BlogZo herkent u een goede bedrijfsarts

0

De rol van de bedrijfsarts is cruciaal bij preventie, begeleiding en vooral bij het terugdringen van verzuim. Streef daarom naar een goede samenwerking met deze professional. Maar hoe herkent u nu deze goede bedrijfsarts? Wij geven u 10 tips om hierachter te komen.

1. Past de bedrijfsarts goed bij de organisatie?

Bespreek uw wensen, behoeften en verwachtingen met de bedrijfsarts. Vanuit dit gesprek komt u erachter of de bedrijfsarts hiermee op één lijn zit. Ook is het goed om te weten of de bedrijfsarts ervoor openstaat om de organisatie goed te leren kennen. Bespreek dit altijd voorafgaand de samenwerking, kom erachter of jullie een klik hebben en of de bedrijfsarts goed past bij uw organisatie. Denk hierbij aan de grootte, de sector, de organisatiecultuur, de visie op verzuimbegeleiding en het soort medewerkers.

2. Is de bedrijfsarts op de hoogte van alle details uit de Wet verbetering Poortwachter?

Bij langdurig verzuim zijn werkgever en medewerker wettelijk verplicht zich te houden aan het stappenplan uit de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Dit is een complexe wet met veel regels en procedures en de bedrijfsarts heeft een belangrijke adviesrol. Wanneer u de regels niet volledig volgt, dan zijn de consequenties voor de werkgever. Juist door deze complexiteit wilt u 100% kunnen vertrouwen op de adviezen van uw bedrijfsarts.

3. De bedrijfsarts heeft kennis van alle juridische regels en procedures

Verder is het belangrijk dat de bedrijfsarts kennis van zaken heeft over alle juridische regels en procedures rondom verzuim. Hij moet bijvoorbeeld kennis hebben van de WGA, van de financiële gevolgen voor werkgever en medewerker, van richtlijnen hoe te handelen bij specifieke verzuimoorzaken en van de vele lastige regels van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Ook is hij verantwoordelijk voor de medische kant van het UWV-dossier. Zorg er ook hier voor dat u zeker weet dat de bedrijfsarts een goede adviseur is.

4. De bedrijfsarts bezoekt en kent uw organisatie

Wanneer de bedrijfsarts terugkerende signalen ontvangt van medewerkers over verzuimrisico’s, mag hij werkplekken bezoeken om zelf het risico in te schatten. Hierdoor leert hij hoe de organisatie in elkaar zit, welk soort werk er is en wat alternatieve werkzaamheden zijn. Met deze input kan hij nog beter meedenken en adviseren over het verzuimbeleid. Bespreek daarom bij de kennismaking of hij vaak bij zijn opdrachtgevers over de vloer komt. Doet hij dit vrij weinig, bespreek dan dat u dit belangrijk vindt, zodat hij zijn adviezen specifiek op basis van uw organisatie opstelt.

5. De bedrijfsarts geeft advies

Naast het uitvoeren van de verplichte taken is het belangrijk dat de bedrijfsarts u van organisatie-advies voorziet. Wat ziet en hoort hij gebeuren bij uw medewerkers? Ziet hij mogelijkheden om het verzuim terug te dringen of te verkorten? Het gaat hierbij niet om informatie over de gezondheid van een individuele medewerker. Denk eerder aan trends in verzuimoorzaken, organisatiecultuur of leiderschapsstijl. De bedrijfsarts kan u goed helpen bij het voeren van een sterk gezondheidsbeleid wanneer hij deze adviserende rol pakt.

6. Optimale samenwerking tussen bedrijfsarts en casemanagers

Ondanks dat de bedrijfsarts nooit individuele medische bevindingen deelt met de casemanager, denkt hij wel actief mee bij de beoordeling van de mogelijkheden die de medewerker nog wél heeft. Door hierover proactief met de casemanager te overleggen kan de casemanager effectief aan de slag met de re-integratie.

Let op! De bedrijfsarts deelt wel medische bevindingen met de taakgedelegeerde casemanager. Deze casemanager neemt een deel van de taken van de bedrijfsarts over om zijn takenpakket te verlichten. De taakdelegatie casemanager heeft dus ook inzicht in het medisch dossier, maar laat het uiteindelijke oordeel altijd over aan de bedrijfsarts.

7. Is de bedrijfsarts professioneel empathisch?

Elk persoon en zijn verzuimsituatie is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Daarom is het belangrijk dat de bedrijfsarts handelt op basis van zijn medische kennis, zonder het gevoel van de medewerker uit het oog te verliezen. Vaak wordt dit ‘warm zakelijk’ of ook wel professioneel empathisch genoemd.

8. Richt de bedrijfsarts zich op mogelijkheden?

Binnen verzuim gaat het er niet alleen om wat de medewerker niet meer kan, maar juist wat hij (of zij) nog wél kan. Vanuit de mogelijkheden creëert u namelijk een positieve insteek om herstel te versnellen en re-integratie te bevorderen. Een goede bedrijfsarts komt daarom achter de beperkingen van de medewerker en kan met zijn kennis van de organisatie goed inschatten wat de mogelijkheden zijn.

9. Stelt de bedrijfsarts meerdere afspraken voor met uw zieke medewerker?

Een goede bedrijfsarts zit proactief op de verzuimsituatie en is doorlopend bereikbaar voor medewerker en leidinggevende. Hiermee voorkomt u dat de re-integratie stil komt te liggen en worden er continue kleine stappen gezet. U wilt niet samenwerken met een bedrijfsarts die een medewerker (deels) arbeidsongeschikt verklaart en de volgende afspraak pas over zes weken plant. Daar wordt niemand beter van en deze aanpak kost te veel waardevolle re-integratietijd.

10. De bedrijfsarts deelt nooit medische informatie

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit sociaal-medische- of privégegevens delen van de medewerker. Dit mag hij niet delen met de werkgever en ook niet met de casemanager (tenzij deze werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts). Ook niet wanneer deze partijen hierom vragen. De bedrijfsarts mag wel delen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn binnen het werk en wat de verwachting is van de re-integratie.

Werkt u met de juiste bedrijfsarts samen?

Toets deze tips op uw huidige samenwerking of met uw toekomstige bedrijfsarts en kom erachter of deze bedrijfsarts voor u de juiste is.

Lees ook:

– 8 vragen over Wet verbetering Poortwachter
– 5 vragen over Wet verbetering Poortwachter en privacy 
– 7 vragen over het deskundigenoordeel
– Ga aan de slag met tips over verzuim

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Marco de Zeeuw en Bob Zeegers zijn zijn partners bij HR Navigator. Ze adviseren en begeleiden organisaties in gezondheid- en veiligheidsbeleid. In hun blogs zullen ze dieper ingaan op arbo, preventie, ziekteverzuim, RIE, re-integratie en HRM software.