BlogVerlof voor ouders met ernstig zieke kinderen financieel niet haalbaar

0

Verschillende organisaties hebben onderzoek gedaan naar ouders met een kind dat kanker heeft. Hieruit blijkt kort gezegd dat de mogelijkheden om verlof op te nemen veel te beperkt zijn én financieel niet haalbaar. Schrijnend! Bijna de helft (48%) van de ouders met een ernstig ziek kind meldt zich ziek bij de werkgever.

Verlof

Ouders met een ziek kind en een werkgever hebben aanspraak op de volgende verlofregelingen:

Calamiteitenverlof. Dit verlof is volledig doorbetaald. Het mag worden opgenomen om met het kind naar de dokter of naar het ziekenhuis te gaan. Ook mag calamiteitenverlof worden opgenomen als een plotselinge en acute situatie moet worden opgelost. Bijvoorbeeld als een kind ’s ochtends te ziek blijkt om naar school te gaan. De tijd die nodig is om opvang te regelen valt dan onder het calamiteitenverlof.

Ouders hebben verder recht op twee weken per jaar kortdurend zorgverlof. Dit verlof is niet volledig doorbetaald. De werkgever moet gedurende dit verlof minimaal 70% van het loon doorbetalen. Het mag alleen worden opgenomen als het kind alleen door de ouder verzorgd kan worden. Als het kind in het ziekenhuis ligt, dan krijgt het verzorging van de verpleging. De ouder kan dan geen kortdurend zorgverlof opnemen.

De ruimst zorgverlofregeling qua tijd is het langdurend zorgverlof. Dit mag voor maximaal 6 weken per jaar worden opgenomen voor de verzorging van het kind. Maar dit verlof is onbetaald.

Als het kind jonger is dan 8 jaar, dan kunnen ouders ook nog ouderschapsverlof opnemen. Dit kan voor maximaal 6 maanden, maar ook dit verlof is onbetaald. Deze verlofregelingen zijn prima als een kind een griepje, gebroken been of operatie aan de keelamandelen moet ondergaan. Maar voor ouders met een ernstig ziek kind volstaan ze geenszins.

  • ouderschapsverlofHoe is het ouderschapsverlof nu geregeld in Nederland? Lees de belangrijkste regels in de whitepaper.

    Download de whitepaper

     

     

De minister

De minister is dat niet met mij eens. Hij heeft op 10 juli jl. kamervragen beantwoord. Respectievelijk van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) en Tweede Kamerlid Smulders (GroenLinks).

Een kleine greep uit zijn antwoorden:

“Wat in de combinatie van intensieve zorg met werk van belang is, is dat er begrip is van de werkgever en dat werkgever en werknemer in onderling overleg bekijken wat voor de werknemer nodig is en op welke wijze de werkgever hem daarbij zo goed mogelijk kan faciliteren.”

“Met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid en het project Mantelzorg & Werk zal ik bekijken hoe we de bewustwording bij werkgevers over de positie van ouders met ernstig zieke kinderen kunnen vergroten. Vervolgens ben ik bereid om handreiking voor werkgevers over de ondersteuning van werknemers met ernstige persoonlijke omstandigheden laten ontwikkelen”

Financieel

Begrijpt de minister het echt niet of wil hij het niet begrijpen? Het gaat natuurlijk helemaal niet om begrip of bewustwording. Dat is er echt wel voldoende. Iedere werkgever begrijpt toch zeker dat een werknemer bij zijn ernstig zieke kind wil en moet zijn.

Waar het om gaat is dat het financieel onmogelijk is voor de ouders om verlof op te nemen. Verlof opnemen staat namelijk hoegenaamd gelijk aan geen loon ontvangen. Een doorsnee werknemer met een gezin met kinderen kan het zich daarom helemaal niet veroorloven om verlof op te nemen. De rekeningen zullen toch gewoon betaald moeten worden.

En ook al heeft de werkgever alle begrip van de wereld. Ook niet iedere doorsnee werkgever kan zomaar zeggen; neem jij maar verlof, ik betaal je loon wel gewoon door. Kijk maar hoe lang het duurt. Dat gaat natuurlijk ook niet.

Daar zit de crux. En precies dàt is de reden waarom werknemers met een ernstig ziek kind zich ziek melden. Daar hoef ik geen onderzoek voor te doen. Dat is namelijk de enige manier om niet te hoeven werken en wel (gedeeltelijk) loon te ontvangen. En de werkgever daar niet (te veel) financieel mee te belasten. Werkgevers zijn immers meestal verzekerd voor doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Als de minister écht iets wil doen voor ouders van ernstig zieke kinderen, dan zal hij in de buidel moeten tasten. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat de werknemer en zijn werkgever afspraken kunnen maken. En dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat een ouder van een ernstig ziek kind zelf niet echt ziek wordt. Van de zorgen over zijn kind en van de stress over zijn werk en over zijn inkomsten.

Zie ook: Schenken van verlof aan een collega op XpertHR en Rijks start proef vrijwillig delen van verlof.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.