BlogBezopen of niet: werknemer bezorgt ook werkgever een kater

0

Een werkgever heeft weinig tot niets te zeggen over de wijze waarop zijn werknemers hun vrije tijd besteden. Toch kunnen werknemers niet alleen zichzelf, maar ook hun werkgever een behoorlijke kater bezorgen. In deze blog neemt HRM juridisch adviseur Daniëlle Boons je mee in de mogelijkheden.

Daniëlle Boons

We kennen allemaal wel die goudeerlijke werknemer. Stel dat hij zich ziek meldt bij zijn werkgever en eerlijk toegeeft dat hij de avond ervoor te diep in het glaasje heeft gekeken. Of de ietwat naïeve werknemer die de hele wereld – en dus ook zijn collega’s – via social media als het ware mee op stap neemt, maar de volgende ochtend niet op het werk verschijnt omdat hij ziek is. ‘Boontje komt om zijn loontje’ zullen velen denken: geen loondoorbetaling voor deze werknemers.

Recht op loondoorbetaling bij kater?

Een logische, maar onjuiste gedachte. Op grond van de Nederlandse wetgeving heeft een werknemer slechts in zeer uitzonderlijke gevallen geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Eén van deze uitzonderingen is de situatie waarin de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt. Hiervan is vrijwel nooit sprake. Het doel van een avondje doorhalen is meestal niet het veroorzaken van een dusdanige kater dat men de volgende dag niet kan werken. En al was dit wel het doel, probeer dat als werkgever maar eens te bewijzen.

Kortom: ook een werknemer die zich ziek meldt met een kater heeft recht op loondoorbetaling gedurende de tijd dat hij arbeidsongeschikt is. Veel werkgevers (en waarschijnlijk ook werknemers) zullen dit bezopen vinden. De betreffende werknemer wist immers dat hij de volgende dag moest werken en heeft bewust het risico genomen dat hij dit mogelijk niet zou kunnen.

Andere mogelijkheden

Zijn er dan helemaal geen mogelijkheden om dit wrange gevoel weg te nemen? Jawel, die zijn er wel degelijk. Op basis van de wet mogen werkgevers met hun werknemers afspreken dat zij bij ziekte de eerste of eerste twee dagen geen recht hebben op loon. Dit zijn wachtdagen. Let op: dit moet wel schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of geregeld zijn in de cao. Wordt de werknemer vervolgens binnen vier weken opnieuw ziek (ongeacht de reden), dan mogen de wachtdagen niet opnieuw worden toegepast.

Daarnaast kan in een cao, een individuele arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek worden vastgelegd dat werknemers één of meer bovenwettelijke vakantiedagen moeten inleveren als zij niet kunnen werken door ziekte. Is een werknemer ziek, dan gaat dit ten koste van zijn vakantiedagentegoed. Let wel, een ziektedag mag nooit in mindering worden gebracht op de wettelijke vakantiedagen.

Lijden de goeden onder de kwaden?

Omdat ziekte door overmatig alcoholgebruik vaak niet langer duurt dan een dag, voorkomen bovengenoemde maatregelen dat de werkgever het loon moet doorbetalen van werknemers die zich om die reden ziek melden. Toch zullen deze oplossingen niet iedereen tevreden stemmen. Iemand met een fikse griep moet namelijk ook een vakantiedag inleveren of krijgt gedurende één of twee dagen geen loon doorbetaald. ‘De goeden lijden dus onder de kwaden’ zou een niet onlogische gedachte kunnen zijn.

Het invoeren van wachtdagen kent daarnaast ook een schaduwzijde. Sommige werknemers zullen zich niet ziek melden, terwijl ze dat eigenlijk wel zijn. Het risico bestaat dat ze later alsnog ziek uitvallen en het herstel mogelijk langer duurt. Verder kunnen zieke werknemers hun collega’s aansteken. Een ander negatief effect van wachtdagen is dat de ziek gemelde werknemers misschien langer zullen uitzieken dan strikt noodzakelijk. Werknemers die net twee dagen ‘voor eigen rekening’ ziek zijn geweest, plakken er mogelijk eerder een dagje ‘op rekening van de baas’ aan vast.

Een passende oplossing voor deze problematiek is dus moeilijk te geven. Een werkgever kan echter wel een duidelijk signaal afgeven. Feesten als carnaval zijn geweldig, maar als werkgever zit je niet te wachten op een bittere nasmaak.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Daniëlle Boons is HRM juridisch adviseur bij Bos Adviesgroep. Vanuit die ervaring en haar kennis als afgestudeerde in ‘Rechtsgeleerdheid’ en ‘Forensica, Criminologie en Rechtspleging’ schrijft zij diverse blogs voor XpertHR.