Werknemer is het niet eens met beoordelingsgesprek

0

Soms komt het voor dat een werknemer het oneens is met de uitkomst van het beoordelingsgesprek. In dat geval is het van belang dat zowel leidinggevende als de werknemer weten hoe daarmee moet worden omgegaan. Een klachtenprocedure kan hierbij helpen.

In een klachtenprocedure staat beschreven op welke wijze een werknemer bezwaar kan maken tegen de beoordeling, welke procedures worden gevolgd en hoe de klachtencommissie is samengesteld. De klachtenprocedure heeft tot doel de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar op objectieve wijze te laten beoordelen. Vervolgens wordt een advies uitgebracht aan de directie.

Overleg
In verband met de ‘zwaarte’ van een klachtenprocedure is het raadzaam om eerst te proberen het verschil van inzicht tussen werknemer en leidinggevende in overleg op te lossen. Het gesprek zou opnieuw kunnen worden gevoerd in het bijzijn van de naast hogere leidinggevende of HR. Zij zullen als intermediair fungeren. Indien een medewerker hierna geen genoegen neemt met de uitkomst kan hij rechtstreeks een bezwaar indienen bij de klachtenncommissie.

Wet- en regelgeving:
Wet op de Ondernemingsraad (WOR). De bezwaarprocedure is instemmingsplichting, artikel 27, lid 1d.

Voorbeeldprocedure
Klachtenprocedure beoordeling
De werkgever vormt een klachtencommissie, bestaande uit

  • een vertegenwoordiger en een vervangende vertegenwoordiger namens de werknemers, aangewezen door de OR of personeelsvertegenwoordiging
  • een vertegenwoordiger en een vervangende vertegenwoordiger namens de werkgever, aangewezen door de directie en
  • een externe derde en een vervangende externe derde, eveneens aangewezen door de directie (bijvoorbeeld een advocaat of accountant).

Deze klachtencommissie neemt alle klachten over beoordeling in behandeling, met uitzondering van anonieme klachten.

De directie verschaft de klachtencommissie, in overleg, middelen die nodig zijn voor een goede uitoefening van deze functie.
De leden van de klachtencommissie zijn:

Namens de werknemers:

[naam vertegenwoordiger namens de werknemers];
[naam vervangende vertegenwoordiger namens de werknemers];

Namens de werkgever:

[naam vertegenwoordiger namens de werkgever (bijvoorbeeld de HR-manager)];
[naam vervangende vertegenwoordiger namens de werkgever (bijvoorbeeld de HR-manager)];

Externe derde:

[naam externe derde (bijvoorbeeld een advocaat of accountant)];
[naam externe derde (bijvoorbeeld een advocaat of accountant)].

Klachten kunnen op het navolgende adres worden ingediend:
[vertrouwelijk adres en telefoonnummer klachtencommissie (bijvoorbeeld die van de externe derde)]

[([002_RBIAdam-image-1393918.jpeg])]

Hoe ziet de klachtenprocedure omtrent de beoordeling er verder uit? Lees: klachtenprocedure beoordeling. Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door de juristen van XpertHR.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.