Performance Management werkt niet

0

Volgens Towers Watson werken performance managementprogramma’ s niet, omdat ze niet aansluiten bij de steeds veranderende zakelijke behoeften.

Towers Watson ondervroeg eind 2015 ruim 1.000 respondenten uit 40 verschillende landen over performance management.

Enkele hoofdpunten uit het onderzoek ‘Talent Management and Rewards Pulse Survey’:

  • 45% van de werkgevers is ervan overtuigd dat performance managementprogramma’s effectief zijn. 35% van de managers en 32% van de medewerkers zijn tevreden over het performance managementproces.
  • 43% van de organisaties maakt gebruik van nieuwe technologie, of is van plan dat te doen, om processen soepeler te laten verlopen.
  • Ruim de helft van de bedrijven (56%) stelt dat managers de noodzakelijke vaardigheden missen en 51% stelt dat ze niet voldoende tijd hebben om het performance managementprogramma effectief vorm te geven.

 

Niet tevreden

Zowel werkgevers, managers als medewerkers geven in meerderheid aan niet tevreden te zijn over het performance managementprogramma. Vaak bestaat het alleen uit een eindejaarsgesprek en worden prestaties uit het verleden beoordeeld. Dit leidt echter niet tot beter presteren van medewerkers en doet geen recht aan voortdurend veranderende omstandigheden.

 

Verbeteringen

Slechts een klein aantal organisaties onderneemt actie en past het performance managementprogramma aan of schrapt het helemaal.

Verbeteringen die onder andere doorgevoerd worden zijn:

  • De focus verschuiven naar het potentieel van medewerkers. 31% van de werkgevers houdt hier rekening mee of gaat hier rekening mee houden.
  • 29% houdt rekening met of gaat rekening houden met vaardigheden die in de toekomst nodig zijn voor de continuïteit van de organisatie.

Effectieve management performanceprogramma’s

Wat moet er gebeuren om performance managementprogramma’s effectief te maken en ervoor te zorgen dat managers en medewerkers deze omhelzen? Towers Watson doet de volgende aanbevelingen:

  • Effectievere managers: Geef managers de training, ondersteuning en middelen die ze nodig hebben om effectief met performance management aan de slag te gaan. Bevorder een continue dialoog tussen managers en medewerkers.
  • Proces: Start met definiëren wat performance is voor (groepen van) medewerkers en verander het programma op basis van bewijzen (dus niet veranderen om het veranderen).
  • Communicatie en transparantie: Betrek medewerkers bij veranderingen in het performance managementprogramma. Vraag om feedback.
  • Meet: Meet een combinatie van factoren, zoals huidige prestaties, potentieel en het belang van vaardigheden voor het voortbestaan van de organisatie. Meet niet om het meten.
  • Technologie: Maak gebruik van technologie die aansluit bij andere HR-processen. Zorg ervoor dat de technologie gebruiksvriendelijk is.

Bron: Towers Watson

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.