BlogHet HR-krachtenveld staat op zijn kop

0

Onze arbeidsmarkt verandert. Zo groeit het aantal vacatures, daalt het aantal reacties en durven werknemers meer te vragen. Volgens dr. Job Hoogendoorn vraagt een omslag in het HR-krachtenveld ook om aanpassing van de HR-strategie en de HR-agenda.

Groei en verandering

Het gaat goed met onze economie. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide onze economie met 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Overigens na correctie voor een werkdag, die het eerste kwartaal vorig jaar meer telde dan dit jaar. En het herstel van de economie merken we uiteraard ook op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures bedroeg eind maart van dit jaar 235.000 en dat was 49.000 meer dan vorig jaar om dezelfde tijd. De response per vacature loopt terug, het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe en daarnaast stijgt het personeelsverloop.

Eindelijk groeide in het afgelopen kwartaal ook het aantal vaste contracten voor onbepaalde tijd weer eens harder (2,4%, ofwel 124.000) dan de groei van het aantal flexibele contracten (2%, ofwel 38.000). We bieden eindelijk weer eens wat makkelijker een vast contract aan sollicitanten en mensen, die al binnen zijn, krijgen weer wat vaker een vast contract na afloop van een tijdelijk contract.

Meer vragen, andere aanpak
Werknemers durven ook weer wat meer te vragen, zowel individueel als collectief. In 2017 zagen we het grootste aantal stakingen sinds 1989, nota bene sinds 29 jaar. Werknemers staakten 32 keer in 2017. Hierbij gingen niet minder dan 306.000 arbeidsdagen verloren, terwijl dat aantal in 2016 nog maar 19.000 bedroeg. Deze 306.000 verloren arbeidsdagen vertegenwoordigen een loonsomwaarde van meer dan 55 miljoen euro.

Kortom het krachtenveld rond HR staat op zijn kop. Er valt weer wat te verdelen. Het takenpakket groeit en de workload stijgt. Het zelfvertrouwen en de assertiviteit van werknemers neemt toe en de kans op lastige gesprekken, onderhandelingen en conflicten neemt ook toe. Loonkosten stijgen en hier en daar komen de resultaten daardoor onder druk. Werving en binding vragen meer aandacht en leveren niet de gewenste resultaten op.

Tijd voor aanpassing en actie

Een omslag in het krachtenveld voor HR vraagt ook om aanpassing van de HR-strategie en de HR-agenda. En actie! Stijgende loonkosten vragen om verscherpte aandacht voor kostenbeheersing op andere gebieden. Druk op de resultaten vraagt om meer innovatie en om de promotie van nieuwe producten diensten die met betere marges bijdragen aan het behoud van goede resultaten. Een problematische personeelsvoorziening en een hoge werkdruk vragen om een goed beeld van uitbestedingsmogelijkheden, tegen redelijke kosten en zonder kwaliteitsverlies, en taken die op tijd geëvacueerd worden. Of om beëindiging van taken, die onvoldoende opbrengen en geen toekomstpotentieel hebben.

HR-strategie
De bedrijfscultuur, die dankzij een lang volgehouden recessiecultuur tal van tekenen van gezapigheid vertoont, zal ook om moeten. Innovatieve voorstellen, die in de afgelopen jaren sneuvelden in de kleilagen van de organisatie, verdienen nieuwe aandacht. En waar de recessie zorgde voor elementen van een angstcultuur, moet nu weer gewerkt worden aan een heldere, inspirerende en bindende vertrouwenscultuur. Dat vertrouwen kan ook zichtbaar gemaakt worden door meer functieverbreding, meer delegatie, meer decentralisatie, meer autonomie en meer zelfsturing. Waar er nog feldwebelachtige leiderschapsstijlen overeind gebleven zijn, wordt het nu hoog tijd om daar afscheid van te nemen. Dit soort leiderschapsstijlen vormt immers een van de belangrijkste exit-motieven.

HR-agenda
Met een actiegerichte en ambitieuze HR-agenda kan HR het verschil maken in een krachtenveld, dat in korte tijd volledig omgeslagen is. Het HR-takenpakket groeit weer in volume, breedte, variëteit en uitdaging. Op veel plaatsen is een versterking van de bemensing van HR nodig. En natuurlijk vraagt zo’n vernieuwde agenda om een update van de competenties van de HR-professionals en uiteraard ook om een toereikend HR-budget.

En wat gebeurt er als HR stil blijft zitten en de uitdaging niet aangaat. Dat is goed voorspelbaar: verloop stijgt, vacatures blijven lang open staan, de workload stijgt, verloop en verzuim stijgen, er komen meer conflicten, kwaliteit van dienstverlening neemt af, lever-tijd neemt toe, klanten haken af, resultaten lopen terug etc.
En als U dan geluk heeft, kunt U lang volhouden dat het allemaal aan de conjunctuur ligt en dat het gebrek aan vernieuwing en initiatief van HR er niets mee te maken heeft.

Lees meer over:

Over Auteur

Dr. Job Hoogendoorn is auteur bij XpertHR. Ook is hij partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de parttime master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceert over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap. Voor vragen kun u mailen aan jhoogendoorn@rsm.nl.