Voor passieve werknemer geldt hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’

0

Een werknemer die zelf per direct ontslag neemt maar niet de bevestigingsbrief terugstuurt, wekt op zijn minst de indruk dat hij zijn dienstverband echt wilde beëindigen.

Toch oordeelt de kantonrechter dat de overeenkomst niet is geëindigd. Maar recht op loon heeft de werknemer niet.

De situatie

Een 52-jarige onderhoudsmonteur neemt tijdens een gesprek met zijn werkgever op 8 december 2008 per direct ontslag. Hij levert zijn spullen in en gaat naar huis. De werkgever rijdt hem achterna en krijgt bij de werknemer thuis de sleutels van de bedrijfsauto overhandigd. Tijdens het gesprek is afgesproken dat de werknemer een ontslagbevestiging getekend terugstuurt. De werkgever stuurt de ontslagbevestiging maar de werknemer reageert niet, ook niet op een tweede verzoek. In januari 2009 dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Die ontbindt de arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, per 1 april 2009. De loonbetaling is meteen na de ontslagname al gestopt.

De vordering

De werknemer vordert uitbetaling van zijn loon over de periode van 8 december 2008 tot 1 april 2009 omdat de arbeidsovereenkomst niet met wederzijds goedvinden is beëindigd.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd maar dat de werknemer ook geen recht heeft op loon.
Voor opzegging door een werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige, op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte, verklaring vereist. Het kan zijn dat de werknemer tijdens het gesprek in een emotionele opwelling ontslag heeft genomen. De werkgeefster had moeten onderzoeken of de werknemer ook later nog achter zijn besluit stond. Uit het feit dat de werknemer weigerde de ontslagbrief getekend terug te sturen, had de werkgeefster moeten afleiden dat dit niet zo was. De werkgever had hem toen moeten oproepen tot werkhervatting. De rechter gaat er vanuit dat de werknemer de arbeidsovereenkomst niet heeft opgezegd. Tot zover een klassiek geval. Maar de rechter stelt grenzen aan de bescherming van de werknemer.
De rechter concludeert dat de werknemer door het niet terugsturen van de bevestigingsbrief, zelf de schijn heeft gewekt dat de inhoud van die brief klopte en hij daadwerkelijk het dienstverband wilde beëindigen. Daarbij weegt de rechter ook mee dat de werknemer rechtsbijstand had.
Omdat de werknemer zich niet beschikbaar heeft gesteld voor werk, geldt de hoofdregel: geen arbeid, geen loon.
De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af.

LJN BN8395
Kantonrechter Haarlem
Geen arbeid, geen loon
Eerste aanleg
28 juli 2010
 

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.