BlogBurn-out: 6 bouwstenen voor herstel vanuit HR

0

Steeds meer werknemers kampen met burn-out gerelateerde klachten. Hoe kan de rol van HR en leidinggevende vergroot worden bij het tegengaan van die klachten? Psycholoog en stresscoach Agathe Hania zet zes bouwstenen op een rijtje.

Gelukkig worden steeds meer werknemers die burn-out raken begeleid door professionals, maar mijns inziens kan de rol van HR en leidinggevende hierin nog vergroot worden. Onderstaande bouwstenen dienen minimaal in een coach-traject aan de orde te komen. De volgorde van de bouwstenen is hierin belangrijk, te beginnen met de mindset. Een leidinggevende die de bouwstenen helder voor ogen heeft, kan een positieve bijdrage leveren in het herstel. Inzicht hebben geeft ook een streepje voor als het gaat om het voortijdig signaleren van uitval.

Bouwsteen 1: Mindset

Als een medewerker niet lekker in zijn vel zit, is het noodzakelijk om iets te veranderen. Mensen houden over het algemeen niet van veranderen. Ze komen pas in beweging als de ‘pijn’ groot genoeg is. Vaak komen ze dan pas bij een coach terecht. Bespreek vanuit HR of als leidinggevende welke mindset de werknemer heeft. Hoe bereid is de werknemer om te veranderen? Als de veranderingsbereidheid laag is, is de kans van slagen van een coachtraject ook laag. Zonde van de investering. Het is dan beter om de ‘pijn’ nog beter in beeld te krijgen en samen hierop passende acties in te zetten.

Bouwsteen 2: Energie

De meeste werknemers met een burn-out zijn letterlijk opgebrand. Ze hebben een tijd lang te veel gas gegeven en onvoldoende gedoseerd. Of ze hebben hun energie in de ‘verkeerde’ dingen gestopt. Het is extreem belangrijk dat hun energievoorraad weer wordt aangevuld. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat ze (volledig) vrijgesteld dienen te worden van arbeid. De werkplek is ideaal oefenterrein. Aandachtspunten voor het opbouwen van energie:

• Gezonde voeding (veel groenten en fruit, weinig zoute of zoete snacks)
• Voldoende slaap en beweging
• Aandacht voor persoonlijke energie-gevers
• Goede balans tussen inspanning en ontspanning
• Bewuste keuzes maken en vanuit daar grenzen aangeven

Bedenk als leidinggevende welke rol u kunt vervullen in het doseren van de energie.

Bouwsteen 3: Persoonlijkheid

Typische persoonlijkheden die iemand richting een burn-out kunnen drijven zijn de
perfectionist, de pusher, de controlfreak en de pleaser. Gedrag dat bij deze persoonlijkheden hoort is onder meer presteren, hoge mate van verantwoordelijkheid, overmatige controle, pleasen. In een coachtraject dient hier altijd aandacht voor te zijn. Ook een leidinggevende kan deze kenmerken herkennen en ter sprake brengen. Schroom niet om hetgeen u ziet te benoemen, zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Bouwsteen 4: Situatie werk en privé

Ik merk dat de werksituatie van een werknemer redelijk bekend is bij de leidinggevende of HR. Het privéleven daarentegen is vaak minder bekend. In de werksituatie kunnen onder meer hoge werkdruk of te weinig herstelmogelijkheden stress veroorzaken. Stressoren in de privésferen kunnen divers zijn. Voorbeelden van stressoren zijn terug te vinden in deze lijst met life events. Het is zinvol om op de hoogte te zijn van de leefwereld van je werknemer om het risico op een burn-out te kunnen reduceren.

Bouwsteen 5: Balans

Welke ballen heeft iemand in de lucht te houden? Waar gaat (te) veel energie naar toe en waar te weinig? In een coachtraject komen bij deze stap bovengenoemde bouwstenen min of meer samen en komt er steeds meer overzicht. Als de werknemer weet wat hij allemaal op zijn bord heeft en helder heeft hoe hij hiermee omgaat, dan kan hij voor zichzelf een nieuw evenwicht creëren. Bewuster kiezen waar hij zijn aandacht op wil richten, maar ook hoe hij vanuit zijn persoonlijkheid op situaties wil reageren.

Bouwsteen 6: Plan van aanpak

Het is uitermate belangrijk om aan het einde van het traject alle inzichten te vertalen in acties. Veranderen is best lastig en nieuw gedrag onder de knie krijgen vergt tijd. Oefening baart kunst. In de hectiek van alledag is het makkelijk om weer terug te vallen in ‘oud en vertrouwd’ gedrag. Een stevig plan van aanpak biedt houvast en maakt de uit te voeren acties toekomstbestendig. Zorg dat u vanuit HR of als leidinggevende betrokken wordt in dit plan zodat u de werknemer hierin kunt steunen en aanmoedigen waar nodig.

In hoeverre maakt u gebruik van de bouwstenen? Wellicht bent u daar al hard mee bezig, maar ga de zes bouwstenen eens af en ervaar wat voor effect het heeft op u en de werknemer.

Lees meer over:

Over Auteur

Agathe Hania is psycholoog en stresscoach bij Hania | Coaching | Training | Advies. Zij begeleidt werknemers die burn-out zijn geraakt en ondersteunt MKB-organisaties om verzuim te voorkomen.