De oordelen van bedrijfsarts en UWV kritisch beoordeeld

Geplaatst in Algemeen

 • Avatar
  Bijdrager
  Laura van Luipen op #54135

  Als werkgever en werknemer van mening (blijven) verschillen over ziekte/reintegratie ondanks het advies van de bedrijfsarts dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd. Als bedrijfsarts en UWV tot andere oordelen komen dan is van belang hoe die beide oordelen tot stand zijn gekomen. Heeft de arts de werknemer persoonlijk onderzocht of was het een telefonisch consult? Is er informatie opgevraagd bij de behandelend arts? Is er gevraagd naar de visie van de werkgever? Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt, dat zelfs het advies van een bedrijfsarts èn het eensluidende oordeel van het UWV beiden terzijde kunnen worden geschoven, als deze niet op deugdelijke wijze tot stand zijn gekomen of niet recent zijn. De loonstop die de werkgever op basis van die oordelen had opgelegd, werd door de rechter (deels) ongedaan gemaakt. Zie HIER voor de (naar mijn mening terechte) uitspraak.

  Avatar
  Lid
  Astrid op #54137

  Interessante kwestie. Als ik het goed begrijp, komt het er kort gezegd op neer dat de werkgever op basis van informatie van de bedrijfsarts en UWV een beslissing heeft gemaakt over loonbetaling voor een werknemer. Maar de bedrijfsarts en UWV hebben niet juist gehandeld, waardoor de werkgever een verkeerde beslissing nam.

  Kort geleden kwam ook al naar voren dat zo'n 70% van de bedrijfsartsen beroepsziekten niet altijd melden. Zouden er sancties moeten komen (of zijn die er al?) voor bedrijfsartsen die beroepsziekten niet melden omdat ze niet betrokken willen raken in een juridische strijd tussen werkgever en werknemer?

  Avatar
  Bijdrager
  Laura van Luipen op #54139

  Als een bedrijfsarts verwijtbaar verkeerd oordeelt of een beroepsziekte bewust niet meldt dan kan je een klacht over hem indienen en kan hij tuchtrechtelijk worden gesanctioneerd. Als een werkgever schade lijdt tengevolge van een fout van de bedrijfsarts (bijvoorbeeld doordat de bedrijfsarts verwijtbaar zijn werk niet goed heeft gedaan heeft de werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen van het UWV) dan kan de werkgever de arbodienst aansprakelijk stellen en de schade verhalen.

  Extra of andere sancties zijn naar mijn mening niet nodig.  

  Avatar
  Lid
  Jan Smits op #54141

  Mediation! Een mediator kan met de zieke medewerker in gesprek gaan: pendelbemiddeling. Na eerst met de werkgever te hebben gesproken gaat de mediator naar de zieke medewerker. Geheimhouding is verplicht. Daardoor ontstaat een vertrouwensrelatie. Daaruit kan gezocht worden naar oplossingen.

  Voor de beide partijen is het belangrijkrijk dat er weer hoop komt, ingraven is dodelijk: 

  Tijd is geld, dat wist u al
  Begrijpt u nu ook dat tijd gelijk is aan hoop? ( Ernst Blog)
  Dat scheelt u een hoop geld!

  Jan Smits
  Stationsstraat 13
  5241EE Rosmalen
  Tel 0642 080546
  jan@mediationtafel.org
  http://www.mediationtafel.nl

  Avatar
  Bijdrager
  JW deRouw op #54143

  Je schrijft: “als deze niet op deugdelijke wijze tot stand zijn gekomen of niet recent zijn”.

  Dáár ligt natuurlijk het probleem/de oplossing. Zouden deze wél op juiste wijze tot stand zijn gekomen, was er n.a.w. geen zaak van gekomen. Wat het voor werkgever erg lastig maakt, is dat hij zich natuurlijk verlaat op de BA en het DO. Als je die/dat als werkgever ook nog moet controleren…pfffff

  Aan de andere kant pleit het er ook voor om vooral met elkaar (werkgever en werknemer) in gesprek te blijven tijdens ziekte/verzuim. Veel gaat vaak mis door gebrek aan communicatie/aandacht.

  Avatar
  Lid
  Jacco Harinck op #54145

  Herkenbaar. Conclusie: als werkgever ben je altijd de klos.  Ik heb hier wel begrip voor de uitspraak dat de werknemer zijn achterstallig loon krijgt, maar als je feitelijk kijkt zie je dat het UWV en de arbodienst uiterst slecht werk afleveren en de werkgever die op basis van hun adviezen een beslissing neemt voor alle kosten opdraait.

  Theoretisch kun je dan misschien de schade bij de arbodienst verhalen al heb ik daar grote twijfels over, maar de hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt weegt nooit op tegen de kosten dus wordt het nagelaten.

  Bij het UWV is het nog veel erger (o ja dat is toch de overheid die geacht wordt het voorbeeld te geven?) want die doen “copy – paste”. En als je je vraagtekens hebt  dan zie je “tegen de beslissing op het deskundigen oordeel kun je geen bezwaar maken”.

   

  Avatar
  Bijdrager
  Laura van Luipen op #54147

  De werkgever is verantwoordelijk voor een goede re-integratie en dus ook aanspreekbaar op een niet goed verlopen re-integratie, ook al is de werkgever daarbij te goeder trouw afgegaan op een achteraf onjuist gebleken advies van de bedrijfsarts. Ik raad iedere werkgever dan ook aan om goed te kijken naar het contract met de arbodienst, om de arbodienst goed te informeren, om kritisch te kijken naar adviezen van de bedrijfsarts en om nadere informatie bij de bedrijfsarts te vragen als dingen niet duidelijk zijn.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.