De 3 grootste missers bij eindejaarsgesprekken

0

De continue dialoog tussen werkgever en werknemer wordt steeds populairder. Toch vinden in veel bedrijven nog altijd klassieke eindejaarsgesprekken plaats. En daarbij gaat nog weleens wat mis. Marijn de Geus, CEO van Faculty of Skills, noemt de 3 grootste missers bij die gesprekken. Natuurlijk geeft hij ook tips aan HR hoe het beter kan.

Marijn de Geus

Dat de continue dialoog bij steeds meer bedrijven in de belangstelling staat, daarover hebt u op XpertHR Actueel in 2018 van alles kunnen lezen. Toch houden tal van organisaties nog een good old eindejaarsgesprek met hun werknemers. Trainingsbureau Faculty of Skills helpt organisaties onder meer om dergelijke eindejaarsgesprekken effectief te voeren. In de praktijk zien zij dat deze gesprekken echter lang niet altijd even effectief verlopen. CEO Marijn de Geus bespreekt de 3 grootste missers van een eindejaarsgesprek:

  1. De aard van het gesprek is onduidelijk

‘Gaat het bij het eindejaarsgesprek om een beoordelingsgesprek, waarin je de prestaties en arbeidsvoorwaarden van de medewerker bespreekt? Of heeft het gesprek het karakter van een functioneringsgesprek, dus tweerichtingsverkeer met ook feedback voor de leidinggevende. Het is belangrijk om vooraf duidelijk te maken aan de werknemer wat hij of zij kan verwachten. Dat geldt ook voor de verhouding in het gesprek. Is er sprake van gelijkwaardigheid en worden er bijvoorbeeld ook persoonlijke en organisatiegebonden toekomstplannen besproken?’

Advies voor HR: ‘Als je besluit te kiezen voor een eindejaarsgesprek als onderdeel van je gesprekkencyclus, zorg dan vooraf voor helderheid over de aard van het gesprek. Creëer de juiste verwachting bij werknemers.’

  1. Het eindejaarsgesprek wordt niet goed voorbereid

‘Ook een klassieker. Een leidinggevende heeft het – zeker in december – enorm druk en moet ook nog eens veel eindejaarsgesprekken voeren. Wat gebeurt er dan vaak? Kort voor het gesprek zoekt hij of zij even snel wat gegevens van de werknemer erbij, vraagt aan HR wat er eventueel mogelijk is op salarisgebied en gaat vervolgens matig of slecht voorbereid het gesprek in. Maar een goed gesprek vergt een goede voorbereiding. En een goed gesprek is belangrijk om de werknemer de aandacht te geven die hij of zij verdient.’

‘In deze arbeidsmarkt hebben werknemers namelijk voldoende te kiezen. Van jou als werkgever verlangen ze aandacht. Die geef je onder andere door een werknemer serieus te nemen in zo’n eindejaarsgesprek. En serieus nemen betekent: weten welke afspraken er in het verleden zijn gemaakt, vooraf weten welke onderwerpen er in het gesprek met de betreffende werknemer aan de orde moeten komen, et cetera.’

Advies voor HR: ‘Maak de leidinggevenden in je organisatie er tijdig op attent dat een eindejaarsgesprek goed moet worden voorbereid, om elke werknemer individuele aandacht te kunnen geven.’

  1. Het gesprek blijft oppervlakkig

‘”Hoe gaat het met je? Prima? Fijn!” Het is een beetje gechargeerd, maar het komt echt nog vaak voor dat een leidinggevende in een eindejaarsgesprek niet doorvraagt. En dat gesprekken aan de oppervlakte blijven, waardoor je geen goed beeld krijgt van wat je werknemer écht beweegt. Sommigen vinden het spannend om zo’n gesprek goed te voeren, om door te vragen, onder de oppervlakte te komen. Het kan immers best persoonlijk worden. Wat mij betreft moet er zero tolerance komen voor zulke oppervlakkige gesprekken. Gelukkig is een goed gesprek voeren prima trainbaar. Waardoor je als leidinggevende na afloop van het eindejaarsgesprek jezelf in de spiegel kunt kijken. Omdat je de juiste vragen gesteld hebt. En belangrijker: omdat je de belangrijkste dingen van je werknemer weet. Gericht doorvragen is daarbij de kern.’

Advies voor HR: ‘Laat je leidinggevenden trainen in het voeren van goede eindejaarsgesprekken. Of zorg dat je als HR zelf een rol hebt bij dergelijke gesprekken, bijvoorbeeld door erbij aanwezig te zijn.’

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.