BlogHoe werkt mediation in de praktijk?

0

Hoe werkt mediation in de praktijk? Mediator Paula Boshouwers laat het zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld waarin beide partijen duidelijk hun belangen formuleren en zo samen tot een oplossing komen.

De casus

Ineke* is een zeer ervaren en gewaardeerde personal assistent al jaren verbonden aan een grote financiële organisatie. Zij heeft voor verschillende board directors gwerkt en iedereen is het erover eens dat Ineke snel, efficiënt en proactief is. Ze is ook nog eens flexibel inzetbaar, altijd bereid om wat langer of op andere dagen te werken. En ze verzet bergen werk. Op een gegeven moment verandert dat. Ze laat dingen liggen, maakt fouten door slordigheid en is niet meer zo flexibel. De director voor wie zij op dat moment werkt, vraagt advies aan HR. Via HR wordt mediation voorgesteld.

Strafbaar feit

De mediation vindt plaats tussen Ineke en een HR-manager die Ineke vertrouwt. In het vertrouwelijke intakegesprek met de mediator vertelt Ineke dat haar broer is opgepakt op verdenking van een strafbaar feit. Ineke maakt zich grote zorgen en besteedt veel tijd aan de opvang van zijn gezin en aan het regelen van zijn zaken. Dit heeft weerslag op haar werk. Hoewel Ineke grote behoefte heeft aan steun, wil ze tegelijkertijd niet dat haar problemen bekend worden bij haar director en haar collega’s. Ze schaamt zich enorm.

Controle over informatie

De mediator stelt Ineke voor om de situatie tijdens de mediation op tafel te leggen. Ook vraagt ze Ineke wat er zou kunnen gebeuren als ze het in de mediation bespreekt. Hierdoor denkt Ineke na over de mogelijke voor- en nadelen en krijgt ze vertrouwen dat ze zelf invloed uitoefent op het mediationproces. Zo blijkt dat Ineke haar situatie wel wil delen met haar director, maar maakt zij zich zorgen over wat er verder met de informatie gebeurt. Een van Ineke’s belangen, die ze met de mediator samenvat, is dat zij controle wil hebben over de informatie met betrekking tot haar broer.

Financiële crisis

In het individuele gesprek met de director komt naar voren dat hij zelf onder druk staat vanwege de financiële crisis. Dit heeft effect op de onderneming. Het komt ongelukkig uit dat Ineke verminderd inzetbaar is. De director wil Ineke deze druk niet opleggen, maar heeft Ineke wel nodig om zijn werk goed te kunnen doen. Dat Ineke niet thuis geeft, wekt veel irritatie op; dit kan hij er niet bij hebben. Samen met de mediator vertaalt de director zijn zorgen en irritatie van de afdeling te vertalen in belangen die hij tijdens de mediation op tafel kan leggen.

Complimenten

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst delen beide partijen hun belangen. Er ontstaat wederzijds begrip. Bij de director voor het verminderde functioneren van Ineke en bij Ineke voor het belang van de director bij een goede samenwerking met Ineke. Ineke is eigenlijk wel trots als zij hoort dat zij voor de director zo’n belangrijke rol vervult. Normaliter is hij niet zo scheutig met complimenten. Ineke maakt duidelijk dat haar werk voor haar heel belangrijk is: het geeft haar niet alleen veel voldoening maar bezorgde haar ook afleiding. De organisatie wil haar graag behouden.

De afloop

Via zijn contacten in de advocatuur vindt de director een goede strafrechtadvocaat voor Ineke’s broer. Ook wordt afgesproken wie precies op welke manier op de hoogte wordt gebracht van haar privésituatie. Dit geeft Ineke zoveel rust dat zij denkt ook weer meer werk aan te kunnen. In de volgende mediationbijeenkomst maken Ineke en de director werkafspraken. Maandelijks evalueren zij samen de gang van zaken. Met de mediator maakt zij een afspraak op termijn: na drie maanden, om te kijken of alles dan nog steeds goed liep.

In de volgende blog geeft Paula een voorbeeld van een mislukte mediation.

Meer blogs van Paula:

Hoe voorkom je paniek na een slechtnieuwsgesprek?
Wie betaalt mediation?
Rol van Whatsapp in arbeidsconflict

* De namen van partijen zijn gefingeerd, tot personen herleidbare feiten zijn veranderd..

Lees meer over:

Over Auteur

Paula Boshouwers is MfN-registermediator bij ReulingSchutte in Amsterdam. Paula heeft ruime ervaring onder andere in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). In haar blogs legt zij aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe mediation werkt.