BlogGeen oprechte betrokkenheid in uw organisatie? Geen high-performance!

0

Zonder oprechte betrokkenheid bij mensen is de kans op vertrouwen, floreren en high-performance niet groot. De ‘softe kant’ van leiderschap (positief en strength-based) is hiervoor nodig. Leiderschapscoach Kitty Schaap geeft de praktische tips.

Kitty Schaap

Het vertrouwen in leiderschap is cruciaal voor de betrokkenheid, het welzijn en de productiviteit van teams. ‘In teams waar mensen zich onveilig voelen, ontbreekt vaak een duidelijke visie, de informatievoorziening is gebrekkig, afspraken worden niet nagekomen of acties komen niet overeen met wat is gezegd. Gebrek aan vertrouwen sijpelt dus overal doorheen.’

Wederzijds vertrouwen

Veel leidinggevenden laten zich leiden door de waan van de dag. En belanden vaak in een vicieuze cirkel van te hard werken, te veel alles zelf willen doen en controleren. Op die manier komen ze ook niet toe aan reflectie, zelfontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers. Alles alleen willen doen en weinig aandacht hebben voor de mensen om je heen geeft geen signaal van vertrouwen af naar je team. Bovendien worden zij er alleen maar passiever, minder creatief en initiatiefrijk van.

Een gebrek aan vertrouwen leidt tot demotivatie en wantrouwen bij medewerkers, waardoor deze minder betrokken zijn en minder gaan presteren. Het vreet energie en is ineffectief. Je bent nu eenmaal sterk afhankelijk van de kwaliteiten, motivatie, vertrouwen, inzet en prestaties van je medewerkers. Door geen vertrouwen te geven ontvang je meestal ook geen vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is cruciaal voor sterke teams en sterke organisaties.

Zelfsturende teams blijken vaak niet goed te werken in de praktijk. Een van de randvoorwaarden om zo’n team goed te laten functioneren is dat de teamleden een grote mate van veiligheid ervaren en dat kan alleen als verbinding en vertrouwen geborgd zijn.

ABCD van vertrouwen

‘Vertrouwen’ heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis maar volgens Ken Blanchard (auteur van vele boeken over leiderschap) zijn de elementen die vertrouwen bepalen in ieder geval:

• Ability (competentie: kundigheid tonen)
• Believability (geloofwaardigheid: integer handelen)
• Connectedness (betrokkenheid: om anderen geven)
• Dependability (betrouwbaarheid: laten zien dat anderen op je kunnen bouwen)

Verbondenheid

Mensen hebben behoefte aan een gevoel van verbondenheid met anderen. Als leidinggevende kun je dit bevorderen, het is dan ook gemakkelijker om vertrouwen te winnen en mensen te motiveren, in beweging te brengen en tot veranderingen aan te zetten.

Een goede leidinggevende mobiliseert de sterktes van alle teamleden, zodat het potentieel van het team optimaal benut wordt, teameffectiviteit beter wordt en teamleden met plezier kunnen samenwerken.

Creëer een positieve werkomgeving waarin mensen het gevoel hebben dat ze gezien en gewaardeerd worden en dat hun bijdrage iets toevoegt aan het grotere geheel. Wees zichtbaar, heb aandacht, stel vragen, toon interesse, heb oog voor de sterke punten, het groeipotentieel van individuele medewerkers en de complementaire sterktes binnen het team.

  • Het is de verantwoordelijkheid van HR om leiders bij te staan in deze opgave, hoe lastig en ongemakkelijk dat soms ook is. In deze whitepaper geeft organisatieadviseur Simon van der Veer zijn visie op leiderschap aan de hand van praktische voorbeelden.

    Download de whitepaper

     

Employee Engagement

De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers daalt als ze geen aandacht krijgen van hun manager. Dat wat je aandacht geeft gaat groeien en floreren. Focus daarom meer op sterktes van de teamleden en niet op de zwaktes. Dat geeft veel meer positieve energie, stimuleert eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

De leiderschapsstijl die het meest geschikt is om vertrouwen, betrokkenheid en bevlogenheid (employee engagement) van medewerkers te bevorderen is positief leiderschap (strengths-based, talentgericht leiderschap).

Onder meer uit onderzoek van Gallup blijkt dat de verschillen in betrokkenheid bij het werk en de organisatie voor zo’n 70% te verklaren zijn door de kwaliteiten van de leider. En slechts 2% van de medewerkers voelt zich nog ‘engaged’ als zij geen aandacht krijgen van hun manager.

Positief, strengths-based leiderschap

Positieve (strengths-based) leidinggevenden hebben oog voor de talenten, drijfveren en het ontwikkelpotentieel van medewerkers. Ze faciliteren de randvoorwaarden waardoor mensen kunnen floreren.

Leiderschap passend bij deze tijd vraagt om een focus op:
• Het versterken van employee engagement.
• Mensen uitdagende mogelijkheden bieden die sterke punten optimaliseren.
• Het inspireren en faciliteren van anderen om het beste uit zichzelf te halen.
• Motivatie 3.0: autonomie, meesterschap, zingeving.
• Het stimuleren van een open en positieve organisatiecultuur
• Vertrouwen, verbinden, inspireren.
• Het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet en betrokkenheid van mensen.

Leiderschap vraagt aandacht

Behalve aandacht van leidinggevenden voor medewerkers is er ook meer aandacht voor de leidinggevende zelf nodig, voor zijn of haar ontwikkeling en leiderschapsstijl. ‘Welk onderwerp vraagt de meeste aandacht in organisaties, volgens de HR-leiders? Op nummer één staat leiderschap. Dit zien de HR-leiders ook als het thema dat het meest urgent is binnen hun organisatie.’

Goed leiderschap begint bij de leidinggevende zelf, met het herkennen vanuit welke waarden en sterktes hij of zij handelt. Door het ontwikkelen van een persoonlijke, positieve en talentgerichte stijl van leiderschap zorg je voor meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties.

Bron: HR Community

Lees meer over:

Over Auteur

Kitty Schaap is eigenaar van CoAchieve. Zij helpt organisaties op het gebied van leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling. Als ervaren HR-professional, manager en coach heeft zij ruime ervaring opgedaan.