig zijn ingetrokken, gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie.

3. UWV-termijn definitieve toekenning subsidie verlengd

De termijn waarbinnen UWV de definitieve subsidie voor een aanvrager vaststelt is verruimd van 22 naar 52 weken. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering. Zo is er voldoende tijd om een goede controle te verrichten, schrijft de minister in de brief. Er worden ‘risicogerichte controles’ ingericht om misbruik van de NOW-regeling te voorkomen. De minister verwacht dat de definitieve vaststelling in de meeste gevallen wel mogelijk zal zijn binnen de eerste 22 weken. Maar voor een aantal gevallen zal een ruimere termijn mogelijk zijn, vandaar deze wijziging.

4. Buitenlands rekeningnummer

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. UWV kan geen aanvragen met buitenlandse bankrekeningnummers behandelen en daarom wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. Op dit Nederlandse rekeningnummer ontvangen ze de subsidie.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.