BlogHoe een goede RI&E bijdraagt aan het verminderen van verzuim

0

Voorkomt een RI&E ziekteverzuim? Wij zijn ervan overtuigd dat een goede RI&E het ideale instrument is om de risico’s op verzuim preventief aan te pakken. Mits u natuurlijk de handvatten en activiteiten uit de RI&E adequaat oppakt. Lees in deze blog hoe HR dat het best kan doen.

Wat maakt een RI&E goed?

Een goede RI&E bestaat uit een weergave van alle risico’s binnen de organisatie. Resultaat hiervan is een Plan van Aanpak in hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Maak het plan vooral SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden), zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. En vergeet niet te monitoren of het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Zorg er vervolgens voor dat uw RI&E up-to-date blijft. Het investeren in een gezonde en veilige werkomgeving is een continu proces. Gedurende de maanden (en jaren) die volgen blijft u de RI&E toetsen op de actuele situatie:
– Klopt deze nog met de huidige situatie?
– Zijn er veranderingen geweest waardoor u uw RI&E moet bijstellen?
– Heeft de reorganisatie of uitbreiding invloed op de risico’s en het werk?
Als u dit blijft monitoren en uw RI&E up-to-date houdt, hoeft u er maar één keer veel tijd in te steken. Daarna is het een kwestie van bijhouden.

Hoe draagt de RI&E bij aan het verminderen van verzuim?

Een goede RI&E is een essentieel instrument voor een gezonde en veilige werkplek. Het geeft inzicht in de huidige situatie, in de gewenste situatie en alle risico’s binnen het werk. Vanuit dit inzicht werkt u toe naar de ideale situatie, om de risico’s binnen het werk te verminderen. Omdat u hier actief mee bezig bent en u bewust bent van de risico’s en consequenties, bent u ook continu bezig met het wegnemen en verkleinen van deze risico’s. Hiermee pakt u op een structurele en preventieve manier verzuim aan.

Andere mogelijkheden om verzuim te verminderen

Uiteraard is er ook nog een aantal andere mogelijkheden om het verzuim te verminderen, te verkorten en te voorkomen:
– Een goede samenwerking met de arbodienst
– Een goede samenwerking met de bedrijfsarts
– Professioneel advies over het gezondheids- en verzuimbeleid
– Betrek de OR of PVT binnen het gezondheids- en verzuimbeleid
– Voer risicomanagement en gezondheidsbeleid dat zich actief richt op het voorkomen van verzuim
– Licht de medewerkers in over gezondheidsrisico’s en wat hun rol hierin is
– Zie actief toe op naleving van het veiligheidsregels
– Investeer preventief in de gezondheid van de medewerkers
– Creëer een cultuur waar medewerkers zich vrij voelen om zich te uiten

Het opstellen van een goede RI&E alleen is dus niet voldoende om verzuim aan te pakken. Maar het is wel vaak een prima eerste stap om inzicht te krijgen in alle risico’s die voor verzuim (kunnen) zorgen. Pas wanneer u bewust keuzes gaat maken en acties gaat uitvoeren om deze risico’s te verminderen en te verkleinen, dan draagt een goede RI&E bij aan het gezondheidsbeleid en aan het verkleinen van het verzuimpercentage.

 

Lees ook:

– 8 vragen over Wet verbetering Poortwachter
– 5 vragen over Wet verbetering Poortwachter en privacy 
– 7 vragen over het deskundigenoordeel
– Ga aan de slag met tips over verzuim

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Marco de Zeeuw en Bob Zeegers zijn zijn partners bij HR Navigator. Ze adviseren en begeleiden organisaties in gezondheid- en veiligheidsbeleid. In hun blogs zullen ze dieper ingaan op arbo, preventie, ziekteverzuim, RIE, re-integratie en HRM software.