BlogHeeft HR echt zoveel casemanagers nodig?

0

Vindt u ook dat het begrip ‘casemanager’ vaak tot veel verwarring leidt? Wij leggen u graag uit hoe het nu precies zit, welke soorten casemanagers er zijn en hoe het komt dat u inderdaad soms met meerdere casemanagers werkt.

Wat doet een casemanager?

Kort gezegd is een casemanager de persoon die ervoor zorgt dat iedereen doet wat hij of zij moet doen wanneer je te maken hebt met langdurig ziekteverzuim. Het is ook verplicht om een casemanager aan te stellen, dit is een van de stappen uit de Wet verbetering Poortwachter. Dit lijkt simpel (oké, dan stellen we een casemanager aan), totdat je erachter komt dat er meerdere soorten casemanagers zijn. Vaak kies je voor een intern persoon als casemanager, maar er zijn nog een heleboel andere soorten casemanagers waar je soms ook mee moet werken. Wie doet nu precies wat?

De leidinggevende als casemanager verzuimbegeleider

Vaak wordt de leidinggevende van de betreffende medewerker gekozen als casemanager. Hij of zij begeleidt de verzuimsituatie en houdt contact met de medewerker. Dit is een makkelijke keuze, omdat de leidinggevende de medewerker goed kent en dicht op de situatie zit. De leidinggevende wordt vanuit deze rol ook de verzuimbegeleider genoemd.

Maar de leidinggevende heeft (gelukkig) bijna nooit met lang verzuim te maken. Hierdoor heeft hij of zij te weinig kennis van de complexe wet- en regelgeving, aansturing van de bedrijfsarts, verplichtingen in de dossieropbouw en het al dan niet inzetten van interventies. Kortom; je leidinggevende heeft hier absoluut iemand bij nodig die wel kennis van deze heeft: daarom alle hens aan denk om deze verzuimsituatie te begeleiden zoals de wet voorschrijft.

HR-afdeling inschakelen

Daarom wordt bij langdurig verzuim vaak ook de HR-afdeling ingeschakeld. HR heeft vanuit haar rol vaker met verzuim te maken en weet al wat meer over alle procedures en regels. Maar omdat elke lang verzuimsituatie uniek is, kan het voorkomen dat gespecialiseerde expertise vereist is die ook HR niet heeft.

Externe proces-casemanager

En dan komen we uit bij de derde casemanager en dit is de externe proces-casemanager. Deze casemanager heeft dagelijks met verzuim te maken en kent alle regels, wetten en procedures. Deze casemanager adviseert over en begeleidt bij het proces, maar kan ook als tussenpersoon optreden tussen alle betrokken partijen. Daarom wordt hij ook wel de externe proces casemanager genoemd.

Welke casemanager kies je dan?

Hierboven beschrijven we al drie casemanagers die verantwoordelijk zijn voor een adequaat proces en het bijdragen aan een voorspoedig herstel en een duurzame terugkeer van de medewerker.

Welke casemanagers het beste bij jouw organisatie passen, is vooral afhankelijk van de interne kwaliteiten. Hebben leidinggevenden voldoende kennis (en tijd) voor een goede begeleiding van het verzuim? Heeft HR voldoende specialistische kennis om leidinggevenden hierbij te ondersteunen en om jou als werkgever te adviseren hoe te voldoen aan de complexe wet- en regelgeving? Wanneer je twijfelt over deze antwoorden, kies dan vooral ook voor een externe proces-casemanager.

Het is namelijk van groot belang dat je je houdt aan alle wet- en regelgeving en alles doet om de re-integratie te bevorderen. Daarmee intervenieer je zodra het nodig is en voorkom je onnodig lang verzuim. Het UWV beoordeelt na afloop van de eerste twee ziektejaren of je dit goed hebt gedaan. Is dat niet het geval, dan heeft dit grote financiële gevolgen zoals een jaar (!) langer doorbetalen van het loon en voortzetting van de re-integratie.

Casemanager taakdelegatie

Ja, we zijn er nog niet. Want behalve de drie bovenbeschreven casemanagers, bestaat er ook nog een casemanager taakdelegatie. Ook wel de medische casemanager genoemd. Vanwege de grote schaarste aan bedrijfsartsen komt het steeds vaker voor dat de medische casemanager in de eerste fase van verzuim taken overneemt van de bedrijfsarts. Deze casemanager taakdelegatie voert gesprekken met de medewerker over het verzuim en licht vervolgens de bedrijfsarts hierover in (doorgeven van informatie zonder een medisch oordeel). Op basis hiervan bepaalt de bedrijfsarts de beste route binnen de re-integratie en de mogelijkheden en blijft hiermee eindverantwoordelijk als medisch specialist.

Alleen bij deze taakgedelegeerde rol mag de casemanager inzicht hebben in de medische gegevens van de medewerker. Het is niet toegestaan dat de externe proces casemanager dezelfde persoon is als de casemanager taakdelegatie. Alternatieve namen voor de bevoegdheid om binnen het medisch domein namens de bedrijfsarts in een verzuimdossier actief te zijn, zijn de ‘verlengde arm casemanager’ en  ‘praktijkondersteuner bedrijfsarts’ (PoB).

En dan werk je ineens met vier casemanagers

Het komt regelmatig voor dat je met meerdere casemanagers op één verzuimsituatie werkt. We zetten ze hier nog een keer op een rij voor je:

  1. De leidinggevende als de verzuimbegeleider en contactpersoon naar de medewerker
  2. HR als procesbegeleider binnen de organisatie die ervoor zorgt dat alle stappen op tijd en op de juiste manier worden uitgevoerd
  3. De externe proces-casemanager ter begeleiding en advisering van de wet- en regelgeving
  4. De casemanager taakdelegatie die namens de bedrijfsarts over de sociaal-medische kant contact heeft met je medewerker.

De werkgever blijft altijd eindverantwoordelijk voor de verzuimsituatie en dat de re-integratie effectief verloopt. Daarom is het belangrijk dat je met professionals samenwerkt die hier veel ervaring in hebben en op een juiste manier kunnen begeleiden en adviseren.

Lees meer over:

Over Auteur

Marco de Zeeuw en Bob Zeegers zijn zijn partners bij HR Navigator. Ze adviseren en begeleiden organisaties in gezondheid- en veiligheidsbeleid. In hun blogs zullen ze dieper ingaan op arbo, preventie, ziekteverzuim, RIE, re-integratie en HRM software.