JurisprudentieVoorwaarden voor retentiebonus geschonden?

0

Een statutair directeur wordt ontslagen maar maakt nog wel aanspraak op twee retentiebonussen. De werkgever meent dat hij de voorwaarden heeft geschonden en het recht op de bonussen is vervallen. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een werknemer bij een groot bedrijf  wordt in 2014 benoemd tot statutair directeur. Vanaf 2015 is hij ook general manager. In 2017 wordt de mogelijkheid voor een aandelenoverdracht onderzocht. De werknemer sluit een retentieovereenkomst met zijn werkgever: hij krijgt een bonus van USD 52.763,- als hij op 18 september 2017 nog in dienst is en een bonus van USD 50.000,- als hij op de datum van de aandelentransactie nog in dienst is.

Aan beide bonussen zijn voorwaarden verbonden. Zo moet hij onder meer alle correspondentie over de mogelijke aandelentransactie cc’en aan de aandeelhouder en mag hij zelf geen initiatieven nemen voor contacten met potentiële kopers of andere betrokkenen bij de mogelijke transactie.

De aandelenoverdracht gaat door en vindt plaats in september 2017. Begin 2018 wordt de werknemer ontslagen als statutair directeur en wordt hem ontslag aangezegd als werknemer. Na zijn ontslag stapt hij naar de rechter met een aantal vorderingen.

Bij de rechter

De werknemer vordert onder meer uitbetaling van reguliere bonussen en de twee retentiebonussen. Hij meent dat zijn ontslag geen redelijke grond heeft. De rechter is vrij duidelijk over het ontslag zelf: dat is rechtsgeldig gegeven. Er is sprake van een vertrouwensbreuk en een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer heeft tijdens de onderhandelingen over de aandelentransactie zonder toestemming en zonder daarvan melding te maken contacten onderhouden met een voormalige eigenaar van het bedrijf, die ook een bod heeft uitgebracht. Ook nadat hij daar nog eens extra op aangesproken is via een e-mail, heeft hij alsnog een lunchafspraak gemaakt en een bedrijfsrondleiding gedaan  met die persoon. Daarmee heeft hij ook de voorwaarden voor de retentiebonussen geschonden. De rechter oordeelt dan ook dat hij geen recht heeft op die beide bonussen.

In de praktijk

Retentiebonussen worden gebruikt om bepaalde werknemers, met name op sleutelposities, aan het bedrijf te binden tijdens een overgangsperiode in het bedrijf, bijvoorbeeld na een overname, reorganisatie of fusie. Aan zo’n bonus kunnen voorwaarden worden verbonden. In de overeenkomst met deze werknemer waren de voorwaarden concreet geformuleerd. Dat maakte het voor de werkgever eenvoudig om er ook een geslaagd beroep op te doen.

Meer lezen over deze uitspraak? In XpertHR de HR Antwoordbank vind je meer informatie over deze zaak >>>

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.