BlogWW-premie – Een beetje goed nieuws!

0

Ondernemers mogen vanaf 2020 een lage WW-premie hanteren voor vaste krachten. Dat is fijn want de lage premie bedraagt 2,94%. De hoge premie is 7.94%. Bij een maandloon van € 3.500 bruto scheelt dat al gauw zo’n € 2.100 per jaar.

De regels lijken simpel. Een werkgever betaalt voor zijn werknemer een lage WW-premie als de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dat geen oproepcontract is. Klinkt inderdaad simpel, maar is het niet in alle gevallen. De eis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijkt in de praktijk soms een struikelblok.

Schriftelijk contract voor onbepaalde tijd

Als een vaste medewerker namelijk geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, dan geldt de hoge WW-premie. Ook als de werknemer al 40 jaar in vaste dienst bij de werkgever werkt. Ook als de werknemer op grond van de wet in vaste dienst is omdat hij een vierde tijdelijk contact heeft gekregen. En ook als de werkgever schriftelijk aan de werknemer heeft bevestigd dat zijn tijdelijke contract is omgezet in een vast contract.

Met andere woorden: als de wet heel duidelijk is dat er sprake is van een vast contract. En als partijen daar op geen enkele mogelijke manier onderuit kunnen. Dan nog is een schriftelijk contract nodig. Een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd.

 • In 2020 is het arbeidsrecht op meerdere punten gewijzigd. Deze whitepaper geeft een overzicht van de wijzigingen waar HR in 2020 mee te maken heeft.

   

  Download de whitepaper

   

In de praktijk

Nu kan een werkgever natuurlijk vrij simpel alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opstellen. Geen probleem. Het laten ondertekenen van deze overeenkomst door de desbetreffende werknemer is meestal ook geen probleem.

Maar soms wel. Werknemers begrijpen niet waarom ze “ineens een contract moeten tekenen”. Sommigen denken “voor wat hoort wat; als ik teken, dan scheelt jou dat veel geld, dus wil ik er ook iets voor terug”. Anderen worden achterdochtig. Ze denken “Wat zit hier achter?”. En als arbeidsvoorwaarden ineens in een contract op papier staan, dan wil denken werknemers er nog eens goed over na; “kan het niet anders, meer of beter?

Beladen

Ik heb menig ondernemer gesproken die tegen dit soort problemen aanlopen. Ondernemers die ineens met medewerkers in een discussie verzeild zijn geraakt die onprettig verloopt. Werkgevers die merken dat het onderwerp beladen is. Kennelijk zijn de ondernemers die ik heb gesproken niet de enige.

De beleidsdirectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft kennelijk ook een aantal bezorgde ondernemers gesproken. Reden waarom opnieuw is gekeken naar de voorwaarden. En de beleidsdirectie heeft naar aanleiding daarvan de voorwaarden een beetje versoepeld.

Voorwaarde versoepeld

De beleidsdirectie heeft besloten dat:

“ook aan de eis van schriftelijkheid kan worden voldaan middels een door beide partijen ondertekend document waarin is bevestigd dat voortaan wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.”

Een briefje

Een briefje is dus ook voldoende! En zo’n briefje blijkt in de praktijk toch ineens een stuk minder beladen. In het briefje hoeft alleen te staan dat om redenen van administratieve aard schriftelijk bevestigd moet worden dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En of men even wil tekenen bij het kruisje. Dat is duidelijk. Werknemers zijn eerder geneigd om daaronder zonder meer hun handtekening te zetten dan onder een overeenkomst.

Op XpertHR.nl vind je:

 • een voorbeeld van een briefje waarin een vast dienstverband wordt vastgelegd en
 • een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst waarin een bestaand vast dienstverband wordt vastgelegd.

Als de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geregeld, dan ben je er nog niet. Je moet dan nog 2 andere dingen regelen voordat je de lage WW-premie mag hanteren:

 • de loonstroken moeten worden aangepast. Op de strook van vaste medewerkers moet worden vermeld dat sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook moet worden vermeld dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. en
 • op de loonaangiftes moeten de indicaties juist vermeld worden:
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: J
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst: J
  • Oproepovereenkomst: N

2 uitzonderingen

Voor de volledigheid noem ik nog de 2 andere gevallen waarin de lage WW-premie gehanteerd mag worden. Dat mag voor een BBL-leerling met een praktijkovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Dat mag ook voor een medewerker die jonger is dan 21 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkt. De regel dat sprake moet zijn van een schriftelijk contract geldt bij deze 2 uitzonderingen niet.

Let op! Als sprake is van een oproepovereenkomst, dan geldt altijd de hoge WW-premie. Oók als sprake is van een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.