Voorbeeld uitnodiging beoordelingsgesprek

1

Deze voorbeeldbrief kan door de leidinggevende worden gebruikt om een werknemer uit te nodigen voor een beoordelingsgesprek. Verstuur de brief minimaal twee weken voordat het gesprek plaatsvindt. Geef in de brief duidelijk aan wat het doel is van het gesprek en wat van de werknemer wordt verwacht. Het is natuurlijk ook mogelijk om de werknemer per e-mail uit te nodigen.

Voorbeeldbrief

[Bedrijf afzender]
[Naam afzender]
[Adres afzender]
[Postcode + plaats afzender]
[Naam werknemer]
[Adres werknemer]
[Postcode + plaats werknemer]
[Plaats],[datum]

Betreft: Uitnodiging beoordelingsgesprek

Beste [naam werknemer],

Graag nodig ik je uit voor het beoordelingsgesprek. Tijdens het gesprek kijken we terug op afgelopen jaar. Ik zal aangeven hoe ik het functioneren waardeer. Welke resultaten zijn behaald? In welke mate worden de begin dit jaar benoemde competenties beheerst? Wat gaat goed? En wat kan beter? Uiteraard word jij ook in de gelegenheid gesteld te reageren en jouw eigen mening te geven.

Ter voorbereiding op het gesprek vraag ik je een eigen beeld te vormen over afgelopen jaar. Je kunt dit doen door aan de hand van het Persoonlijk Jaarplan na te gaan welke resultaten zijn behaald.

[Wanneer gebruik wordt gemaakt van zelfbeoordeling kan de volgende zin worden toegevoegd: Het door jou ingevulde Persoonlijk Jaarplan ontvang ik graag uiterlijk een week voor ons gesprek.] Het beoordelingsgesprek vindt plaats op [datum]om [tijd]. [Indien noodzakelijk kan een locatie worden opgegeven.]

Met vriendelijke groet,

[naam leidinggevende]
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. A.P. Sijtsma op

    Beste schrijver,

    Graag wil ik u erop wijzen dat er een dergelijk verschil is tussen beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken deze haalt u nu door elkaar.

    Graag zie ik uw wijziging of reactie tegemoet