Werkgevers: betrek werknemers meer bij cao-overleg

0

Werkgevers willen vaker werknemers betrekken bij het cao-overleg. Bijna de helft van de werkgevers is ontevreden met de representativiteit van de werknemersafvaardiging.

Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 63 organisaties.

De vakbonden zijn nog altijd de belangrijkste onderhandelingspartner als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Van de respondenten onderhandelt 49 procent met de bonden, 30 procent met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en 17 procent met zowel OR als bonden, 3 procent van de deelnemers heeft geen collectief contract en onderhandelt daarom met individuele werknemers.

Helft ontevreden

Meer dan de helft van de respondenten is tevreden met de wijze waarop de werknemers vertegenwoordigd zijn. Er is volgens hen sprake van een goede afspiegeling van alle werknemers in de onderhandelingsdelegatie. Echter: 45 procent van de werkgevers die met vakbonden onderhandelen, is ontevreden over de representativiteit van de werknemersafvaardiging. Over ondernemingsraden is slechts 16 procent ontevreden.

Meer of minder

Volgens Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, willen werkgevers meer inbreng van medewerkers in dit proces. ‘Cao-overleg ging de laatste decennia steeds over ‘meer’ en ‘extra’. De komende jaren zal het daarentegen steeds vaker over ‘minder’ gaan. Dat is een geheel nieuwe context, waardoor een goede dialoog ook steeds belangrijker wordt. Het besef onder bedrijven is aan het groeien, wellicht door de tijdsgeest of crisis, dat je alleen vooruit komt in deze tijd als je een dialoog creëert. Pas dan kom je uit het gehakketak van incidenten en kun je werken aan nieuwe oplossingen.’
Betrokkenheid van werknemers bij en meepraten over de arbeidsvoorwaardenvorming is daarom belangrijk, stelt Van der Steen. ‘Werkgevers verwachten zo meer draagvlak te scheppen voor gekozen oplossingen en de bijbehorende arbeidsvoorwaardelijke veranderingen. En daarmee beter aan te sluiten bij de wensen van medewerkers – jong, oud, hoog- en laagopgeleid.

Moeilijk

Werkgevers vinden het in de praktijk lastig om die gewenste betrokkenheid te organiseren. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 60 procent van de werkgevers voorafgaand aan de onderhandelingen niet met zijn medewerkers over dit onderwerp communiceert. Zelfs tijdens het proces informeert eenderde van de werkgevers zijn medewerkers niet over het verloop van de onderhandelingen.
Daarom ontwikkelde de AWVN een tool die helpt de dialoog op gang te brengen: ‘Het cao-platform is een digitaal instrument om betrokkenheid van werknemers te vergroten. Het is een digitale tool waar elke medewerker toegang tot heeft en waar de werkgever zowel kan voorlichten als ideeën kan ophalen. Natuurlijk begint de dialoog op de werkvloer en niet aan de onderhandelingstafel, maar het is wel een mooi hulpmiddel om het cao-overleg uit het schimmige hoekje te halen en in de openbaarheid te brengen.’ 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.