Schending concurentiebeding! En dan?

Geplaatst in Algemeen

 • Avatar
  Lid
  Tom Heijm op #54149

  Arbeidscontract
  Eigenaren van bedrijven, Directie en HRM proberen ervoor te zorgen dat er binnen het Arbeidscontract aandacht wordt besteed aan het zogenaamde concurentiebeding. Buiten het feit dat wettelijke regelingen aan verandering onderhevig zijn komt er wellicht een moment dat er mogelijke spraken is van schending van dit concurentiebeding, en dan?

  Waarheidsvinding:
  MKB- grootbedrijf lijken in Nederland nog niet goed doordrongen te zijn dat het inhuren van een Recherchebureau legitiem is, natuurlijk als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden:

  1. Er dient een gerchtvaardigd belang te zijn.
  2. De werkgever dient zijn/ haar doel niet op andere wijze te kunnen bereiken.

  Feitenonderzoek:
  Wanneer aan deze twee voorwaarden wordt voldaan mogen wij als Recherchebureau- bedrijfrecherche een zaak aannemen. Een onderzoek bestaat over het algemeen uit twee delen:
  A. Het informatief vooronderzoek (OSINT)
  B. Het fetelijk praktisch tactisch onderzoek.

  Onder A verzamelen wij informatie rondom onderzochte persoon (subject). Dit deel van het feitenonderzoek zorgt nooit voor de oplossing.
  Onder B gaan wij over op statische & dynamische observaties. Binnen deze observaties verzamelen wij bewijs waarmee wordt ondersteund dat subject elders (Concurent) werkzaam is. Deze observaties worden ondersteund door, indien mogelijk, fotomateriaal.

  Rapportage:
  Na dit feitenonderzoek vindt rapportage plaats. Een rapport waarin de feiten en omstandigheden staan die zijn aangetroffen. Met dit rapport kan een beleidsbeslissing genomen worden. In de meeste gevallen wordt er een civiele procedure gestart waarin een schadevergoeding wordt geeist, en al dan niet terugvordering gemaakte onderzoekskosten. De rechter toetst derapportage of het onderzoek o.a. proportioneel is geweest.

  Wat zijn uw ervaringen?
  Wat zijn uw ervaringen wanneer u te maken heeft met schending van het concurentiebeding?

  Avatar
  Lid
  Astrid op #54151

  Tegenwoordig is een geldboete naar mijn idee een maatregel die vaak wordt ingezet bij schending van het concurrentiebeding. Heeft iemand wel eens zo'n boete moeten inzetten en waarvoor?

  Avatar
  Lid
  Hans de Ru op #54153

  Beste Astrid,

  In mijn arbeidsrecht praktijk heb ik meerdere malen  het boetebeding ingeroepen bij schending van het concurrentie beding. In de regel stelt de nieuwe werkgever bij overname van een relatie de vorige schadeloos. De enkele malen dat het tot een procedure is gekomen zijn niet talrijk.  

  Avatar
  Lid
  Tom Heijm op #54155

  Het is natuurlijk zo Hans als dit open gebeurd en de nieuwe werkgever wil een deal sluiten is natuurlijk prima. En Astrid, er kan pas een geldboete worden ingezet als schending van het concurentiebeding kan worden aangetoond. Wellicht overbodig om te vermelden, maar wie eist die bewijst.

  Dan is uiteindelijk een feitenonderzoek noodzakelijk. Een onderzoek dat wij regelmatig uitvoeren waarbij wij slechts objectief & onafhankelijk kijken naar de feiten en omstandigheden.

  Maar de werkgever zal steeds moeten moeten omschrijven wat het concurentiebeding inhoudt. De rechter accepteert straks niet meer een algemene regel. Waarom en met welke inhoud precies? 

  Grz Tom Heijm

  Avatar
  Lid
  Astrid op #54157

  Vanaf 2015 zul je inderdaad niet meer zomaar wegkomen met een concurrentiebeding in een tijdelijk contract. Dan zul je moeten kunnen aantonen dat je een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt en vervolgens moet je de rechter zien te overtuigen dat dat bedrijfsbelang inderdaad reden genoeg is om het concurrentiebeding op te nemen. Omdat hier geen keiharde regels voor zijn, kan iedere rechter dit bedrijfsbelang anders opvatten. Heeft iemand een idee hoe dat in de toekomst zal gaan op deze manier? Zouden werkgevers hun (kennis)verlies nemen of toch een concurrentiebeding vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang willen opnemen?

  Avatar
  Bijdrager
  Daniëlle | DT Coaching & Personeelsadvies op #54159

  Ik denk dat een werkgever een relatiebeding vaak belangrijker vindt dat een concurrentiebeding. Ik heb onlangs bij een presentatie van een advocatenkantoor  begrepen dat het opnemen van een relatiebeding in een tijdelijk contract, straks als de Wet Werk en Zekerheid in is gegaan, wel nog steeds opgenomen mag blijven worden. Dit zou inhouden dat je werknemer wel naar een concurrent kan overstappen, maar dat hij van jouw relaties af moet blijven.

  Avatar
  Lid
  Tom Heijm op #54161

  Het wordt de werkgever inderdaad steeds moeilijker gemaakt of zijn/ haar bedrijfsbelang te beschermen. Privacy bepalingen en bescherming van de werknemer gaan steeds verder. Naar mijn visie raken wij hier in Nederland een beetje de weg kwijt. 

  Ik denk dat als een werkgever veel geld en tijd heeft geinvesteerd in kennis en kunde van zijn werknemer niet zit te wachten dat hij naar een relatie overloopt maar zeker ook niet wil dat hij naar een concurent overstapt. Vanuit mijn rechtsgevoel is dit laakbaar gedrag, maar uiteindelijk beslist de rechter hierover. 

  Ik adviseer bedrijven zoveel mogelijk de kennis en kunde binnen het bedrijf te beschermen en daar tijd en aandacht aan te blijven besteden. Investeer in een goed stevig juridisch Arbeidscontract en een aanvullend arbeidsreglement.

  Advies
  En inderdaad met de nieuwe regelgeving over dit onderwerp is het belangrijk straks nog meer te investeren in een goed juridisch arbeidscontract en omschrijving van het concurentiebeding. Maar wij zien te vaak dat de ondernemer zich pas realiseert wat de consequenties zijn van een gebrekkig arbeidscontract als er een casus speelt.

   

  Avatar
  Bijdrager
  Laura van Luipen op #54163

  Een relatiebeding valt ook onder de wettelijke definitie van een concurrentiebeding. Dus het verbod in de WWZ om in tijdelijke contracten een concurrentiebeding op te nemen (tenzij je schriftelijk gemotiveerd kunt aangeven dat je bij dat beding een zwaarwegend belang hebt) geldt ook voor een relatiebeding.

  Wel kan het zo zijn dat een rechter, die na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid moet oordelen over een concurrentie- en relatiebeding, oordeelt dat de werkgever niet een voldoende zwaarwegend belang heeft bij het concurrentiebeding maar wèl bij het relatiebeding. De beoordeling kan dus bij de beide bedingen anders uitvallen.

  Avatar
  Lid
  Hans de Ru op #54165

  Kortom de jurisprudentie over het relatie en concurrentie beding moet nog worden gevormd. Opname hiervan in de tijdelijke arbeidscontracten in de mijns inziens bekende tekst  blijft inclusief  boete beding  van groot belang.  

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.