Beter presteren? Geef medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid

1

Geef medewerkers liever vertrouwen en verantwoordelijkheid zodat ze beter presteren. Dat zegt een ruime meerderheid van de HR professionals in reactie op een poll op XpertHR Actueel.

97 procent van de stemmers is het eens met de stelling ‘Geef medewerkers liever vertrouwen en verantwoordelijkheid zodat ze beter presteren’. Slechts 3 procent is het oneens.

Niet beoordelingssysteem vervangen

‘Je kunt vertrouwen en verantwoordelijkheid alleen geven als mensen het aankunnen. Maar als dat kan, ben ik een groot voorstander van forward control in plaats van backward control. Juist voor HR is het een belangrijk onderwerp: wij helpen leidinggevenden om de juiste medewerkers aan te nemen, met de beste match voor de functie’, zegt Wim den Dekker is hoofd HR Benelux van Lloyd’s Register. Hij is niet van mening dat vertrouwen en verantwoordelijkheid een beoordelingssysteem kunnen vervangen. ‘Maar om mensen te motiveren kun je beter regelmatig je vertrouwen en waardering uitspreken, dan zeggen dat er over een half jaar weer een functioneringsgesprek is.’

Intrinsieke motivatie

Arbeidsrechtjurist Edith van Schie vindt ook dat alleen vertrouwen en verantwoordelijkheid het beoordelingsgesprek niet kan vervangen. ‘Hoe naïef zou het zijn als iemand niet functioneert, en je hem er niet op aanspreekt omdat je ‘liever vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid wilt handelen’?’ Volgens Van Schie is het ook belangrijk om accentverschillen te leggen per medewerker. Van Schie: ‘Hoogopgeleiden zijn vaker intrinsiek gemotiveerd om bepaalde doelen te halen waardoor een beoordelingsgesprek eerder een formaliteit is. Terwijl het bij laagopgeleiden een heel goed instrument kan zijn om de vinger aan de pols te houden.’

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.

1 reactie

  1. Henriette Penning op

    Helemaal eens dat vertrouwen schenken en verantwoordelijk geven leidt tot betere prestaties. Een werkklimaat waarin vertrouwen heerst, geeft geen ruimte aan angst. Een vertrouwensklimaat veronderstelt een open sfeer, waarin mensen elkaar en elkaars kwaliteiten kennen, waarin fouten mogen worden gemaakt, waarin mensen elkaar durven aan te spreken op ‘fouten’, zonder elkaar te veroordelen. Zo’n klimaat leidt er juist toe dat er verbeteringen kunnen plaatsvinden.
    Het kunnen geven en nemen van verantwoordelijkheid is een samenspel tussen leidinggevende en medewerker (en tussen collega’s onderling) en een vertrouwensklimaat is daar randvoorwaardelijk voor. Zodra iemand onderpresteert, hoeft die niet afgerekend te worden in een formeel (en op dossiervorming gericht) functionerings- of beoordelingsgesprek, maar wordt juist een uitgestoken hand aangeboden om iemand verder te helpen. Bijvoorbeeld door aanvullende instructie of training, of door ‘het goede voorbeeld’ te geven. En als dat niet lukt, omdat iemand echt niet capabel genoeg is om bepaalde verantwoordelijkheden aan te kunnen, dan overleg je samen welke rol wellicht beter past bij de betreffende medewerker.
    Vertrouwen schenken en verantwoordelijkheid geven heeft niets met naïviteit te maken, zoals de arbeidsrechtjuriste suggereert. Het is geen instrument en geen trucje om de prestatie te verhogen, maar een cultuurkenmerk. Durven aanspreken bij onderprestatie is juist kenmerkend voor op vertrouwen gebaseerde culturen. In dergelijke culturen is het beoordelingsinstrument als normhandhaver en ‘afrekeninstrument’ helemaal niet nodig.