Wijziging bonus met terugwerkende kracht ongeoorloofd

0

Een werkgever mag niet zomaar een bonusregeling wijzigen en zeker niet met terugwerkende kracht, zo oordeelt de kantonrechter in een kort geding.

De werkgever had geen bevoegdheid voor de eenzijdige wijziging en heeft ook geen rekening gehouden met het belang van de werknemer, die opeens maandelijks € 3.500 minder op zijn rekening kreeg.

De situatie
Een werknemer, in dienst bij een financiële dienstverlener, krijgt naast zijn salaris ook een maandelijks voorschot van € 3.500 op zijn jaarlijkse bonus. Omdat de werkgever de bonus gezien de economische situatie niet langer verantwoord vindt, stopt het bedrijf per 1 juni 2009 met het betalen van het voorschot op de bonus. Daarnaast vordert de werkgever een deel van de al uitbetaalde bonus over 2008 terug.
Tussen de werknemer en de werkgever vinden diverse gesprekken plaats over een nieuwe bonus- en exitregeling maar ze komen er niet uit. De werknemer meldt zich ziek. In augustus 2009 wordt hij hersteld gemeld en dan spreken de partijen af om een mediationtraject te starten. De werknemer wordt zolang op non-actief gesteld. Als de werknemer zich een paar dagen later weer ziek meldt, zet de werkgever het loon stop. Uit een deskundigen oordeel blijkt dat de werknemer niet ziek is op basis van medische gronden.

De vordering
De werknemer vordert doorbetaling van zijn salaris van af augustus, doorbetaling van het maandelijkse voorschot op de bonus en nog diverse andere bedragen.

Het oordeel
De kantonrechter moet de vraag beantwoorden of de werkgever het loon mocht stopzetten, de voorschotten op de bonus mocht stopzetten en een deel van de al uitbetaalde bonus mocht terugvorderen.
De werkgever heeft de bonusregeling eenzijdig gewijzigd en ook eenzijdig besloten de maandelijkse voorschotten te staken. Het is onduidelijk waarop de werkgever die bevoegdheid heeft gebaseerd. De werkgever heeft ook geen rekening gehouden met het belang van de werknemer. Die werd opeens geconfronteerd met een forse inkomensdaling. De werkgever heeft ook niet goed meegewerkt aan de mediation omdat hij alleen mediation wilde gericht op werkhervatting. Omdat het niet de schuld van de werknemer is dat hij niet aan het werk is, heeft hij gewoon recht op loon (art. 6:728 BW). De kantonrechter neemt aan dat de werkgever niet bevoegd was om de bonusregeling eenzijdig te wijzigen, zeker niet met terugwerkende kracht. De vorderingen van de werknemer worden toegewezen.

Situatieve arbeidsongeschiktheid
Een werknemer die claimt dat hij niet ziek is door een medische reden maar ziek is door de situatie moet dat wel kunnen aantonen. De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van juni 2008 (HR 27 juni 2008, JAR 2008, 188) bepaald dat die werknemer aannemelijk moet maken dat van hem niet kan worden gevergd dat hij zijn werk verricht vanwege de dreiging van psychische of lichamelijke klachten. De oorzaak daarvan moet een oorzaak zijn die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

LJN BL5021
Kantonrechter Utrecht
Eenzijdige wijziging bonusregeling
Kort Geding
17 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.