BlogDoorbreek taboe op burn-out: tips om vandaag mee te starten

0

Veel mensen weten niet om te gaan met het fenomeen burn-out. Er heerst anno 2019 bij heel veel organisaties nog een taboe op dit onderwerp. Men vindt het lastig om openlijk te communiceren over dit thema.

Deze week sprak ik met een HR Manager van een grote organisatie. Ze vertelde me dat bijna alle leidinggevenden moeite hadden om contact te leggen met een medewerker die thuis zit met een burn-out. Niet alleen leidinggevenden ervaren het als lastig, ook andere collega’s weten zich geen houding te geven als iemand uit het team ziek thuis komt te zitten. Ook voordat iemand uitvalt, wordt er niet echt gesproken over signalen die wellicht al wijzen in de richting van een mogelijke burn-out. Voordat iemand uiteindelijk uitvalt, zijn er vaak al diverse signalen afgegeven. Collega’s of leidinggevenden zien achteraf pas de samenhang tussen die signalen en de ziekmelding. De werknemer die zelf in het proces zit, komt er vaak ook pas later achter.

Onwetendheid

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom er nog zo weinig gesproken wordt over burn-out binnen organisaties:
• Wat een burn-out precies is, is nog onbekend terrein.
• Onvoldoende kennis van wat HR wel en niet tegen een medewerker kan zeggen. Dit geldt zowel voor een werknemer die al zichtbaar op zijn tenen loopt als voor een werknemer die zich al heeft ziek gemeld.
• Bang zijn dat iemand nog langer weg blijft als je de verkeerde dingen zegt.
• Onvoldoende “afspraken” binnen het team hoe je elkaar kunt bevragen of aanspreken als je het vermoeden hebt dat iemand er doorheen zit.
• Burn-out zien als zwakte of aanstelleritis.

Schadelijke gevolgen

Het aantal werknemers met burn-out gerelateerde klachten stijgt nog steeds. Inmiddels ervaart 1 op de 6 werknemers (16%) deze klachten. Het niet bespreekbaar maken van dit onderwerp draagt ertoe bij dat mensen onnodig uitvallen. Daarnaast zorgt het ook voor een langere duur van de ziekteperiode.

Niet geschoten is altijd mis

Persoonlijk zou ik durven stellen dat niets zeggen of het niet bespreekbaar maken, altijd erger is dan de verkeerde dingen zeggen. Durf je zelf als werkgever ook kwetsbaar op te stellen door uw eigen twijfels te benoemen maar open in elk geval het gesprek. Als u niets zegt, zegt u niets verkeerds. Maar u lost ook niets op. Vraag een medewerker waar hij behoefte aan heeft en waaraan niet. Geef de ruimte, maar maak het wel bespreekbaar.

Tips om vandaag al mee te starten

Tips om het in de toekomst nog makkelijker te maken liggen allemaal in de richting van een preventieve en constructieve oplossing. Zoek naar een leuke manier om beleid met elkaar te maken rondom het thema inzetbaarheid. Wat betekent inzetbaarheid voor het team? Wat is een burn-out en wat zijn de signalen? Wanneer bent u minder inzetbaar of wanneer bevindt iemand zich in de gevarenzone? Spreek met het team of de afdeling af wat jullie van elkaar verwachten en op welke manier jullie elkaar aanspreken. Zo creëert u commitment om samen deze uitdaging aan te gaan. De vraag ‘of’ u bepaalde dingen mag zeggen kunt u vervangen door de vraag ‘hoe’ u dingen kunt zeggen. Bij ontbrekende kennis op dit vlak, kan het heel waardevol zijn om een specialist van buitenaf in te zetten om voorlichting te geven rondom dit thema. Met het huidige burn-out cijfer is het in elk geval zaak dat dit thema aan de kaak wordt gesteld.

Lees meer over:

Over Auteur

Agathe Hania is psycholoog en stresscoach bij Hania | Coaching | Training | Advies. Zij begeleidt werknemers die burn-out zijn geraakt en ondersteunt MKB-organisaties om verzuim te voorkomen.