BlogNieuwe Arbowet: reden voor paniek?

0

Breaking news op BNR-radio: ‘MKB vol vragen over nieuwe Arbowet’. In de nieuwe Arbowet worden bedrijven verplicht preventieve maatregelen te nemen om uitval tegen te gaan. Maar uit een rondgang van BNR langs werkgeversorganisaties, bedrijfsartsen en arbodiensten blijkt dat honderden ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn.

Reden voor paniek?

‘Nee’, was mijn antwoord in de uitzending. De afgelopen jaren is geen wet zo voorzien van informatie, praktische tools en voorlichting als de nieuwe Arbowet die per 1 juli jl. definitief werd ingevoerd. Toch is het te begrijpen dat de gemiddelde MKB-ondernemer die de hele dag druk is met ondernemen en over het algemeen niet beschikt over een HR-medewerker, met zijn handen in het haar zit bij uitdagingen als ‘meer preventie’ en een ‘basiscontract sluiten’, terwijl hem stevige boetes van de Inspectie SZW boven het hoofd hangen bij het niet voldoen aan de verplichtingen.

Waar gaat het over?

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Arbowet op een rij:
Basiscontract: stelt minimumeisen aan het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners en regelt rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. In het basiscontract worden in ieder geval de volgende zaken geregeld:

o Open spreekuur: iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.
o Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
o Second opinion: als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts bij een andere arbodienst dan waar de werkgever een contract mee heeft.
o Preventie centraal: de bedrijfsarts adviseert de werkgever over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. De rol van de preventiemedewerker is duidelijker omschreven en de medewerkersbetrokkenheid is vergroot.

Wat kan de MKB-ondernemer zelf doen?

Uit de meest recente cijfers van de Arbobalans 2016 blijkt dat 75% van de ondernemers een contract heeft met een arbodienstverlener. Er zijn helaas nog geen cijfers van na invoering van de nieuwe Arbowet. De verwachting is wel dat door de wetswijziging meer ondernemers hun zaken op orde hebben. Dat kan eenvoudig. Niet alleen omdat het van de overheid moet en u boetes voorkomt, maar vooral omdat het loont. Preventie levert een lager ziekteverzuim op en medewerkers die fitter en gemotiveerder zijn. De eerste stappen voor een MKB-ondernemer zijn eenvoudig:
1. Check het huidige arbocontract: als er een contract is met een arbodienstverlener bent u al geïnformeerd en heeft u een nieuw contract of aanvulling ontvangen. Is dit niet het geval, neem dan zo snel mogelijk actie!
2. Informeer en leer: de overheid stelt makkelijke en begrijpelijke informatie, tools en stappenplannen beschikbaar over preventie, arbozorg, second opinion en basiscontract via een digitale toolkit. Ook kunt u als ondernemer eenvoudig nagaan wat u eigenlijk al geregeld hebt en wat nog niet. In hoeverre voldoet u al aan de eisen? Check de zelfinspectietool Arbo op orde! van Inspectie SZW.
3. Nog geen contract?: zoek snel een dienstverlener die bij uw organisatie en aanpak past. De Inspectie SZW kan werkgevers sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving.

Aan de slag

Kortom geen reden tot paniek. Ook een MKB-ondernemer kan snel inzicht krijgen wat nodig is voor zijn bedrijf als het gaat om de Nieuwe Arbowet!

  • Wilt u meer weten over het onderwerp arbeidsomstandigheden? XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Ga naar XpertHR >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Petra van de Goorbergh is directeur bij OVAL, brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid. OVAL maakt duurzame inzetbaarheid werkend en staat voor vitaliteit, plezier, ontwikkeling en perspectief in werk.