BlogZo neemt UWV de loondoorbetaling tijdens ziekte over

0

Als een werknemer onder de doelgroep voor de no-riskpolis valt, dan hoeft de werkgever het loon van deze werknemer niet door te betalen als hij ziek wordt. De werknemer krijgt in dat geval namelijk een Ziektewetuitkering van UWV. De moeite waard om uit te zoeken of een sollicitant onder deze regeling valt als hij vertelt dat hij een arbeidshandicap heeft.

De no-riskpolis in onderzoek

Hoewel de no-riskpolis een prachtige regeling is, wordt er relatief weinig gebruik van gemaakt. Daarom hebben ‘De Beleidsonderzoekers’ en ‘SEO Economisch Onderzoek’ onderzoek gedaan naar het gebruik van de regeling. Het rapport van het onderzoek is op 11 september jl. gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd.

Onbekend maakt onbemind

Uit het onderzoek blijkt dat de no-riskpolis relatief onbekend is bij werkgevers. Maar ook heel veel van de werknemers/sollicitanten die onder de regeling vallen, weten dat helemaal niet. Zij vertellen daarom dus ook niet dat hun (potentiële) werkgever gebruik kan maken van de polis.
Slechts 52% van de werkgevers kent de no-risk polis. En slechts 16% van de mensen die onder de regeling vallen, is zich daarvan bewust. Dit terwijl het merendeel van de mensen met een arbeidsbeperking wel uit eigen beweging aan een (potentiële) werkgever vertelt over zijn arbeidsbeperking. Overigens blijkt uit het onderzoek ook dat maar liefst 60% van de werkgever vraagt naar de arbeidsbeperking of ziekte van een sollicitant/werknemer.

Vraag door tijdens het sollicitatiegesprek

Als een arbeidsbeperking ter sprake komt tijdens een sollicitatiegesprek, dan kan het dus de moeite waard zijn om te vragen aan de kandidaat of te onderzoeken of hij onder de no-riskpolis valt.

Over de streep

Uit het onderzoek blijkt dat de no-riskpolis in een kwart van de gevallen effectief is in het over de streep trekken van werkgevers om sollicitanten met een arbeidsbeperking aan te nemen. In driekwart van de gevallen zouden deze sollicitanten ook zijn aangenomen als er geen sprake zou zijn van een no-riskpolis.

Werkgevers (én dus ook werknemers); mag ik u voorstellen:

Hoe werkt het
Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, dan kan de werkgever bij UWV een ZW-uitkering voor hem aanvragen. De werkgever betaalt normaal gesproken dan het loon gewoon aan de werknemer door, maar krijgt een ZW-uitkering voor de werknemer die hij met de loondoorbetaling verrekent.

De voorwaarden
De no-riskpolis geldt voor werknemers die een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt, of ontving toen hij in dienst kwam.

De duur van de polis
De no-riskpolis geldt in principe tot vijf jaar na de datum van indiensttreding. Maar als een werknemer een Wajong-uitkering heeft of heeft gehad of als hij een WSW-indicatie van UWV heeft, dan geldt de no-riskpolis onbeperkt. Dat geldt ook voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden en zijn opgenomen in het doelgroepregister.

XpertHR

Op XpertHR vindt u meer informatie over de no-riskpolis.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.