Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010 omhoog

4

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2010 met 0,6 procent. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli  2010:

  • € 1416,00 per maand
  • € 326,75 per week
  • € 65,35 per dag

Minimum jeugdlonen per 1 juli 2010

Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag
22 jaar 85 1.203,60  277,75  55,55
21 jaar 72,5 1.026,60  236,90  47,38
20 jaar 61,5 870,85  200,95  40,19
19 jaar 52,5 743,40  171,55  34,31
18 jaar 45,5 644,30  148,70  29,74
17 jaar 39,5 559,30  129,05  25,81
16 jaar 34,5 488,50  112,75  22,55
15 jaar 30 424,80  98,05  19,61

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltimedienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Onderstaand schema geeft de (afgeronde) bruto bedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumloon per week bij een fulltimedienstverband van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Let op: de uurlonen zijn geen wettelijke normbedragen. De bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met de afronding leiden tot onderbetaling.

Leeftijd Werkweek: 36 uur Werkweek: 38 uur Werkweek: 40 uur
Minimumloon
(in euro’s) per uur
Minimumloon
(in euro’s) per uur
Minimumloon
(in euro’s) per uur
23 jaar en ouder 9,08 8,60 8,17
22 jaar 7,72 7,31 6,94
21 jaar 6,58 6,23 5,92
20 jaar 5,58 5,29 5,02
19 jaar 4,77 4,51 4,29
18 jaar 4,13 3,91 3,72
17 jaar 3,58 3,40 3,23
16 jaar 3,13 2,97 2,82
15 jaar 2,72 2,58 2,45

Netto minimumloon

De nettobedragen staan niet in de wet. Netto loon is het loon dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant. ?Hoeveel u netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen.

Zie ook de officiële publicatie in de Staatscourant (27 mei 2010, nr. 7928).

Het minimumloon per 1 januari 2010 >>

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. Anny Hoeben op

    Geldt dit ook de de Mode, Interieur,Tapijt en Textielindustrie?

  2. Ooit opgevallen hoe onrechtvaardig dit minimumloon is? Bij minder uren per week werken wordt het uurloon steeds hoger. Dus: minder werken meer verdienen. Men zou eens uit moeten gaan van een minimum uurloon i.p.v. minimum maandloon.

  3. geert heeft een sterkpunt… dit is niet bepaald aanmoedigend om meer te gaan werken omdat je verzekerd bent van een minimum maandinkomen. nu word het verschil tussen mensen die willen werken en mensen die niet willen werken te klein en worden de mensen die weinig werken beloond.

  4. Lijkt erop dat sommigen een beetje de draad kwijt zijn. Een minimum maandloon per categorie bestaat alleen in geval van voltijds werken. (bv 40u) In deeltijd dus igv minder uren wordt het loon pro rata berekend. Het uurloon blijft dus altijd hetzelfde.