Wie is de werkgever?

0

Werkgeverschap kan niet zomaar overgaan van de ene naar de andere werkgever. Maar mogelijk is het wel, zonder dat er een contract is getekend. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor wie werkgever is.

De situatie

Een werknemer is sinds 1 mei 2011 in dienst bij Dreamteam als softwareontwikkelaar. Van mei tot half juli werkt de werknemer ook deels voor Speak. Daarna wordt besloten dat de werknemer volledig voor Speak gaat werken. Hij wordt lead developer en hij wordt in oktober ook lid van het managementteam. Sinds september betaalde Speak ook het loon. Na een conflict wordt de werknemer eind oktober op non-actief gesteld.
Eind november krijgt hij een brief waarin staat dat hij weer aan het werk mag bij Dreamteam. De werknemer laat weten dat dat de verkeerde werkgever is.
Vanaf 1 november ontving de werknemer geen loon meer. Later is het salaris over de maand november alsnog uitbetaald.

De vordering

De werknemer vordert loondoorbetaling en wedertewerkstelling in de functie van lead developer en managementteamlid. Hij was in dienst van Speak en niet van Dreamteam.

Het verweer

De werkgever stelt dat er geen geruisloze overgang is geweest naar een andere werkgever. Daarnaast was het lidmaatschap van het managementteam een deeltijdfunctie naast de functie van lead developer. De werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling omdat hij zich niet beschikbaar heeft gehouden voor werk en omdat hij diverse malen heeft geweigerd aan het werk te gaan.

Het oordeel

De centrale vraag is hier: wie is de werkgever? In eerdere rechtspraak is bepaald dat de rechtszekerheid zich verzet tegen een geruisloze overgang tussen werkgevers. Bepalend is wie zich aan elkaar hebben verbonden. Daarbij wordt gekeken naar hoe de partijen feitelijk uitvoering en inhoud hebben gegeven aan de arbeidsverhouding.
In dit geval is de werknemer eerst in dienst getreden bij Dreamteam. Vervolgens is hij voor Speak gaan werken. Speak is ook het loon gaan betalen en heeft de werknemer benoemd tot lid van het managementteam. Het werkgeversgezag werd blijkbaar ook door Speak uitgeoefend omdat die het functioneren van de werknemer heeft bekritiseerd en de werknemer op non-actief heeft gesteld. Dit alles in onderlinge samenhang bezien, mocht de werknemer ervan uitgaan dat Speak zijn werkgever was, oordeelt de rechter.

Geen werkweigering
Speak wordt dus door de rechter als werkgever gezien. De sommatie om aan het werk te gaan is daarmee door de verkeerde werkgever gedaan. Maar zelfs als dat punt genegeerd zou worden, is er geen sprake van werkweigering, vindt de rechter. De werknemer hoefde geen gehoor te geven aan de oproep. Softwareprogrammeur was niet zijn laatste functie. Hij was weliswaar begonnen in die baan maar al snel aan de slag gegaan als lead developer, gevolgd door de benoeming als lid van het managementteam. De sommatie was ook ‘ontijdig’ omdat de partijen net een maand lang vruchteloos hadden onderhandeld over een minnelijke regeling.

Werkgever moet loon doorbetalen tijdens schorsing
De kantonrechter oordeelt dat een schorsing of een opnon-actiefstelling in de risicosfeer van de werkgever ligt. Die moet het loon doorbetalen, ook als die gegronde redenen had om de werknemer te schorsen.

Ontbinding
Tegelijkertijd met de vorderingen van de werknemer is het ontbindingsverzoek van de werkgever behandeld. Dat is toegewezen per 1 februari 2012. Tot die datum moet de werkgever het loon doorbetalen.

LJN BV2617
Kantonrechter Leeuwarden
Werkgeverschap
Eerste aanleg
2 februari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.