BlogWat is van invloed op de betrokkenheid?

0

Betrokken en bevlogen medewerkers willen we natuurlijk allemaal. Maar welke factoren zijn daarvoor bepalend? Lector Karin Manuel benoemt verschillende aandachtspunten waar je als HR mee aan de slag kan.

Betrokkenheid van werknemers draait in de kern om organisatietrots. Willen ze zich continu extra inspannen in het belang van het succes van de organisatie? Over de onderliggende drivers zijn de meningen verdeeld. In de literatuur wordt de algemene motivatie van een werknemer genoemd. Deze is ingegeven door persoonlijke eigenschappen, die zich weerspiegelen in karakter, houding en gedrag richting de werkgever en/of het werk (1). Volgens de literatuur wordt betrokkenheid bepaald als een aspect van werkhouding dat is ingegeven door arbeidstevredenheid, de emotionele binding met de organisatie en met de persoonlijke identificatie met het werk. De werkbeleving, de waardering van het werk en de uitdagingen die het biedt, bepalen dan de mate van betrokkenheid (2).

Autonomie

Ook de mate van autonomie die medewerkers ervaren heeft invloed op de betrokkenheid. Veel arbeidskrachten hechten waarde aan zelfbeschikking en wensen vrijheden binnen het kader van een contract. Dat helpt niet alleen de betrokkenheid te versterken, maar het draagt ook bij aan de vernieuwing van de organisatie. Door werknemers de ruimte te geven, komt het ondernemerschap binnen de grenzen van de organisatie tot leven. Juist wanneer medewerkers hun expertise verbinden met ondernemerschap, ligt de weg open naar nieuwe moderne werkwijzen in organisaties.

Sociaal klimaat

Ook een positief sociaal klimaat zorgt bij arbeidskrachten voor meer betrokkenheid. De sociale omgang met collega’s draagt bij aan de energie, het enthousiasme en de positieve instelling van een arbeidskracht. Een belangrijk aspect in dat verband is de mogelijkheid om informele contacten en/of vriendschapsbanden met collega’s te ontwikkelen. In het algemeen zien arbeidskrachten zich graag omringd door vriendelijke en behulpzame collega’s. Het teamgevoel is belangrijk en dat reikt verder dan het puur zakelijke aspect. Ideaal is het ‘vriendenteam’, dat samen de schouders eronder zet en gaat voor (gezamenlijk) resultaat.

Persoonlijke ontwikkeling

Tot slot is persoonlijke ontwikkeling een factor die steeds meer bepalend is voor de betrokkenheid van werknemers. Vaak zijn er verschillende prikkels waarom zij zich verder willen ontwikkelen. Dat kan zijn omdat ze op jonge leeftijd geen opleiding hebben gevolgd, maar ook omdat ze op latere leeftijd een loopbaanswitch willen maken. werknemers vinden het belangrijk om kennis en competenties actueel te houden en de positie op de arbeidsmarkt op peil te houden of te versterken. De ontwikkelbehoefte neemt in algemene zin toe, ook wanneer dit niet per se nodig is voor werk of loopbaan. In organisaties waar permanente ontwikkeling een ‘way of life’ is, scoort de betrokkenheid van arbeidskrachten hoger.

Meer lezen van Karin Manuel?

Dit maakt een werkgever aantrekkelijk
Hoe word jij aantrekkelijk voor millennials? 

Noten
1. Macey, W.H. & Schneider, B. (2008a). The meaning of employee engagement. Industrial and Organisational Psychology, 1, 3-30.
2. Newman, D. & Harrison, D. (2008). Been there, bottled that: are state and behavioural work engagement new and useful construct ‘wines’?. Industrial and Organisational Psychology, 1, 31-36

Lees meer over:

Over Auteur

Karin Manuel is als lector verbonden aan het NCOI. Ze heeft een adviesbureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM. Vanaf 1999 vervulde ze verschillende rollen op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector.