BlogBent u al een echte HR business partner?

0

Niet alle organisaties maken optimaal gebruik van HR of hebben de afdeling strak verweven in de organisatiestrategie. Hoe zet u die gewenste trend door en zorgt HR als business partner voor een grotere impact?

Er zijn organisaties die HR optimaal inzetten en betrekken bij de organisatiestrategie. Maar de gewenste trend van HR als business partner en de strategische bijdrage zet nog niet door. In de praktijk zie ik als HRM-professional nog vaak traditionele patronen: het management betrekt HR weinig bij strategische plannen en operationele activiteiten. Pas wanneer het fout gaat, wordt HR aangehaakt met het dringende verzoek om het probleem ‘even’ op te lossen. Het liefst gooit het management het probleem over de schutting en horen ze het wel als het geklaard is.

In veel bedrijven ziet het management de waarde ervan om HR om (strategisch) advies te vragen. Toch denkt het management het vaak zelf beter te weten of zien ze de potentie niet in de HR-medewerkers. Uit ervaring denken zij dat ze andere HR-specialisten moeten aannemen, die het business partnerschap aan te kunnen. Herkenbaar?

HR blust brandjes

De HR-afdeling is vaak hét aangewezen team om brandjes te blussen. Maar op het moment dat de problemen niet eenvoudig op te lossen zijn door HR, dan schort er iets aan de kwaliteit van die professionals. Het gevoel hebben dat HR fout zit, komt zo nu en dan ook om de hoek kijken. HR-professionals vragen zich vaak af of ze wel het echte probleem aan het oplossen zijn, en aan welk doel ze feitelijk bij aan het dragen zijn. Is het resultaat niet naar verwachting? Dan komt dat gevoel naar boven. Ook herkenbaar?

Regie in eigen handen

Hoe wordt u nu die business partner die het verschil gaat maken? Hoe krijgt u meer impact op uw HR-rol en kunt u strategischer te werk gaan in uw organisatie? Als de organisatie u nog niet als business partner weet in te zetten, dan kunt u de regie een beetje in eigen hand nemen.

U bent een business partner als u in staat bent het groter geheel te zien. Daarnaast kent u de koers en strategische doelen van de organisatie. Ook bent u in staat het management inzicht te geven in wat er speelt op de werkvloer en wat leeft onder werknemers. Daarbij weet u goed welk probleem u aan het oplossen bent en met welk doel. Niet te vergeten. Hoe past dit in de koers van het bedrijf waarin u werkt? En wat is uw toegevoegde waarde in het oplossen van deze kwestie? Zoveel vragen, maar gelukkig ook antwoorden!

11 tips voor meer impact als HR business partner

1. Weet waar uw kwaliteiten liggen en hoe u deze kunt inzetten in uw rol als business partner. Laat duidelijk blijken wat uw toegevoegde waarde is.

2. Wees goed op de hoogte van de koers en de strategische doelen van de organisatie, zo kunt u slim inspelen op het einddoel met uw advies en handelen.

3. Leg de verbinding tussen de organisatie doelen en de menselijke maat.

4. Durf kritisch vragen te stellen om bewustzijn te creëren wat de consequenties zijn wanneer die iets bij u dumpt of te laat HR aanhaakt in het proces. En wat het oplevert als u van meet af aan samenwerken naar een gezamenlijk doel.

5. Schets verschillende scenario’s met oplossingen en het verwachte resultaat.

6. Schets hierbij ook de mogelijke gevolgen voor langetermijnplanning als een short term oplossing wordt gekozen.

7. Maak een helder overzicht van de kosten en risico’s die het meebrengt en wat de oplossing oplevert voor de organisatie, afdeling of medewerker.

8. Stel de vraag welk eindresultaat men verwacht en check of dit breed wordt gedragen – niet alleen door de manager die het u vraagt.

9. Maak helder wat de manager van u kan verwachten en wat u van de manager verwacht, leg het eigenaarschap bij het management en maak goede afspraken over wie wat doet.

10. Maak in uw strategische adviezen een duidelijke koppeling met organisatie doelen.

11. Durf het management te vragen prioriteiten te stellen, u kunt niet alles tegelijk!

Succes!

Lees meer over:

Over Auteur

Aimée Floris is HR business partner met een sterke focus op duurzame ontwikkeling. Met Excel Yourself helpt zij organisaties en haar mensen het beste uit zichzelf te halen door middel van consultancy, trainingen en ontwikkelassessments.