Onderwerp: CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt afgesloten tussen individuele of een vereniging van werkgevers aan de ene kant en anderzijds een vereniging van werknemers (vakbonden). Werkgever en werknemer zijn gebonden aan een cao als zij lid zijn van de werkgeversvereniging of vakbond die de cao hebben afgesloten en onder de werkingssfeer van de betreffende cao vallen. Een werkgever kan ook op andere manier verplicht zijn om een cao toe te passen: door een cao van toepassing te verklaren in de arbeidsovereenkomst, door algemeen verbindend verklaring van (delen van) een cao en na een overgang van een onderneming.

Artikelen over het onderwerp cao

Arbo
3 stappen voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) én voldaan aan de geldende voorwaarden? Dan mag een werkgever worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Hier 3 nieuwe regels die per 2020 gelden.

CAO
3 opvallende cao-afspraken over verzuim

Protocollen, reglementen, beleidsafspraken: in de meeste cao’s is er wel iéts centraal geregeld rondom verzuim. Zijn er ook cao’s waar opvallende afspraken in staan?

CAO
Leg loonafspraak zzp er vast in cao

Het persoonlijk inkomen van een zzp’ er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer, blijkt uit cijfers van CBS. Vakbond CNV vindt dat zzp’ ers beschermd moeten worden door afspraken in de cao.

CAO
Mantelzorgafspraken in steeds meer cao’s

In steeds meer cao’’s worden afspraken gemaakt over mantelzorg. Nieuw is dat ook in cao’’s voor traditionele mannenberoepen afspraken worden gemaakt. Dat zegt Margreet Woessner van de Stichting Werk&Mantelzorg.

CAO
FNV verliest opnieuw in zaak loonakkoord

De FNV trekt ook in de hogerberoepszaak over het loonakkoord voor ambtenaren aan het kortste eind. Het gerechtshof in Den Haag wees de eis van de vakcentrale om de afspraken ongeldig te laten verklaren af.

CAO
Arbeidsmarktfit staat centraal in nieuwe cao ING

De ruim 16.000 werknemers van ING krijgen in de periode tot en met 2017 jaarlijks een loonsverhoging van 1,25 procent, met ingang van dit jaar. Eind 2015 wordt ook een waarderingstoeslag uitgekeerd van 1000 euro. Het akkoord over een nieuwe cao en een sociaal plan omvat ook afspraken om werknemers met opleidingen en trainingen ‘ arbeidsmarktfit’ te maken.

CAO
FNV zet acties door en dreigt met kort geding

Het merendeel van de vakbonden heeft groen licht gegeven voor loonstijging van de ambtenaren. De CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum gingen akkoord, maar FNV tekende als enige niet. De FNV kondigde aan het niet bij de uitspraak te laten zitten en over te gaan tot actie.

CAO
FNV: Loonakkoord is sigaar uit eigen doos

Het loonakkoord dat het kabinet-Rutte vorige maand sloot, is grotendeels een sigaar uit eigen doos. Rijksambtenaren krijgen weliswaar ruim 5 procent loonsverhoging, maar dit kost werknemers en gepensioneerden tot 15 procent van hun pensioen, blijkt uit berekeningen van de FNV.

CAO
‘Seniorendagen op hun retour’

Het lijkt erop dat de seniorendagen, vakantiedagen voor vijftigplussers, hun langste tijd hebben gehad. Dat meldt Trouw vrijdag op basis van eigen onderzoek.

CAO
Loonsverhoging voor rijksambtenaren

Het kabinet heeft een akkoord gesloten met drie vakcentrales over een loonstijging voor de 120.000 rijksambtenaren, voor leraren, politieagenten, militairen, personeel van de douane en de Belastingdienst en ander overheidspersoneel. Dat maakte Premier Mark Rutte vandaag bekend.

CAO
Vernieuwende afspraken binnen cao s

In acht op de tien nieuwe cao s staan afspraken om werknemers tot een hogere leeftijd aan het werk te kunnen houden. Dit is een van de voorbeelden van vernieuwende afspraken die de laatste tijd vaker in cao s worden opgenomen door werkgevers en vakbonden.

1 2 3 7