BlogWelke rol heeft de OR binnen uw verzuimbeleid?

0

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers en heeft wettelijk gezien een aantal rechten om ook echt invloed uit te kunnen oefenen op bijvoorbeeld het verzuimbeleid. Een goede samenwerking levert HR veel op.

De OR is belangrijker voor HR dan velen professionals denken. Schakel vooral met uw OR omdat een goede verhouding met een goed functionerende OR u veel oplevert. Niet omdat de samenwerking verplicht is. Vooral op het gebied van verzuim en uw gezondheidsbeleid heeft de OR veel toegevoegde waarde.

Instemmingsrecht OR bij het verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid geeft weer wat je moet doen bij verzuim, wie hierbij betrokken zijn, wat de taken en verantwoordelijkheden van deze betrokkenen zijn, hoe de procedures eruit zien en wanneer en welke externe deskundigen je inzet. Omdat het hier over de gezondheid van medewerkers gaat, heeft de OR instemmingsrecht op dit beleid. Dit beleid geldt dus pas, wanneer de OR (of de personeelsvertegenwoordiging) hiermee heeft ingestemd. Het is daarom aan te raden om de OR actief te betrekken bij de invulling van dit beleid.

Wat kan de OR zelf doen?

Stimuleer de OR binnen hun rol en vraag hen regelmatig om hun visie, ideeën en advies. Hoe eerder je hen actief betreft en hun mening waardeert, hoe meer zij zelf zal meedenken en een proactieve houding aan zal nemen. Juist bij verzuimbeleid is het goed de OR actief te vragen om het beleid te checken, te beoordelen en hun eigen visie hierover te vormen.

Jaarlijks overleg met de arbodienst

In de Arbowet is opgenomen dat er minimaal één keer per jaar overleg moet plaatsvinden tussen de arbodienst, de werkgever en een medewerkersvertegenwoordiging. Tijdens dit overleg worden de verzuimcijfers besproken en wordt er gekeken naar de huidige preventieve maatregelen. Wat zijn de trends? Volstaat het beleid? Werken de genomen maatregelen? Wat kan er beter? Een actieve bijdrage van de OR, waarin zij hun visie en input van de werkvloer meeneemt, voegt cruciale waarde toe aan dit overleg.

Wat levert een goede samenwerking met de OR op?

De wettelijke verplichtingen voor het betrekken van de OR zijn een minimaal kader. Ja, je moet je hieraan houden, maar is het veel belangrijker om te beseffen wat een goede samenwerking met de OR betekent. Het wíllen betrekken van de OR en hun advies wíllen horen, is toch echt een andere insteek dan het verplicht moeten betrekken van de OR. En dit verschil voelen zij ook.

Lidmaatschap van de OR is een taak naast de eigen functie. Als het goed is, is de OR een representatieve groep uit de organisatie. Je krijgt hiermee een goed beeld vanuit verschillende functies van wat er werkelijk op de werkvloer gebeurt. Door hier open voor te staan, echt te luisteren naar wat er gebeurt en wat zij ervaren, krijg je waardevolle inzichten. En pas je deze inzichten ook daadwerkelijk toe binnen je verzuimbeleid, dan vergroot je ook nog eens de kans op het verlagen van het verzuimcijfer.

Lees meer over:

Over Auteur

Marco de Zeeuw en Bob Zeegers zijn zijn partners bij HR Navigator. Ze adviseren en begeleiden organisaties in gezondheid- en veiligheidsbeleid. In hun blogs zullen ze dieper ingaan op arbo, preventie, ziekteverzuim, RIE, re-integratie en HRM software.