StellingBeoordelingsgesprekken zorgen niet dat medewerkers beter presteren

2

De jaarlijkse beoordelingsgesprekken liggen onder vuur, maar is er wel een alternatief? Aan drie deskundigen legt XpertHR Actueel stellingen voor. Dit keer reageren ze op de stelling: beoordelingsgesprekken zorgen niet dat medewerkers beter gaan presteren, schaf ze liever af. Meestemmen kan via de poll.

Wat vindt u?

[polldaddy poll=”9866017″]

‘Liever hele jaar door dan achteraf’

Alies ten Have

Alies ten Have is Strategisch HR Businesspartner bij de Rabobank. Zij is onder meer verantwoordelijk voor projecten zoals Performance Management* en leiderschapsontwikkeling.

Eens met de stelling

‘We voeren geen beoordelingsgesprekken meer bij de Rabobank. In plaats daarvan kiezen we voor een continue dialoog over teamprestaties en persoonlijke groei. Een jaarlijkse ‘wrap-up’ maakt daar wel deel van uit. De nadruk ligt daarin meer op kwaliteiten, bijdrage aan de doelstellingen van de bank en persoonlijke ontwikkeling dan op prestatie achteraf.
Medewerkers schrijven hun ‘wrap-up’ zelf. Gedurende het jaar hebben ze gesprekken met hun leidinggevende over gedrag, bijdrage en ontwikkeling. Notities kunnen ze zelf vastleggen in een systeem. De leidinggevende kan die aanvullen.
Deze gesprekken hebben we geïntegreerd in GROW!; een nieuwe benadering van performance management*. We zijn daar begin 2017 mee gestart. Ook 360 graden feedback hoort daarbij. Medewerkers kunnen het hele jaar door reacties vragen van collega’s en leidinggevenden, maar ook van klanten en opdrachtgevers, bijvoorbeeld via een app. Ook daar ligt de nadruk op groei en kansen voor verbetering in plaats van targets of prestatie.
Onze bank is een organisatie in transitie. Met behulp van GROW! focussen we op een positieve spirit, op een eerlijke, zakelijke en directe manier. Samen naar een duurzame inzetbaarheid toewerken is vele malen beter dan het voeren van beoordelingsgesprekken achteraf.’

‘Afschaffen is onverstandig’

Job Hoogendoorn

Job Hoogendoorn is Partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS) en vaste medewerker van XpertHR Actueel. Hij publiceert boeken en artikelen over onder meer HRM, talentmanagement en opleiding en ontwikkeling.

Oneens met de stelling

‘Functioneringsgesprekken bieden een uitstekende kans om afspraken te maken over prestaties, faciliteiten, het ontwikkelen van competenties en persoonlijke groei. Afschaffen brengt zo’n kans om zeep. Dat is niet verstandig. Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken zijn een instrument met veel potentieel dat nog niet volledig wordt benut.
Ik raad juist aan meer stil te staan bij onderwerpen die in de belangstelling staan: duurzame inzetbaarheid, beleving van werkdruk, de balans werk-privé, mogelijkheden voor functie- en organisatie-ontwikkeling, activiteiten die kunnen bijdragen aan meer werkplezier.
Uit veel onderzoek blijkt dat leidinggevenden te weinig communiceren met hun medewerkers. Laten we een instrument dat stimuleert om te communiceren niet overboord zetten.’

‘Beoordeling blijft nodig in het onderwijs’

Melissa Jansen

Melissa Jansen is adviseur bij Het Onderwijsbureau BV in Amersfoort en leerkracht op een basisschool. Het Onderwijsbureau adviseert scholen op het gebied van strategie, ontwikkeling, werving en selectie.

Oneens met de stelling

‘Voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken vinden ook in het onderwijs jaarlijks plaats. De ene collega wordt hier nerveus van, de andere juist niet. Persoonlijk zie ik zulke gesprekken als een moment om stil te staan bij mijn ontwikkeling als leerkracht. Wat gaat goed en wat kan nog beter?
Als adviseur bij het Onderwijsbureau ben ik ook bezig met persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het doel is het onderwijs voor leerlingen beter te maken. Ons bureau biedt scholen onder meer 360 graden feedback aan, een online instrument waarbij we de ontwikkeling van de testpersoon in kaart brengen. De leidinggeven-de, collega’s, ouders en soms leerlingen krijgen vragen en stellingen over diens competenties en ontwikkelpunten. De testpersoon vult de lijst zelf ook in. Hieruit volgt een rapport met genoeg aanknopingspunten voor een gesprek.
Wanneer ik vraag om een terugkoppeling, krijg ik positieve reacties. Mensen zijn aan het denken gezet en gaan aan de slag met de ontwikkelpunten. We hopen dat het daar niet bij blijft. In het onderwijs is continue feedback nodig, juist omdat er zo veel gebeurt. In de stelling gaat het om ‘beter presteren’. Ik vind ontwikkelingsgesprekken daar geschikter voor. Dat neemt niet weg dat een beoordeling ook in het onderwijs nodig kan zijn.’

*Bij Performance Management worden de doelstellingen en de strategie van een organisatie gekoppeld aan de benodigde prestaties. Het doel is effectiever te werken en sneller in te springen op nieuwe ontwikkelingen.

  • De traditionele beoordelingscyclus ligt onder vuur. Steeds meer organisaties willen de jaarlijkse beoordelingsgesprekken afschaffen of aanpassen. Welke nieuwe vormen van beoordelen zijn er en waar moet je op letten? XpertHR Actueel gidst u door alle ins en outs rondom het beoordelen.
    Bekijk alle artikelen in het dossier Beoordelen >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.

2 reacties

  1. r.touwslager op

    Grappig dat de stelling divers wordt geïnterpreteerd door de gevraagde deskundigen. Alies lijkt de enige die zuiver waarneemt, waar de anderen het ook over functionerings- en voortgangsgesprekken hebben. Als ik werknemer zou zijn zou ik hiervan in de war raken. Ik ben voorstander van de continue dialoog en minder van de beoordeling achteraf. Zo voorkom je inhoudelijke discussies en gaat de interactie meer over de samenwerking. Wat verrijkend en verdiepend kan werken is om een onafhankelijk toehoorder bij dit soort gesprekken aanwezig te laten zijn die vanuit relationeel oogpunt de diepgang van de interactie stimuleert (soort relatietherapie voor professionals;-). Hiermee stimuleer je een hechte(re) samenwerking en betere prestaties.