BlogHoe zet HR medewerkers met hoogsensitiviteit het beste in?

0

Een op de vijf mensen heeft een aangeboren sensitiviteit voor omgevingsprikkels. De kans dat een medewerker zich slecht kan concentreren door omgevingsgeluiden en stress ervaart is dus groot. Wat kan HR doen om de werkomstandigheden van medewerkers met hoogsensitiviteit te optimaliseren?

Casus

“John zoekt naar woorden als ik hem vraag wat hij nodig heeft om weer geconcentreerd te kunnen werken. ‘Als er iemand binnenloopt leidt me dat onmiddellijk af. Het lukt mij gewoon niet me daar voor af te sluiten. Ik zou zo graag een rustiger werkplek willen hebben’. Op verzoek van zijn manager begeleid ik hem, omdat er spanningen op de werkvloer zijn tussen John en een paar van zijn collega’s. John vertelt mij dat zijn collega’s tijdens het werk vaak de radio aanzetten. Hij kan daar zelf niet goed tegen. Hij is gevoelig voor het geluid van de radio. Het leidt hem af en hij raakt erdoor geprikkeld. John merkt dat twee collega’s zich aan hem ergeren en dat er een steeds grimmiger werksfeer lijkt te ontstaan. Hij voelt zich niet meer op z’n gemak in het team. De stress loopt op en hij weet niet goed hoe het nu verder moet. ‘Ik wil mijn werk weer met aandacht kunnen doen en ook weer met plezier naar mijn werk komen’.”

Wat is hoogsensitiviteit?

John heeft zijn hele leven al een gevoelige aard. Hij is hooggevoelig of hoogsensitief. De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar het is hetzelfde. Een op de vijf mensen is een Highly Sensitive Person (HSP) en heeft een aangeboren sensitiviteit voor omgevingsprikkels. Het is een karaktereigenschap en geen stoornis of ziekte. Je bént hoogsensitief maar je kunt het niet ‘hebben’. Voor zover bekend zijn er net zoveel hoogsensitieve mannen als vrouwen.

Mensen met HSP reageren sterker dan anderen op prikkels. Geluiden, licht, sfeer en stemmingen van mensen komen harder binnen. Emoties en gebeurtenissen worden intensiever ervaren en al deze informatie moet grondiger en nauwkeuriger in de hersenen worden verwerkt.

Medewerkers met HSP

De omgeving bepaalt voor een groot deel hoe iemand met HSP zich voelt en functioneert. Als medewerkers met HSP zich gesteund voelen en in een rustige omgeving kunnen werken, zal dat positief van invloed zijn op hun functioneren. Als medewerkers hebben geleerd om te gaan met hun sensitiviteit en daarnaast voldoende hersteltijd krijgen of nemen om uit te rusten en op te laden, hoeven zij geen klachten te ontwikkelen.

Overprikkeling ligt echter altijd op de loer. Medewerkers met HSP kunnen last krijgen van onze drukke en veeleisende maatschappij en meer stressklachten ervaren. Zij zijn de eersten die ziek worden van conflicten en spanningen op het werk. Medewerkers met HSP hebben meer kans op een burn-out, depressie en angststoornissen als zij zich in een onveilige werkomgeving bevinden.

4 Tips voor HR

Voor John en andere medewerkers met hoogsensitiviteit is het van belang de werkomstandigheden te optimaliseren. Als HR kunt u de volgende tips toepassen:

1. Adviseer managers in alle openheid het gesprek aan te gaan met medewerker met HSP. Hun aandacht, begrip en steun is essentieel. John deed online een test die duidelijkheid gaf over zijn hoogsensitiviteit. Hij had lange tijd het gevoel dat er iets mis met hem was. Nu was hij vooral opgelucht.

2. Bied medewerkers met HSP zinvol werk, autonomie en groeimogelijkheden. Dring het risico van overprikkeling terug door een geschikte werkomgeving te creëren waarbij mogelijkheid is om alleen te werken en herstelmomenten in te bouwen. Na overleg met zijn manager ging John gebruik maken van een andere (kleinere) werkkamer waarbij de deur kon worden gesloten.

3. Heb aandacht voor de samenwerking tussen collega’s in het team. Onbegrip kan leiden tot onderlinge spanningen. Agendeer in ieder werkoverleg sociaal-maatschappelijke thema’s die de samenwerking raken (bijv. oudere medewerkers, werkplezier, omgaan met werkdruk, gezonde leefstijl en mobiliteit). John nam de uitnodiging aan tijdens het overleg iets te vertellen over hoogsensitiviteit.

4. Laat medewerkers zo nodig coachen of trainen waarbij ze leren beter om te gaan met hun hoogsensitiviteit. Het is belangrijk dat ze hun grenzen herkennen en bewaken, overprikkeling voorkomen en hun kwaliteiten benutten.

Wat doet u als HR om medewerkers met hoogsensitiviteit het beste in te zetten?

 

Bron: Psychologie Magazine | Redacteur: Anouk Tulner | 31 oktober 2017

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

Tineke den Haan is bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur. Ze ondersteunt medewerkers, managers en HR bij ziekteverzuim en re-integratie, conflicten, werkdruk, reorganisaties en cultuurveranderingen.