Mantelzorgafspraken in steeds meer cao’s

0

In steeds meer cao’ s worden afspraken gemaakt over mantelzorg. Nieuw is dat ook in cao’’s voor traditionele mannenberoepen afspraken worden gemaakt. Dat zegt Margreet Woessner van de Stichting Werk&Mantelzorg.

Er is steeds meer aandacht voor mantelzorg in cao’s, maar afspraken worden niet meer tot achter de komma gemaakt, zegt Woessner. ‘En dat is goed. Je ziet steeds meer maatwerkafspraken waarbij in de cao het kader wordt aangegeven, en de leidinggevende vervolgens een maatwerkafspraak maakt met een werknemer die mantelzorg verleent. Overigens zie je dat ‘niet specifiek vastleggen’ met meer regelingen, ook los van mantelzorg dus.’

Woessner is daar enthousiast over. ‘Er is niet één type mantelzorg. Als je twintig jaar lang voor een gehandicapt kind zorgt, dan vergt dat een totaal andere inspanning dan wanneer je een van je ouders gedurende twee maanden naar het einde begeleidt. En omdat het zo anders is, zijn de wensen ook anders. In elk geval moet je specifieke afspraken maken. Wat heeft iemand nodig in een specifieke situatie, dat is de vraag die steeds opnieuw beantwoord moet worden. Dan heb je niet altijd iets aan standaardregels in cao’s.’

Mannensectoren

Toch is het goed dat de cao-afspraken er zijn, al was het maar om de bewustwording. ‘Wat ik heel erg positief vind is dat er nu mantelzorgafspraken worden gemaakt in mannensectoren. Dat het in de zorg goed geregeld is, weten we nu wel. Maar sinds kort is er ook in de productie- en installatiebranche veel aandacht. En een bedrijf als Renault is er ook heel erg mee bezig. Vroeger werd in dat soort mannenbedrijven nog wel eens gezegd “maar wij hebben helemaal geen mantelzorgers hier”, terwijl ze er nu heel veel energie in stoppen. Dat is de bijzondere slag die nu gemaakt wordt.’

Daarnaast laten steeds meer organisaties studies uitvoeren naar hoe het zit met mantelzorg in de organisatie. ‘En dan schrikken bedrijven wel eens. Dan denkt de directie dat er een open cultuur is, maar geven werknemers aan niet over mantelzorg te durven beginnen omdat ze bang zijn voor hun positie in het bedrijf. Of mensen blijken niet eens op de hoogte te zijn van alle regelingen.’

Prijs

De meest inspirerende cao is volgens Woessner die van Abbott Health Products. ‘Vooral omdat er een totaalpakket is van maatregelen, die elkaar aanvullen en versterken, en die het probleem van meerdere kanten tegelijk aanvliegt. Zo is er enerzijds een mantelzorgcoach die meedenkt met het zoeken naar oplossingen. Maar anderzijds is er ook een financiële tegemoetkoming waarbij medewerkers die mantelzorg verlenen 80 procent kunnen werken, tegen 90 procent salaris en 90 procent pensioensopbouw.’

Bundeling

De meest inspirerende cao-afspraken op het gebied van mantelzorg zijn opgenomen in de cao Inspirator; een inspiratiedocument voor organisaties die een nieuwe cao gaan afsluiten. In 2011 waren er in 11 procent van de cao’s afspraken gemaakt over mantelzorg, in 2014 in 21 procent. De aanpassingen in de Wet Arbeid en Zorg en Wet Aanpassing Arbeidsduur die in 2014 en halverwege 2015 in werking treden, geven wellicht een nieuwe impuls aan mantelzorg cao afspraken. Nu de inrichting van werklocatie en werktijden flexibeler wordt en de toepassingsmogelijkheden van mantelzorgregelingen worden verruimd, is het thema mantelzorg stevig op de kaart gezet bij de sociale partners.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.