Wat is de ingangsdatum van het verbod op 0-urencontracten in de zorg?

Geplaatst in Algemeen

 • Avatar
  Lid
  Geranda Speelman op #53667

  Wie zou mij kunnen informeren over de (verwachte) ingangsdatum van het verbod op 0-urencontracten in de zorg? In de artikelen rondom de Wet Werk en Zekerheid wordt niet over dit onderwerp geschreven.

  Avatar
  Bijdrager
  Laurens Haase op #53669

  Per 1 juli 2014.

  Avatar
  Lid
  Karin Dekker op #53671

  Dat klopt. Het verbod op 0-urencontracten in de zorg gaat volgen uit een ministeriële regeling die er mogelijk komt n.a.v. de Wet Werk en Zekerheid. Of de ministeriële rergeling er komt of niet is nu onderwerp van gesprek tussen de politiek en de zorg. In de CAO VVT wordt alvast een voorschot hierop genomen in artikel 4.3.

  Avatar
  Bijdrager
  Laurens Haase op #53673

  In de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid is aangegeven dat de Stichting van de Arbeid een verzoek heeft ingediend om nulurencontracten in de zorg te verbieden. Tevens is in het sociaal akkoord afgesproken dat het kabinet dit verzoek zal inwilligen. In de ministeriële regeling die er voor de zorg zal komen, zal worden bepaald voor welke onderdelen in de zorg dit verbod gaat gelden.

  Avatar
  Lid
  Audrey Janssen op #53675

  Dit verbod is opgenomen in de CAO VVT en gaat in op 1 juli 2014.

  Avatar
  Lid
  Anita Muijs op #53677

  Er is ook nog geen algemeen bindend verklaring vanuit het ministerie. De CAO VVT geeft wel striktere voorwaarden aan waar oproepen aan moeten voldoen. Het is dus nog steeds mogelijk.

  Avatar
  Bijdrager
  Hans Bloem op #53679

  Het verbod in art. 4.3 geldt volgens mij alleen voor de voorovereenkomsten, waarbij het verplicht is gehoor te geven aan een oproep. De zgn. 0-urencontracten zijn nog steeds mogelijk, met de beperking van lid 1, in onvoorziene/onplanbare situaties.

  Avatar
  Bijdrager
  Laura van Luipen op #53681

  Het verbod in de VVT geldt inderdaad slechts voor voorovereenkomsten. Overigens is de oproepkracht bij voorovereenkomsten niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. De 0-urencontracten mogen alleen nog gebruikt worden bij onvoorziene en onplanbare situaties (welke situaties dat zijn staat in art. 4.3 lid 1 CAO VVT). Verder moeten VVT-werkgevers aanbieden om het 0-urencontract om te zetten in een contract met een vaste arbeidsduur.

  Avatar
  Bijdrager
  Hans Bloem op #53683

  Sorry, foutje van mijn kant.  De wetgever noemt de voorovereenkomst waarbij elke oproep als een tijdelijke overeenkomst wordt gezien en er na 3 oproepen (de 4e oproep) een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Werknemer heeft dan recht op een gemiddeld aantal uren en doorbetaling daar van bij ziekte.

  Wetgever noemt een nul-urencontract als er sprake is van een contract, maar geen afspraak is gemaakt over uren. Na 6 maanden is er een loondoorbetalingsplicht.

  Op dit moment zijn we zoekende naar een alternatief. Een contract voor een minimaal en maximaal aantal uren, waarbij werknemer kan worden opgeroepen tot het maximum. Ook hier ontstaan natuurlijk rechten op een gemiddeld aantal uren (bij oproep boven het minimum). Of wellicht een contract met een aantal uren op jaarbasis (gemiddelde van de oproepen in het verleden). Of toch een contract met een bepaald aantal uren per week/maand gemiddeld. Hierbij is het roosteren (2 week van te voren bekend maken) nog een probleem.

   

   

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.