Blog‘Kort verzuim voorspelt lang verzuim’: 6 tips voor preventie

0

Een griepepidemie, kinderen die ziek zijn of migraine; allemaal oorzaken van kort verzuim. Maar kort verzuim is niet heel erg toch? Medewerkers zijn maar een paar dagen afwezig en pakken hun werk snel weer op. Dit overkomt elke organisatie. Gelukkig is er vaak ook niets aan de hand en gaat het inderdaad maar om een paar dagen per jaar. Maar wat nu wanneer een medewerker zich net iets vaker ziek meldt? Dan is de impact op de lange termijn toch groter dan u in eerste instantie denkt.

Kort verzuim is de voorspeller van lang verzuim en van verloop

Collega’s die het werk overnemen, afspraken moeten worden verzet of het werk blijft liggen. Dit is natuurlijk allemaal niet leuk, maar best te overkomen. De belangrijkste reden om actief aan de slag te gaan met het aanpakken van kort verzuim, is dat het een goede voorspeller blijkt van lang verzuim én van verloop. En dan zijn de consequenties ineens wél heel groot. Daarom is het tijd om actief aan de slag te gaan met het aanpakken van kort verzuim aan de hand van deze zes tips.

Tip 1: Ga het gesprek aan

Een eerste stap om kort verzuim aan te pakken, is om het gesprek met elkaar aan te gaan. Zorg met een verzuimprocedure dat het voor iedereen duidelijk is wanneer dit gesprek gevoerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij de derde ziekmelding in een jaar. Tijdens dit gesprek is het belangrijk om positieve belangstelling voor de medewerker te tonen, zonder in te gaan op de medische oorzaak van de ziekmeldingen (dit mag niet).

Tip 2: Help de leidinggevenden

De direct leidinggevende is veruit de belangrijkste schakel bij het aanpakken van kort verzuim. Zij weten wat er speelt op de werkvloer, kennen hun medewerkers vaak het beste en voeren alle gesprekken met de medewerkers. Deze gesprekken voeren is niet altijd even makkelijk, help daarom je leidinggevenden hierbij:
– Maak ze bewust waarom het aanpakken van kort verzuim belangrijk is
– Leg uit wat de visie van de organisatie op (kort) verzuim is
– Laat zien welke rol zij als leidinggevenden hebben
– Leg uit welke gespreksvormen over verzuim er zijn (voorafgaand aan verzuim, ziekmelding zelf, verzuimbegeleiding en na terugkeer)
– Leer hen deze gesprekken op een constructieve manier voeren (trainingen en workshops)

Tip 3: Leg de feiten op tafel

Om deze gesprekken goed te kunnen voeren, hebben leidinggevenden behalve de juiste vaardigheden, ook de juiste gegevens nodig. Faciliteer hen met een goed systeem en inzicht in de verzuimcijfers en de verzuimhistorie.

Tip 4: Een bezoek aan de bedrijfsarts

Soms is het goed dat de medewerker een preventief bezoek aan de bedrijfsarts brengt. Enerzijds is het voor de medewerker goed om (vertrouwelijk) met iemand buiten de organisatie te praten. Dit werkt vaak al als een opluchting. Anderzijds mag de bedrijfsarts de situatie wel volledig uitvragen en ook de sociaal-medische kant in beeld brengen. De bedrijfsarts kan vanuit dit gesprek een advies geven: er is er niks aan de hand of vindt hij dat er vervolgstappen nodig zijn.

Tip 5: Betrek je arbodienst bij het aanpakken van kort verzuim

Je arbodienst kan ook goed met je meedenken over het aanpakken van kort verzuim. Zij hebben dagelijks te maken met verzuimsituaties bij verschillende organisaties en hebben hierdoor veel inzichten en best practices. Bespreek met hen je visie op kort verzuim en jouw doelstellingen. Vraag hen om advies!

Tip 6: Pak ook zelf oorzaken aan

Hoe hoog of laag het kort verzuimcijfer ook is, elke organisatie heeft hier zelf ook een aandeel in. Werkdruk, (latente) arbeidsconflicten, een gebrek aan regelmogelijkheden of waardering en organisatorische chaos zijn namelijk de grootste oorzaken van kort (en lang) verzuim. Met al deze oorzaken kun (en moet!) je actief aan de slag gaan. Alleen door het verbeteren van de werkomstandigheden en het aanpakken van pijnpunten verbeter je de organisatie structureel. Hoe gaat dit binnen jouw organisatie?

Pak kort verzuim aan

Juist omdat de consequenties van lang verzuim en verloop groot zijn, is het belangrijk om niet te licht te denken over kort verzuim en ‘het zijn maar een aantal dagen per jaar’. Het aanpakken van oorzaken en een duidelijk beleid voeren rondom kort verzuim, zorgen voor een preventieve aanpak van lang verzuim en van het verloop. Daarbij is het mooi meegenomen dat je medewerkers zien dat je echt om hen en hun gezondheid geeft. Dit draagt ook bij aan de betrokkenheid en vervolgens aan de resultaten van de organisatie.

Lees meer over:

Over Auteur

Marco de Zeeuw en Bob Zeegers zijn zijn partners bij HR Navigator. Ze adviseren en begeleiden organisaties in gezondheid- en veiligheidsbeleid. In hun blogs zullen ze dieper ingaan op arbo, preventie, ziekteverzuim, RIE, re-integratie en HRM software.