Werkgevers: ‘meer loon in cao en betere productiviteit’

0

In het cao-overleg moeten werkgevers en vakbonden zorgen voor meer loonruimte. Dat is goed voor de koopkracht en dus voor de economie. Dat zei directeur Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN donderdag tijdens een bijeenkomst over arbeidsverhoudingen.

Voorman Van der Steen van de AWVN vindt dat er wel iets tegenover de loonstijgingen moet staan. Hij pleit voor ‘slimme, creatieve maatregelen’ om de arbeidsproductiviteit te vergroten, zodat het bedrijfsleven een betere concurrentiepositie krijgt. ‘Als het bedrijfsleven concurrerend is, is er geen sprake van economische crisis en het gaat het met de werkgelegenheid en de koopkracht ook goed.’

De AWVN-directeur denkt onder meer aan beloningsvormen die afhankelijk zijn van het resultaat, flexibeler dienstroosters en het verlagen van de kosten van de vaak dure pensioenregelingen. Hij is ook voorstander van een verlenging van de werkweek, zoals al eerder is bepleit door D66, maar dan niet als algemene maatregel. Per bedrijfstak moet bekeken worden of het zinvol is als werknemers meer uren maken.
 
In een interview met het ANP noemde Van der Steen enkele weken terug een nullijn voor de lonen al ‘niet realistisch’. Hij toonde toen wel begrip voor de bevriezing van de ambtenarensalarissen die in ‘Lenteakkoord’ van de Tweede Kamer is aangekondigd. De partijen zijn daar volgens hem wel toe gedwongen om hun bezuinigingsdoel te halen.
 
Van der Steen zegt zich zorgen te maken over de ontwikkeling van de cao-lonen. Dit jaar bedraagt de gemiddelde loonstijging tot dusver 1,7 procent. ‘Onze zorg is dat de lonen omhoog gaan terwijl de economie krimpt. We zijn er niet gerust op dat er voldoende afspraken worden gemaakt over verbetering van de concurrentiekracht van de bedrijven.’

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.