WKR en DGA

Geplaatst in Algemeen

 • Lid
  Erik Ja op #54725

  Wij hebben op kantoor een discussie over de DGA en de WKR. De DGA is in loondienst bij de holding. Middels een managementfee werkt hij voor de werkmij. In de holding moet je voor de DGA de WKR toepassen, obv zijn loon en de uitgaven daar.

  Hoe nu om te gaan met de kosten, vallend onder de WKR in de werkmij. Je mag kiezen voor concernregeling. Die is aantrekkelijk als er ik de werkmij evt veel personeel is. In dit geval geen personeel(of 1/2 personeelslid) in de werkmij, en de DGA middels de Fee. Ik zou hier niet kiezen voor de concernregeling.

  De kosten voor de ingehuurde DGA kunnen dan in de werkmij buiten de WKR vallen. Hoe kijken jullie hier tegen aan.

  Bijdrager
  Femke09 op #54727

  Niemand?? Dit vond ik nu juist een interesante vraag, blijkt het meteen de enige te zijn waar niemand een antwoord op heeft… 

  Ik had zelf namelijk ook de vraag: tel je het loon van de DGA (in dienst van een holding danwel in een van de werkmaatschappijen waar al meer personeelsleden in zitten) bij de collectieve ruimte op?

  Bijdrager
  Jos de Rooij op #54729

   

  Door de introductie van de zogenoemde concernregeling wordt als het ware een collectieve generieke vrijstelling (vrije ruimte) gecreëerd waaruit alle daartoe door de betrokken inhoudingsplichtigen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen worden vergoed en verstrekt. Aan de concerntoepassing is wel een voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom(95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en). Dit alles uiteraard met in achtneming van de gebruikelijkheids toets !!!

   

   

  Lid
  Erik Ja op #54731

  De concernregeling is inderdaad vanaf 95%, maar volgens mij een keuze en geen verplichting. De DGA in loondienst bij de werkBV valt onder de vrije regeling.

  Blijft mijn vraag staan. binnenkort op cursus eens aankaarten.

  Bijdrager
  Jos de Rooij op #54733

  Beste Erik,

  Wat versta jij onder de vrije regeling?? De WKR geld voor het totale loon kolom 14 van de loonstaat. Hiervan mag 1,2% onbelast worden verstrekt behoudens de gerichte vrijstellingen en de nihil waarderingen.

   

  Bijdrager
  Femke09 op #54735

  En als de dga in de holding op de loonlijst staat, telt zijn salaris dan ook mee voor de vrije ruimte? In principe doet de dga aan alle personeelsaangelegenheden mee, hij krijgt (neemt) alleen de vvv-bonnen met kerst niet.

  Fiscale eenheid voor vpb aanwezig.

  Bijdrager
  Jacques Raaijmakers op #54737

  Even een aantal zaken zuiver stellen.

  In de geschetste situatie ga ik er vanuit dat de loondoorbetaaldregeling ex art 32d Wet LB 1964 is toegepast. Dat betekent dus dat er geen fictief loon in aanmerking hoeft te worden genomen bij de Werkmij. In de huidige situatie geldt dat de kosten verband houdende met de kosten van de dga in de Werkmij moeten worden doorbelast aan zijn Holding. Op Holding niveau dient dan de WKR te worden toegepast.

  In 2015 (op basis van het BP 2015) KAN de concernregeling worden toegepast, mits er een BELANG is van ten minste 95% van de Holding in de Werkmij. Op dit moment is niet duidelijk hoe BELANG moet worden ingevuld. Utigaande van aandelenbezit, en gesteld dat daaraan is voldaan, dan kan de concernregeling worden toegepast. Dat betekent dat de lonen ex kolom 14 van de Holding en Werkmij bijelkaar worden opgeteld en daar mag 1,2% van worden genomen. Daarbij telt het salais van de dga bij de Holding dus mee. De mangementfee is in dit kader niet relevant. Los van deze discussie heb je wellicht ook een discussie over de hoogte van het meest vergelijkbare loon.

   

  Bijdrager
  Jacques Raaijmakers op #54739

  Let wel: door de concernregeling in de WKR toe te passen zal de Werrkmij, uitgaande at zij de grootste loonsom heeft, de eindheffing bij voerschrijding van de vrije ruimte moeten aangeven en afdragen. Daarnaast is de Holding hoofdelijk aansprakelijk voor de eindheffing verschuldigd in verband met de WKR.

  Het zal steeds maatwerk zijn om te beslissen of de concernregeling toegepast moet worden of niet.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.