Transitievergoeding bij 104 weken Arbeidsongeschiktheid en ontslag? (Of bij ontslag i.v.m. geslaagd re-integratie 2e spoor eerder?)

Geplaatst in Algemeen

 • Lid
  Joop Pison op #53855

  Ik heb nergens kunnen vinden dat dit niet zou gelden voor beëindiging na 2 jaar ziekte, maar bij die beëindiging een transitievergoeding betalen klinkt zo onlogisch dat ik me bijna niet kan voorstellen dat dit de bedoeling is.

  Moet na 2 jaar reintegratie-inspanningen en begeleiding bij de zoektocht naar ander werk (in en extern) bij beëindiging ook nog een transitievergoeding betaalt worden door de werkgever? of geldt hier een uitzondering?

  Het lijkt mij dat i.h.k.v. de re-integratieverplichting de werkgever er aan gaat voldoen.

  Op die regeling kan een werkgever zich dan beroepen als hij kosten heeft gemaakt voor scholing/opleiding om de zieke werknemer weer aan het arbeidsproces te kunnen laten deelnemen. Uit recente jurisprudentie (ECLI:NL:RBNNE:2013:6779) volgt echter dat dan wel eens heel moeilijk zal kunnen worden: de rechter te Leeuwarden oordeelde dat als de opleiding leidt tot een geslaagd 2e spoor, de opleidingskosten feitelijk re-integratiekosten betreffen die volledig door werkgever gedragen moeten worden. (…)

  Bijdrager

  Een transitievergoeding moet straks, vanaf 1 juli 2015, in princpe altijd betaald worden als een werknemer onvrijwillig het bedrijf verlaat en 2 jaar of langer in dienst is bij werkgever. Dus ook bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid, bedrijfseconomische redenen of bijv. disfunctioneren. Er zijn twee tijdelijke uitzonderingen tot 2020: 1. medewerkers > 50 jaar met een dienstverband van > 10 jaar. 2. bedrijven < 25 medewerkers die vanwege bedrijfseconomische redenen afscheid moet nemen van medewerkers. Daarnaast zijn er nog een paar vaste uitzonderingen, nl.: 1. medewerkers die AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of de pensioenleeftijd bepalend voor die sector. 2. bij ernstig verwijtbaar handelen, te vergelijken met ontslag op staande voet nu. 3. jongeren < 18 jaar met een dienstverband van < 12 uur per week. 4. waarschijnlijk bij medewerkers die een IVA-uitkering krijgen toegezegd.

  Lid
  M.E.C.M. Paumen op #53859

  Joop,

  Het is echt de bedoeling dat ook degene die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, een transitievergoeding krijgt. Jouw kritiek daarop wordt door velen gedeeld. Op vragen van de VAAN en de fracties naar de rechtvaardiging hiervoor, heeft de regering -kort weergegeven- aangegeven dat men gezien het doel van de transitievergoeding geen rechtvaardiging heeft gevonden voor het maken van onderscheid tussen volledig arbeidsongeschikten en niet volledig arbeidsongeschikten.

  De jurisprudentie waar je op wijst, is gebaseerd op het huidig recht. In het nieuwe recht is niet ondenkbaar dat scholingskosten in mindering komen op de transitievergoeding.

  Bijdrager
  SpiritAcht op #53861

  Ja, een langdurig zieke wordt nog duurder. Heel belangrijk dus om vanaf het begin met de zieke medewerker een goed contact te onderhouden en zodra er mogelijkheden zijn om te reintegreren hier ook echt iets mee te doen. Bij voorkeur in het eigen bedrijf! Meestal heb je dan een gemotiveerde medewerker die voor hetgeen hij doet een regulier salaris krijgt dat je aanvult totdat de 2 jaar voorbij zijn. Daarna hoef je niet meer aan te vullen.

  Gaat het door ziekte echt niet om in het eigen bedrijf te reintegreren, leg dan al heel snel een 2e spoor op. Voorkomt dat de medewerker ongemotiveerd raakt door het vele thuis zitten.

  Het is geen antwoord op de vraag, maar die heeft Daniëlle al volledig beantwoord.

  En ik zou voor elke werknemer maandelijks een vast bedrag aan transitievergoeding reserveren, zodat je nooit zonder geld komt.

  Lid
  Deniece Teterissa op #53863

  Beste Joop,

  Tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer is op deze situatie expliciet ingegaan, en wel tweeledig, ten eerste zegt de regering:

  Kosten van loondoorbetaling bij ziekte en kosten van re-integratieverplichtingen die de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer heeft, zijn van een andere aard dan de kosten die op grond van artikel 7:673 lid 6 BW (red. het nieuwe artikel over de transitievergoeding, waarin in lid 6 wordt geregeld dat kosten die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer en kosten die (tijdens het dienstverband) zijn gemaakt om de brede inzetbaarheid van de werknemer bevorderen) voor het in mindering brengen op de transitievergoeding in aanmerking komen. Aftrek van kosten die de werkgever wettelijk verplicht is te maken, sluit niet aan bij het uitgangspunt dat de werknemer en de werkgever overeenstemming moeten hebben over de aftrek van kosten van de transitievergoeding.

  Lid
  Deniece Teterissa op #53865

  Als tweede heeft de regering, de vraag of na twee jaar ziekte al dan niet een transitievergoeding betaald zou moeten worden ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, als volgt beantwoord:

  “Gelet op het doel van de transitievergoeding dat tweeledig is (compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk) bestaat geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers (met een IVA-uitkering) en andere werknemers.”

  Bijdrager
  Jelle op #53867

  Je kunt de werknemer ook in dienst houden. De loondoorbetaling is gestopt. Wij zijn eigen risico drager voor de WIA, dus we moeten toch aan de slag in een 3e spoor…  We hebben er baat bij dat iemand weer aan het werk komt. En dat willen we vanuit goed werkgeverschap natuurlijk ook nastreven. En lukt dat niet, dan is er toch alleen maar sprake van een leeg dienstverband?

  Of zie ik iets over het hoofd? Heeft het andere negatieve gevolgen om iemand in dienst te houden?

  Lid
  Hans de Vries op #53869

  Om iemand met een WGA in dienst te houden na 104 weken arbeidsongeschiktheid lijkt mij een probleem op te leveren voor het verkrijgen van WW omdat er geen sprake is van werkloosheid en werknemer  niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Bij onvrijwillig ontslag is na 1 juli 2015 wel een transitievergoeding verplichting.

  Bijdrager
  HvI op #53871

  Het is maar de vraag hoe het UWV na 01.07.2015 gaat reageren. Momenteel wordt voor een werknemer welke geen wag uitkering wordt toegerekend (<35%) al automatisch een ww aanvraag geregeld. Daar komt geen werkgever aan te pas. Er lopen nog voldoende mensen rond met een ww uitkering en een “slapend dienstverband” omdat dit op papier nog niet is geregeld.                           Momenteel is een einde loondoorbetalingsverplichting ook nog steeds niet hetzelfde als een einde dienstverband, ook al denken vele MKG ondernemers dat wel. 

  Bijdrager
  JW deRouw op #53873

  Een heel andere oplossing is om geen 104 weken te gaan zitten wachten tot de EWT is bereikt maar al veel eerder de werknemer bij een andere partij onder te brengen waar hij/zij de loopbaan in een passende functie kan vervolgen.

  Hiervan kan al sprake zijn zodra duidelijk is dat spoor 1 er niet meer inzit. Wij hebben ervaring met overnames rondom de 50e week.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 23)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.