Whitepaper – Beoordelen

Steeds meer HR-strategen en organisatie-adviseurs pleiten voor afschaffing- of minstens ingrijpende wijziging- van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken.Toch zijn schriftelijke beoordelingen vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt voor werkgevers van groot belang: wilt u namelijk een arbeidsovereenkomst van een werknemer op grond van disfunctioneren beëindigen, dan speelt een goed beoordelingssysteem een belangrijke rol.

In deze whitepaper behandelt mr. Edith van Schie de belangrijkste punten voor het beoordelingssysteem:

  • De meest belangrijke uitgangspunten voor een goed beoordelingssyteem
  • De geldende criteria bij ontslag wegens disfunctioneren
  • Het voordeel van een beoordelingssysteem als er sprake is van verwijtbaar handelen, nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding
  • Hoe kunt u een (ontslag)dossier opbouwen inclusief stappenplan

Deze whitepaper kunt u via het onderstaande formulier gratis downloaden


Webinar - Beoordelen

Wilt u meer weten over het thema beoordelen? Volg dan gratis het webinar over beoordelen op 11 januari 2018. 

Inschrijven voor het webinar