BlogUzelf ontwikkelen vanuit het perspectief van de fotografie

0

Persoonlijke ontwikkeling is een veelomvattend begrip. Uzelf ontwikkelen kan allerlei doelen hebben. Denk aan ontwikkeling in uw carrière, in sport, in status of in materiële groei. En ook in geestelijke en emotionele ontwikkeling, zoals vakkennis, sociale vaardigheden, vitaliteit. Zo kunt u het het beste doen.

In organisaties wordt met persoonlijke ontwikkeling doorgaans de groei en vooruitgang bedoeld van de kennis en vaardigheden van medewerkers. Meestal gaan we hierbij uit van de verwachtingen die we als werkgever hebben in de functie die zij uitoefenen. Soms ook van de eisen die aan een toekomstige functie worden gesteld. En medewerkers zijn op zoek naar erkenning en waardering en ontwikkelen zich vanuit het perspectief van een goede beoordeling, loonsverhoging of promotie. Groei betekent vaak verder komen, en in sommige gevallen simpelweg de werkgever tevreden houden.

Ik heb deze vorm van persoonlijke ontwikkeling altijd gezien als een soort one-size-fits-all aanpak. Waarbij iedereen, door hun zwakke punten te verbeteren, naar hetzelfde eindresultaat toe werkt. Naar een plaatje wat op basis van de functie is bepaald.

Als u de term persoonlijke ontwikkeling breder trekt, dan staat dit voor het proces waarin de mens zijn persoonlijke mogelijkheden tot ontplooiing brengt, dus naast het vergaren van kennis en ontwikkelen van vaardigheden, ook ontwikkeling in de persoonlijke leefstijl en sociaal-emotionele aspecten. Toch gaat het in een POP nog altijd niet over het persoonlijke groeiproces, over het ontplooien van iemands unieke talenten en het waarmaken van persoonlijke ambities. Dat gaat namelijk veel verder dan de vereisten van een huidige of toekomstige functie.

Halen we zo het beste uit onze medewerkers?

Een tijdje geleden sprak ik met mijn vader over onze ideeën over persoonlijke ontwikkeling. Mijn vader was vroeger fotograaf en hij had een doka thuis. Daar ontwikkelde hij zijn foto’s.
Opeens legde ik de link: persoonlijke ontwikkeling vanuit het perspectief van fotografie!

Een foto ontwikkelen is het omzetten van het latente beeld van een belichte fotografische film, in een zichtbare afbeelding of beeld. En dat is volgens mij een mooi uitgangpunt voor persoonlijke ontwikkeling: de latent aanwezige kwaliteiten omzetten in een zichtbaar beeld.

Het proces van ontwikkelen van een foto bestaat uit het belichten, het ontwikkelen, het stoppen en het fixeren. Het belichten is het licht laten vallen op de film, waardoor het filmoppervlak een (chemische) verandering ondergaat. Figuurlijk betekent belichten “er licht of aandacht op laten vallen”. Het ontwikkelen houdt in het versterken van het latente beeld, en dus het zichtbaar maken ervan. Om het juiste beeld te behouden, stop je het proces op een bepaald moment. Daarna moet het beeld gefixeerd worden, omdat het anders na een tijdje verkleurt of verdwijnt.

Vertaling naar persoonlijke ontwikkeling

U bent iemand met unieke kwaliteiten, u heeft een ambitie, een toekomstplaatje wat u wilt realiseren. Belicht datgene wat nodig is om uw ambitie te verwezenlijken in een POP. Ontwikkel uzelf, waarbij de latent aanwezige kwaliteiten worden versterkt en zichtbaar worden. Op een bepaald moment stopt u met het versterken van uw kwaliteiten en gaat u het fixeren, door het toe te passen. Het (duurzaam) inbedden en eigen maken van deze kwaliteiten. Nadat de ontwikkeling gefixeerd is, ontstaat er vervolgens weer ruimte voor verdere ontwikkeling.

Organisaties die ontwikkeling van medewerkers inzetten vanuit het uitgangpunt om een latent beeld zichtbaar te maken, kunnen volgens mij veel meer uit hun mensen halen, dan wanneer de focus ligt op verbeteren van zwakke kanten.

Maar ook in organisaties waar het uitgangspunt voor ontwikkeling de functie is, kan het perspectief vanuit de fotografie interessant zijn. Als de vereiste kennis en competenties leidraad zijn voor de POP, is het proces van belichten, ontwikkelen, stoppen en fixeren ook een goede methode om medewerkers te ontwikkelen.

Hoe krijgen jullie in de organisatie het plaatje scherp?
Lees meer over:

Over Auteur

Aimée Floris is HR business partner met een sterke focus op duurzame ontwikkeling. Met Excel Yourself helpt zij organisaties en haar mensen het beste uit zichzelf te halen door middel van consultancy, trainingen en ontwikkelassessments.