BlogZal de cumulatiegrond verlichting brengen?

0

Op 1 januari 2020 heeft het ontslagrecht de cumulatiegrond erbij gekregen. Deze nieuwe grond moest een einde maken aan de lawine van afgewezen ontbindingsverzoeken. Maar de werkgevers staan bepaald nog niet in de rij om de cumulatiegrond te gebruiken. Hoe komt dat? Zal de nieuwe grond de beoogde verlichting van de ontslagpraktijk geven? Of hebben werkgevers er weinig vertrouwen in?

Ontslag

Een werknemer ontslaan kan niet zomaar. De werkgever heeft in elk geval een goede grond nodig. In de wet staan 9 ontslaggronden. Het ontslag moet aan 1 van deze 9 gronden voldoen. Anders is ontslag niet mogelijk. Voor de eerste 8 geldt dat aan alle criteria van de gekozen ontslaggrond moet zijn voldaan. Als niet aan alle criteria is voldaan, dan is ontslag niet mogelijk.

De cumulatiegrond

Op 1 januari 2020 heeft het ontslagrecht de cumulatiegrond erbij gekregen. De cumulatiegrond wordt ook wel de ‘i-grond’ genoemd. Deze laatste benaming verwijst naar de plaats in de wet van deze nieuwkomer. De cumulatiegrond is bedoeld als ontsnapping aan het strenge regime van het ontslagrecht. Het houdt kort gezegd in dat ontslag ook kan als niet aan alle criteria van één grond is voldaan. Wel zal dan moeten zijn voldaan aan een aantal criteria van meerdere ontslaggronden. Deze onvoldragen gronden mogen als het ware bij elkaar worden opgeteld. Als die optelsom daar voldoende aanleiding voor geeft, dan is ontslag mogelijk.

Er moet dus sprake zijn van 2 of meer ontslaggronden die geen van beide/alle aan alle criteria voldoen. Maar alleen de volgende 5 (van de 9) ontslaggronden kunnen worden gecumuleerd:
c. Frequent ziekteverzuim;
d. Disfunctioneren van de werknemer;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer;
g. Een verstoorde arbeidsverhouding;
h. Andere omstandigheden die zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet kan blijven voortduren.

Meer informatie over de cumulatiegrond vind je op XpertHR!

Steen en been

Werkgevers klaagden steen en been sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015. De cijfers logen er ook niet om. Bij sommige ontslaggronden werd nog geen 25% van de gevraagde ontslagen toegewezen. Reden voor Wouter Koolmees, de minister van SZW, om maatregelen te nemen. Deze nieuwe cumulatiegrond moest uitkomst bieden. Daarbij heeft de minister het aan de rechtsprekende macht overgelaten om invulling aan de nieuwe grond te geven.

Onduidelijk

Aan hoeveel criteria van hoeveel gronden moet zijn voldaan is daarom vooralsnog onduidelijk. Ook is niet duidelijk in hoeverre de aangevoerde gronden bijna voldragen moeten zijn of niet. Ook de benodigde omvang van de totale optelsom van onvoldragen gronden is nog onduidelijk. Rechters hebben weliswaar een criterium meegekregen. Maar ook dat is niet erg duidelijk. De optelsom moet maken dat ‘in redelijkheid van de werkgever niet verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Hierover zullen de meningen logischerwijs nogal uiteen lopen. Het is een criterium waar rechters hun draai aan zullen moeten geven. Maar aangezien een rechter ook maar een mens met een menig is, zullen de meningen onderling vermoedelijk nogal uiteen lopen. Om nog maar te zwijgen over het verschil van mening tussen de werkgever en de werknemer over wat redelijk is. En wat niet.

De cumulatiegrond biedt vooralsnog nog geen uitkomst

De cumulatiegrond biedt vooralsnog geen uitkomst. Bijzonder is het te noemen dat de cumulatiegrond pas één keer in een gepubliceerde uitspraak voorbij is gekomen. Dit terwijl de cumulatiegrond toch al ruim 2 maanden oud is.

Tot overmaat van ramp heeft de rechter het verzoek van de werkgever nog afgewezen ook. De rechter nam het de werkgever kwalijk dat hij niet had gemotiveerd waarom hij ontslag op de cumulatiegrond zou moeten toewijzen. Maar de rechter voegde daar fijntjes aan toe dat hij het verzoek waarschijnlijk ook niet had toegewezen als de werkgever dat wel had gedaan.

De ‘verlossing’ en ‘verlichting’ die de cumulatiegrond moet brengen laat dus nog op zich wachten.

Wordt vervolgd.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.